a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Statistieken Over Bedreigde Diersoorten: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van de laatste statistieken en nieuwe gegevens over bedreigde diersoorten, die u zullen helpen om beter te begrijpen hoe de situatie zich momenteel ontvouwt.

  • Volgens de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten zijn er in 2021 meer dan 38.500 soorten bedreigd door uitsterven.
  • Volgens het World Wildlife Fund (WWF) wordt 52% van de wereldwijde biodiversiteit sinds 1970 bedreigd, met een grote afname in het aantal individuen binnen soorten.
  • De top bedreigde diersoorten zijn voornamelijk amfibieën, met een ongelooflijke 41% van de soorten onder dreiging, volgens de IUCN.
  • In Nederland zijn er ook bedreigde soorten. Bijvoorbeeld de das, de korenwolf en de grote vuurvlinder zijn bedreigde soorten.
  • Volgens de IUCN is klimaatverandering nu de grootste dreiging voor de Noord-Atlantische rechtsbackwalvis, een van de meest bedreigde van alle grote walvissen.
  • Ongeveer 14% van de vogelsoorten in de wereld wordt beschouwd als bedreigd of bijna bedreigd volgens de IUCN.
  • Ongeveer 25% van alle zoogdieren wordt bedreigd met uitsterven, volgens cijfers van de IUCN.
  • Volgens de IUCN wordt een verbazingwekkende 63% van de cycads, een groep planten die al sinds het tijdperk van de dinosaurussen bestaat, met uitsterven bedreigd.

Actuele Statistieken Over Bedreigde Diersoorten

Volgens de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten zijn er in 2021 meer dan 38.500 soorten bedreigd door uitsterven.

De statistiek die u naar verwijst, is afgeleid van de gegevens verzameld door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) Rode Lijst van Bedreigde Soorten. Deze organisatie is een mondiaal gezag op het gebied van de natuurbescherming en de status van de biodiversiteit op aarde. Dit betekent dat zij regelmatig op grote schaal onderzoek doen naar de conditie en stabiliteit van alle geregistreerde diersoorten, planten en fungi wereldwijd. Het getal van meer dan 38.500 soorten dat bedreigd is, geeft de ernst van de situatie weer met betrekking tot het aantal verschillende soorten dat gevaar loopt om uit te sterven in 2021. Een soort wordt als bedreigd beschouwd wanneer er een aanzienlijke afname in de populatie wordt waargenomen of verwacht, vaak door factoren als verlies van habitat, vervuiling, stroperij of klimaatverandering. Deze statistiek is een dringende oproep tot actie voor iedereen, ook voor u, om een bijdrage te leveren aan de bescherming van deze bedreigde soorten en het behoud van onze biodiversiteit.

Volgens het World Wildlife Fund (WWF) wordt 52% van de wereldwijde biodiversiteit sinds 1970 bedreigd, met een grote afname in het aantal individuen binnen soorten.

Het World Wildlife Fund (WWF) heeft een verontrustende statistiek vrijgegeven die aantoont dat 52% van de wereldwijde biodiversiteit sinds 1970 wordt bedreigd. Biodiversiteit, u moet weten, omvat de variëteit aan leven op onze planeet, over alle soorten heen. Daarbij is het niet enkel over het uitsterven van specifieke soorten, maar er is ook sprake van een grote afname in het aantal individuen binnen soorten. Dit betekent dat zelfs als een soort niet volledig uitsterft, het nog steeds gevaar kan lopen door een aanzienlijke daling van zijn populatie. Deze neergang in biodiversiteit kan hebben verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van onze planeet en ecosystemen. Kortom, als deze trend zich voortzet, kan dit een ernstige en onomkeerbare impact hebben op onze natuurlijke wereld.

De top bedreigde diersoorten zijn voornamelijk amfibieën, met een ongelooflijke 41% van de soorten onder dreiging, volgens de IUCN.

Uit de statistieken blijkt dat onze amfibische vrienden – de groep dieren die zowel land- als waterdieren omvat, zoals kikkers, salamanders en hagedissen – het meest in gevaar zijn. De Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) heeft vastgesteld dat maar liefst 41% van deze soorten onder dreiging is. Dit betekent dat bijna de helft van de soorten die tot de amfibieën behoren, mogelijk uitgeroeid zou kunnen worden. Dit percentage is vooral angstaanjagend als je beseft hoe belangrijk deze dieren zijn voor de ecosystemen waarin ze leven. Dus als u de volgende keer een kikker of salamander ziet, herinner u dan aan het belang van het behoud van deze unieke en noodzakelijke soorten.

In Nederland zijn er ook bedreigde soorten. Bijvoorbeeld de das, de korenwolf en de grote vuurvlinder zijn bedreigde soorten.

U moet begrijpen dat de term ‘bedreigde soorten’ verwijst naar soorten dieren of planten die een groot risico lopen op uitsterven. In Nederland zijn er ook zulke soorten en enkele voorbeelden daarvan zijn de das, de korenwolf en de grote vuurvlinder. Deze soorten zijn bedreigd door meerdere factoren zoals habitatverlies, klimaatverandering of zelfs stroperij. De statistieken over bedreigde soorten zijn belangrijk omdat ze ons informeren over de huidige gezondheidstoestand van ons ecosysteem. Als er meer soorten bedreigd worden, dan zou dat kunnen wijzen op een verhoogd risico voor biodiversiteitsverlies, wat op zijn beurt ernstige gevolgen kan hebben voor ons milieu en levenskwaliteit. Het behouden en beschermen van deze soorten is dus van uiterste belang voor de duurzaamheid van ons ecosysteem.

Volgens de IUCN is klimaatverandering nu de grootste dreiging voor de Noord-Atlantische rechtsbackwalvis, een van de meest bedreigde van alle grote walvissen.

Uit de gegevens van de IUCN – de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur – blijkt dat de Noord-Atlantische rechtsbackwalvis, een van de meest bedreigde soorten onder de grote walvissen, momenteel het meest wordt bedreigd door klimaatverandering. Klimaatverandering leidt tot een aantasting van het mariene milieu en de voedselvoorziening van deze walvissen, die al in gevaar zijn vanwege hun geringe populatiegrootte. Dit betekent dat de opwarming van de aarde, stijging van de zeeniveaus, vervuiling en andere klimaatgerelateerde factoren hun voortbestaan ernstig bedreigen. Het is van essentieel belang dat u, als geïnformeerd lid van het publiek, bewust bent van de impact van klimaatverandering op onze biodiversiteit en de noodzaak om stappen te ondernemen om het tij te keren en deze en andere bedreigde soorten te beschermen.

Ongeveer 14% van de vogelsoorten in de wereld wordt beschouwd als bedreigd of bijna bedreigd volgens de IUCN.

De statistiek vertelt u dat ongeveer 14% van de vogelsoorten wereldwijd in gevaar is. Deze soorten worden volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) gecategoriseerd als bedreigd of bijna bedreigd. ‘Bedreigd’ betekent dat de soort een zeer hoge kans loopt om in het wild uit te sterven, terwijl ‘bijna bedreigd’ aangeeft dat de soort mogelijk snel het risico zal lopen om uit te sterven als er niets wordt gedaan om de oorzaken van hun aantal terugloop aan te pakken. Deze bedreigingen kunnen variëren van habitatverlies en klimaatverandering tot jacht en vervuiling. Deze statistiek onderstreept het belang van natuurbescherming en maatregelen ter bescherming van bedreigde soorten.

Ongeveer 25% van alle zoogdieren wordt bedreigd met uitsterven, volgens cijfers van de IUCN.

Uit de gegevens van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) blijkt dat 25% van alle zoogdieren in gevaar is. Dit betekent dat een kwart van alle bekende soorten zoogdieren op onze planeet met uitsterven bedreigd wordt. Dit cijfer omvat zowel dieren die in het wild leven als die in gevangenschap leven. De bedreigingen voor deze soorten zijn talrijk en variëren van habitatverlies en klimaatverandering tot jacht en ziekte. Het belangrijkste om te onthouden is dat dergelijke aantallen niet alleen een indicatie zijn van de gevaren waarmee deze dieren worden geconfronteerd, maar ook van de urgentie die nodig is voor conserveringsinspanningen om deze dieren te helpen overleven. Dit is een belangrijke statistiek die de ernst van de biodiversiteitscrisis waar we momenteel mee te maken hebben, benadrukt.

Volgens de IUCN wordt een verbazingwekkende 63% van de cycads, een groep planten die al sinds het tijdperk van de dinosaurussen bestaat, met uitsterven bedreigd.

De statistiek die aangeeft dat 63% van de cycads met uitsterven wordt bedreigd, is zowel alarmerend als belangrijk. Cycads zijn een groep planten die al bestaan sinds de tijd van de dinosaurussen. Ze hebben dus al miljoenen jaren overleefd, door verschillende massale uitstervingen en drastische klimaatveranderingen. Ze zijn als levende fossielen van onschatbare waarde. Volgens gegevens van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) wordt echter een verbazingwekkende 63% van deze cycads nu met uitsterven bedreigd. Dit betekent dat van elke honderd soorten er 63 het risico lopen binnen afzienbare tijd te verdwijnen. Dit is een zorgwekkende statistiek die urgente aandacht en actie vereist. Deze cijfers laten u zien hoe belangrijk het is om actie te ondernemen, om deze oude planten te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.

Referenties

0. – https://www.iucn.org

1. – https://www.wwf.nl

2. – https://www.wwf.org.uk

3. – https://www.iucnredlist.org

Inhoudsopgave