a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Statistiek Energiedrank: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actuele analyse van de energiedrankmarkt, met behulp van de nieuwste statistische gegevens om de trends, consumptiepatronen en de impact van energiedrankjes op de samenleving in kaart te brengen.

  • Uit een studie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid bleek dat de gemiddelde consumptie van energiedranken in de hele EU 3,5 liter per persoon per jaar bedraagt.
  • Volgens het RIVM drinkt ongeveer 19% van de jongeren in Nederland wel eens energiedrank.
  • In dezelfde studie staat dat bijna 1% van de Nederlandse jongeren dagelijks energiedrank drinkt.
  • Ongeveer 30% van de jongeren tussen 12 en 16 jaar drinkt meer dan één blikje energiedrank per keer.
  • Volgens het Voedingscentrum krijgt men door het drinken van één blikje energiedrank (250 ml) ongeveer 80 mg cafeïne binnen.
  • Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland in 2011 63% van de jongeren tussen 15 en 18 jaar energiedranken heeft gedronken.
  • Het Convertis Industry Report geeft aan dat de wereldwijde markt voor energiedranken naar verwachting zal groeien tot 84,8 miljard dollar in 2025.
  • Volgens gegevens van Euromonitor was Red Bull in 2018 de bestverkopende energiedrank wereldwijd, met een omzet van bijna 6,790 miljard dollar.

Actuele Statistiek Energiedrank

Uit een studie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid bleek dat de gemiddelde consumptie van energiedranken in de hele EU 3,5 liter per persoon per jaar bedraagt.

Uit een onderzoek uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, blijkt dat de gemiddelde inwoner van de Europese Unie jaarlijks 3,5 liter aan energiedranken consumeert. Dit zou betekenen dat als we alle individuen in de EU zouden nemen en we zouden van elk persoon de jaarlijkse consumptie van energiedranken optellen, en vervolgens dit resultaat zouden delen door het totale aantal inwoners, we uitkomen op een gemiddelde van 3,5 liter per persoon per jaar. Echter, dit betekent niet dat elke individu per se 3,5 liter energiedranken consumeert. Het gemiddelde kan worden beïnvloed door individuen die een bijzonder hoge of lage inname hebben.

Volgens het RIVM drinkt ongeveer 19% van de jongeren in Nederland wel eens energiedrank.

Volgens de statistieken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), blijkt het dat ongeveer 19% van de jongeren in Nederland wel eens energiedrank consumeert. Dit houdt in dat ongeveer een vijfde van alle jongeren in ons land af en toe een energiedrankje nuttigt. Dit kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een feestje, of het kan regelmatiger voorkomen. Deze statistic geeft een inschatting over de prevalentie van de consumptie van energiedranken onder jongeren in Nederland, maar dit betekent niet dat deze drankjes regelmatig of in grote hoeveelheden worden geconsumeerd door deze groep. Het is dus belangrijk om zich te realiseren dat, hoewel dit percentage aanzienlijk lijkt, het niet per se een teken is van intensief of schadelijk gebruik.

In dezelfde studie staat dat bijna 1% van de Nederlandse jongeren dagelijks energiedrank drinkt.

Uit de studie blijkt dat bijna 1% van de Nederlandse jongeren dagelijks energiedrank drinkt. Dit betekent dat van elke 100 jongeren in Nederland, er gemiddeld 1 elke dag een energiedrankje consumeert. Dit kan variëren van één blikje tot meerdere, afhankelijk van de individuele consumptiegewoonten. Hoewel dit percentage op het eerste gezicht klein lijkt, geeft het toch aan dat energiedrankjes een dagelijkse gewoonte zijn geworden voor een deel van onze jongere bevolking. Het is belangrijk, omdat er mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het regelmatig consumeren van deze drankjes, zoals hart- en slaapstoornissen. Verdere details van de studie zullen helpen bij het onderscheiden van specifieke demografische en gedragspatronen gerelateerd aan dit consumptiegedrag.

Ongeveer 30% van de jongeren tussen 12 en 16 jaar drinkt meer dan één blikje energiedrank per keer.

Uit de gegeven statistiek kunnen we afleiden dat ongeveer 30% van de jongeren tussen 12 en 16 jaar de gewoonte heeft om meer dan één blikje energiedrank per keer te consumeren. Dit betekent dat als we een willekeurige groep van 100 jongeren in deze leeftijdscategorie zouden nemen, er gemiddeld 30 van hen zouden zijn die regelmatig meer dan één blikje energiedrank drinken bij elk drinkmoment. Het is belangrijk op te merken dat dit een gemiddelde is, dus in sommige groepen kan het aantal jongeren dat meer dan één blikje drinkt hoger of lager zijn. Echter, dit percentage geeft een algemene indicatie van het consumptiegedrag van energiedrankjes onder jongeren.

Volgens het Voedingscentrum krijgt men door het drinken van één blikje energiedrank (250 ml) ongeveer 80 mg cafeïne binnen.

De statistiek van het Voedingscentrum geeft aan dat wanneer u één blikje energiedrank (met een volume van 250 ml) consumeert, u ongeveer 80 mg cafeïne binnenkrijgt. Wat betekent dit? Nou, cafeïne is een stimulerend middel dat in verschillende dranken en voedingsmiddelen aanwezig is, inclusief energiedranken. Een dergelijke hoeveelheid kan een aanzienlijke invloed hebben op uw zenuwstelsel, afhankelijk van uw tolerantieniveau en consumptiegewoonten. Het is belangrijk om te onthouden dat, hoewel cafeïne in gematigde hoeveelheden voor veel mensen veilig kan zijn, een te hoge inname bijwerkingen kan veroorzaken zoals slapeloosheid, nervositeit, rusteloosheid, maagirritatie, misselijkheid en andere gezondheidsproblemen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland in 2011 63% van de jongeren tussen 15 en 18 jaar energiedranken heeft gedronken.

Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat in Nederland in het jaar 2011, 63% van de jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot 18 jaar aangaf energiedranken te hebben gedronken. Dit betekent dat meer dan de helft van de jongeren in deze leeftijdscategorie ervaring had met het consumeren van deze drankjes. Energierepen bevatten vaak hoge niveaus van cafeïne en suiker, en hoewel ze voor sommige mensen een snelle energieboost kunnen bieden, kunnen ze ook negatieve effecten hebben op de gezondheid. Als u een ouder of verzorger bent, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het consumptiegedrag van jongeren om hen te begeleiden in het maken van goede keuzes met betrekking tot hun voeding en gezondheid.

Het Convertis Industry Report geeft aan dat de wereldwijde markt voor energiedranken naar verwachting zal groeien tot 84,8 miljard dollar in 2025.

Volgens het Convertis Industry Report zal de wereldwijde markt voor energiedranken aanzienlijk groeien. Het rapport voorspelt dat deze markt zal uitbreiden tot een waarde van 84,8 miljard dollar in 2025. Dit betekent dat uw kansen in deze sector mogelijk zullen toenemen. De groei geeft aan dat er een stijgende vraag en waardering voor energiedranken is op wereldschaal. Dit kan resulteren in grotere afzetmarkten, hogere vraag en mogelijk verhoogde winsten voor bedrijven actief in de productie of distributie van energiedranken. Deze projectie kan u helpen bij het nemen van strategische beslissingen voor uw onderneming of investeringen in deze sector.

Volgens gegevens van Euromonitor was Red Bull in 2018 de bestverkopende energiedrank wereldwijd, met een omzet van bijna 6,790 miljard dollar.

Deze statistiek geeft informatie over de wereldwijde verkoopcijfers van energiedrankjes in 2018, waaruit blijkt dat Red Bull als marktleider de meeste inkomsten behaalde. Het onderzoeksbedrijf Euromonitor rapporteerde dat Red Bull in dat jaar naar schatting bijna 6,790 miljard dollar aan omzet genereerde. Dit betekent dat van alle energiedrankjes die in 2018 wereldwijd werden verkocht, Red Bull de grootste totale verkoopwaarde had. Dit geeft een indicatie van de populariteit en vraag naar dit specifieke merk van energiedrank in vergelijking met zijn concurrenten. Dus, als u kijkt naar de verkoopcijfers, was Red Bull in 2018 de meest populaire keuze onder energiedranken consumenten over de hele wereld.

Referenties

0. – https://www.rivm.nl

1. – https://www.grandviewresearch.com

2. – https://www.voedingscentrum.nl

3. – https://www.cbs.nl

4. – https://www.efsa.europa.eu

5. – https://www.euromonitor.com

Inhoudsopgave