a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Statistieken Over Personeelsbehoud: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een grondige analyse verwachten van de nieuwste statistieken over personeelsbehoud, inclusief actuele trends, bevindingen en strategieën om uw beoordeling van het behouden van waardevolle werknemers te verbeteren.

 • 35% van de werknemers zeggen dat ze hun baan zouden verlaten voor een baan die ze minder betaalt als dat betekent dat ze met hun manager/vakgenoten kunnen wegwerken,
 • 40% van de werknemers met slechte training verlaten het bedrijf binnen het eerste jaar,
 • Wereldwijd zijn bedrijven gemiddeld $30.000 aan jaarlijkse verliezen kwijt aan nieuwe werknemers tijdens de eerste 3 maanden,
 • 76% van de medewerkers die zich gewaardeerd voelen op hun werkplek rapporteren een betere werkprestatie,
 • Bedrijven met een hoge mate van betrokkenheid van de werknemers rapporteren 21% hogere winstgevendheid,
 • 59% van de HR-leiders beweert dat het behoud van medewerkers hun grootste zorg is,
 • 69% van de werknemers zouden harder werken als ze beter gewaardeerd zouden worden,
 • 78% van de bedrijfsleiders zien het behoud en de betrokkenheid van medewerkers als urgent of belangrijk,
 • Volgens LinkedIn verlaten 10% van de werknemers hun baan omdat ze gewoon niet zoals hun baan,
 • Onderzoek toont aan dat 70% van de werknemers zegt dat training en ontwikkeling op de werkplek invloed hebben op hun besluit om bij hun huidige baan te blijven,
 • Bedrijven met positieve culturen hebben een verloop van slechts 13.9%, vergeleken met 48.4% in bedrijven met een slechte cultuur,
 • De kosten voor het vervangen van een medewerker kunnen oplopen tot 50-60% van het jaarlijkse salaris van de medewerker,
 • Werknemers die tevreden zijn met hun benefits programma zijn 4x meer geneigd om tevreden te zijn met hun werk,

Actuele Statistieken Over Personeelsbehoud

35% van de werknemers zeggen dat ze hun baan zouden verlaten voor een baan die ze minder betaalt als dat betekent dat ze met hun manager/vakgenoten kunnen wegwerken,

Deze statistiek onthult een interessante dynamiek op de werkplek. Het suggereert dat 35% van de werknemers zo ontevreden is met hun huidige manager of collega’s dat ze bereid zijn een lager salaris te accepteren als dat betekent dat ze niet meer met hen hoeven te werken. Met andere woorden, voor meer dan een derde van de werknemers is een goede relatie met hun baas en collega’s belangrijker dan het salaris dat ze verdienen. Dit onderstreept het belang van een positieve werksfeer en goede interpersoonlijke relaties op de werkplek. Als u een werkgever bent, geeft dit aan dat investeren in een gezonde werkcultuur en effectief management niet alleen het welzijn van uw werknemers kan verbeteren, maar ook hun loyaliteit en tevredenheid op de werkplek kan verhogen.

40% van de werknemers met slechte training verlaten het bedrijf binnen het eerste jaar,

Deze statistiek geeft een kritiek inzicht in de relatie tussen werknemersbeheer en bedrijfsbehoud. Zij stelt dat 40% van de werknemers die inadequate of slechte training ontvangen, waarschijnlijk hun baan opzeggen binnen het eerste jaar van dienstverband. Dit betekent dat bijna de helft van de werknemers die niet de juiste training krijgen, het bedrijf vroegtijdig verlaten. Dus, als u een bedrijfsleider bent, is het cruciaal om te investeren in effectieve trainingen voor uw werknemers. Niet alleen om hun prestaties en productiviteit te verbeteren, maar ook om het personeelsverloop te verminderen. Hoge personeelsverloop kan op den duur kostbaar zijn voor uw bedrijf, in termen van rekrutering, training, en verloren arbeid. Het is duidelijk dat goed opgeleide werknemers meer geneigd zijn om bij het bedrijf te blijven, wat op lange termijn bijdraagt aan het succes van het bedrijf.

Wereldwijd zijn bedrijven gemiddeld $30.000 aan jaarlijkse verliezen kwijt aan nieuwe werknemers tijdens de eerste 3 maanden,

Uit wereldwijde statistieken blijkt dat bedrijven gemiddeld $30.000 aan jaarlijkse verliezen lijden als gevolg van nieuwe werknemers in hun eerste drie maanden. Dit houdt in dat als een bedrijf nieuwe werknemers aanneemt, ze gemiddeld dit bedrag verliezen door een combinatie van directe en indirecte kosten. Directe kosten kunnen onder meer opleiding en onboarding zijn, terwijl indirecte kosten kunnen bestaan uit lagere productiviteit of verlies van klanten door fouten of inefficiënt werken van nieuwe medewerkers. Het is essentieel dat u als bedrijfseigenaar bewust bent van deze mogelijke verliezen en dat u effectieve instroom en trainingsprocedures implementeert om deze kosten te minimaliseren.

76% van de medewerkers die zich gewaardeerd voelen op hun werkplek rapporteren een betere werkprestatie,

Uit de bovenstaande statistiek blijkt dat werknemers die zich gewaardeerd voelen op hun werkplek, ten goede komen aan de productiviteit van een organisatie. In feite rapporteert 76% van deze werknemers dat ze beter presteren in hun taken. Dit betekent dat wanneer u als werkgever de inspanningen van uw werknemers erkent en waardeert, u waarschijnlijk een productiever team zult hebben. Deze statistiek onderstreept het belang om een positieve en waarderende werkomgeving te creëren, omdat dit niet alleen het welzijn van het personeel verbetert, maar ook rechtstreeks invloed heeft op de efficiëntie en productiviteit van het werk. Waardering kan op veel manieren worden getoond, bijvoorbeeld door erkenning te geven aan goed werk, promoties en incentives, of gewoon door een positieve feedbackcultuur aan te moedigen.

Bedrijven met een hoge mate van betrokkenheid van de werknemers rapporteren 21% hogere winstgevendheid,

Het onderzoek wijst uit dat bedrijven met een hoge mate van betrokkenheid van de werknemers een winstgevendheid rapporteren die 21% hoger is dan bedrijven met minder betrokken werknemers. Dit betekent dat wanneer werknemers zeer betrokken zijn, hun inzet, productiviteit en loyaliteit aanzienlijk bijdragen aan de groei en het succes van het bedrijf. Als u een bedrijfseigenaar bent, zou dit de noodzaak van het verhogen van de betrokkenheid van uw werknemers benadrukken – zij kunnen niet alleen hun taken efficiënt uitvoeren, maar dragen ook bij aan een hogere winst voor uw bedrijf. Op die manier wordt de werknemer-betrokkenheid een eerder investering dan kostenpunt.”

59% van de HR-leiders beweert dat het behoud van medewerkers hun grootste zorg is,

Wat deze statistiek laat zien, is de groeiende zorg onder human resources leiders over het behouden van werknemers binnen hun bedrijf. Het blijkt dat 59% van de HR-leiders hoogste prioriteit geeft aan het verminderen van het personeelsverloop. Dit kan betekenen dat ze meer tijd en middelen besteden aan het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen, om zo de tevredenheid en loyaliteit te verhogen. Personeelsbehoud is essentieel voor bedrijven omdat de kosten voor werving en opleiding van nieuw personeel vaak hoger zijn dan het behouden van bestaande medewerkers. Tevens, het verlies van ervaren medewerkers kan leiden tot een vermindering van de efficiëntie en productiviteit. Daarom is het dus een belangrijke zorg voor HR-leiders. Als u ook een HR-leider bent, dan zult u wellicht ook de noodzaak voelen om uw personeelsbehoudstrategieën te versterken.

69% van de werknemers zouden harder werken als ze beter gewaardeerd zouden worden,

De statistiek stelt dat 69% van de werknemers harder zou werken als ze meer waardering zouden ontvangen voor hun werk. Dit betekent dat, op basis van de gegevens, bijna zeven op de tien werknemers graag meer erkenning en waardering willen zien in hun werkplek. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs een financiële beloning, maar kan ook meer erkenning, respect en waarde zijn in hun bijdrage en inspanningen voor het bedrijf. Zoals u kunt zien, toont deze statistiek een sterk verband tussen waardering op het werk en de productiviteit van werknemers. Dit geeft u als werkgever of manager een duidelijke indicatie dat het verhogen van de waardering, zowel materieel als immaterieel, kan resulteren in verhoogde inzet en productiviteit van uw werknemers.

78% van de bedrijfsleiders zien het behoud en de betrokkenheid van medewerkers als urgent of belangrijk,

Uit de statistiek blijkt dat bijna vier van de vijf bedrijfsleiders, of nauwkeuriger 78%, het behoud en de betrokkenheid van hun medewerkers als urgent of belangrijk beschouwen. Dit betekent dat zij de waarde en het belang inzien van het behouden van hun huidige werknemers en ervoor zorgen dat deze werknemers betrokken en gemotiveerd blijven binnen het bedrijf. De betrokkenheid van medewerkers kan verband houden met hun tevredenheid over hun werk, hun bereidheid om boven de norm te presteren en hun algemeen gevoel van loyaliteit aan de organisatie. Deze factor kan een directe invloed hebben op de productiviteit en het succes van een bedrijf. U, als lezer, kunt hieruit opmaken hoe cruciaal de rol van werknemersbetrokkenheid en -behoud is, volgens het perspectief van de bedrijfsleiders.

Volgens LinkedIn verlaten 10% van de werknemers hun baan omdat ze gewoon niet zoals hun baan,

Volgens LinkedIn-statistieken kiest 10% van de werknemers ervoor om hun baan te verlaten simpelweg omdat ze niet van hun baan houden. Dit betekent dat een op de tien werknemers zo ontevreden is over hun huidige baan dat ze ervoor kiezen om deze te verlaten. Het kan zijn dat ze hun taken niet leuk vinden, geen voldoening putten uit hun werk, zich niet gewaardeerd voelen, of dat hun huidige baan niet aansluit bij hun persoonlijke of professionele ambities. Dit onderstreept het belang van werkplezier en voldoening in het werk, en benadrukt dat werkgevers moeten zorgen voor een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en tevreden voelen. U, als lezer, moet zich hiervan bewust zijn, of u nu een werknemer of werkgever bent.

Onderzoek toont aan dat 70% van de werknemers zegt dat training en ontwikkeling op de werkplek invloed hebben op hun besluit om bij hun huidige baan te blijven,

Dit statistiek onderstreept het belang van training en ontwikkeling op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de werknemers aangeeft dat deze aspecten invloed hebben op hun beslissing om bij hun huidige baan te blijven. Dit betekent dat het merendeel van de werknemers waarde hecht aan de mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei binnen hun huidige functie. Als werknemers het gevoel hebben dat ze kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen, zijn ze meer geneigd om bij hun huidige werkgever te blijven. Het onderstreept dus het feit, dat investeren in de ontwikkeling van werknemers niet alleen goed is voor hun tevredenheid, maar ook voor het behoud van werknemers binnen het bedrijf. U, als werkgever of HR professional, zou daarom training en ontwikkeling als een essentieel onderdeel van uw strategie voor werknemersbehoud moeten overwegen.

Bedrijven met positieve culturen hebben een verloop van slechts 13.9%, vergeleken met 48.4% in bedrijven met een slechte cultuur,

De opgegeven statistiek toont een beduidend verschil in het personeelsverloop tussen bedrijven met een positieve en negatieve bedrijfscultuur. Dat wil zeggen, in bedrijven waar een positieve cultuur heerst, verlaat slechts 13,9% van de werknemers het bedrijf, dit kan door een verscheidenheid aan redenen zoals pensionering, het veranderen van banen, enzovoort. Dit percentage is aanzienlijk lager dan in bedrijven waar een negatieve of ongezonde cultuur heerst. In deze organisaties is de fluctuatie van het personeel veel hoger, waarbij 48,4% van de werknemers hun baan verlaat. Het belang van deze statistiek, voor u, benadrukt hoe de algemene sfeer en omgeving op de werkplek een sterke invloed kan hebben op de werktevredenheid en daardoor op het behoud van medewerkers. Dit geeft aan dat het creëren en onderhouden van een positieve bedrijfscultuur van essentieel belang kan zijn voor het succes van een bedrijf.

De kosten voor het vervangen van een medewerker kunnen oplopen tot 50-60% van het jaarlijkse salaris van de medewerker,

De statistiek die u hier ziet, benadrukt de enorme financiële last die bedrijven kunnen dragen wanneer een medewerker vertrekt en vervangen moet worden. In termen van cijfers, kan dit betekenen dat de kosten voor het vervangen van een werknemer oplopen tot 50-60% van het jaarlijkse salaris van deze medewerker. Deze kosten omvatten niet alleen directe kosten zoals wervings- en selectieprocedures, maar ook indirecte kosten zoals de tijd besteed aan het inwerken van een nieuwe medewerker, de productiviteitsverlies tijdens deze periode en mogelijk verlies van klanten of zakelijke projecten die aan de vertrekkende medewerker waren toevertrouwd. Het onderstreept de waarde van het behouden van goede medewerkers, aangezien de kosten voor het vinden en inwerken van nieuwe werknemers aanzienlijk kunnen oplopen.

Werknemers die tevreden zijn met hun benefits programma zijn 4x meer geneigd om tevreden te zijn met hun werk,

Dit specifieke stukje statistiek houdt in dat werknemers die tevreden zijn met de voordelen of secundaire arbeidsvoorwaarden die ze ontvangen (dit kan bijvoorbeeld gaan om ziektekostenverzekering, pensioenbijdragen, of vakantiedagen) vier keer zo waarschijnlijk ook tevreden zijn met hun werk in het algemeen. Het suggereert een sterk verband tussen de tevredenheid van een werknemer met hun voordelenpakket en hun algemene tevredenheid over hun baan. Simpel gezegd, als u tevreden bent met de voordelen die u krijgt, is de kans groter dat u zich gelukkig en tevreden voelt met uw werk. De statistiek onderstreept het belang voor werkgevers om aantrekkelijke en tevredenstellende benefits pakketten aan te bieden als een manier om de werktevredenheid te verhogen.

Referenties

0. – https://www.americanexpress.com

1. – https://psychology.iresearchnet.com

2. – https://www.go-gulf.com

3. – https://www.americanprogress.org

4. – https://www.apexsystems.com

5. – https://business.linkedin.com

6. – https://thebenefitsguide.com

7. – https://www.gallup.com

8. – https://www.businessnewsdaily.com

9. – https://beamery.com

10. – https://www.typetalk.com

Inhoudsopgave