a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Statistieken Verkooptraining: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten over statistieken van verkooptraining, verrijkt met de meest recente gegevens om u inzicht te geven in de huidige trends en prestaties in de wereld van verkooptraining.

 • 74% van de topverkopers zegt dat een training van hoge kwaliteit belangrijk is voor hun succes.
 • Bedrijven die meer dan $500 per medewerker uitgeven aan verkooptraining, hebben een gemiddelde omzet die 95% hoger is dan bedrijven die dit niet doen.
 • 55% van de bedrijven zegt dat hun verkooptraining minder effectief is dan ze zouden willen.
 • 43% van de verkoopteams geeft aan dat de verkooptraining niet bij de besluitvormers past.
 • Gemiddeld genomen ontvangen verkopers slechts 33 uur verkooptraining tijdens hun loopbaan.
 • Verkooptraining kan de dealomzetting met 20% verbeteren.
 • 65% van de verkoopprofessionals zegt dat hun bedrijf een verkoopproceskader heeft dat wordt ondersteund door training.
 • Het percentage verkopers dat quota’s haalt, is 29% hoger bij bedrijven met formele verkooptraining.
 • Meer dan 26% van de verkopers verlaat een organisatie vanwege ontoereikende trainingskansen.
 • De verkooptraining cijfers van IT en software verkopers worden geschat op 15% hoger dan die van andere industrieën.
 • Microlearning-technieken verhogen het behoud van verkooptraining met 18%.
 • 84% van de verkooptrainingen gaan binnen 90 dagen verloren als het niet wordt versterkt.

Actuele Statistieken Verkooptraining

74% van de topverkopers zegt dat een training van hoge kwaliteit belangrijk is voor hun succes.

De statistiek dat “74% van de topverkopers zegt dat een training van hoge kwaliteit belangrijk is voor hun succes” verwijst naar de vaststelling dat de meerderheid van de meeste succesvolle verkopers enorm de waarde benadrukken van kwalitatief hoge trainingen in hun carrière. Dit betekent dat voor bijna driekwart van deze top presterende verkopers, hun vaardigheden en succes zijn gestimuleerd door gedegen en professionele training. U, als verkoper of iemand met interesse in verkoop, zou dit in overweging moeten nemen. Het onderstreept het belang van constante verbetering en het volgen van kwalitatief goede trainingen om uw verkoopvaardigheden te verbeteren en succesvol te zijn in uw vakgebied.

Bedrijven die meer dan $500 per medewerker uitgeven aan verkooptraining, hebben een gemiddelde omzet die 95% hoger is dan bedrijven die dit niet doen.

Deze statistiek geeft aan dat investeringen in verkooptraining een aanzienlijk effect kunnen hebben op de financiële prestaties van een bedrijf. Wat deze gegevens precies suggereren, is dat bedrijven die bereid zijn om meer dan $500 per medewerker te besteden aan verkooptraining, een aanzienlijk hogere gemiddelde omzet hebben – specifiek, 95% hoger – dan bedrijven die dit niet doen. U kunt dit in overweging nemen als u nadenkt over de mogelijke voordelen van het investeren in vaardigheidstraining voor uw sales team. Het spreekt duidelijk over het verband dat deskundigheid door trainingen kan bijdragen aan betere verkoopprestaties en dus een hogere omzet.

55% van de bedrijven zegt dat hun verkooptraining minder effectief is dan ze zouden willen.

Uit deze statistiek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven, namelijk 55%, niet helemaal tevreden is over de effectiviteit van hun verkooptrainingen. Ze geven aan dat deze trainingen minder invloed hebben op de verkoopcijfers dan ze eigenlijk zouden willen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien voldoen de trainingen niet aan de verwachtingen, zijn ze niet toegespitst op de specifieke behoeften van het bedrijf, of zijn ze niet in staat om de verkoopvaardigheden van het personeel naar een hoger niveau te tillen. Wat ook de reden mag zijn, het is duidelijk dat er voor veel bedrijven ruimte is voor verbetering als het op verkooptraining aankomt. U, als lezer, moet zich bewust zijn van het belang van effectieve verkooptraining en overwegen hoe deze in uw eigen organisatie verbeterd kan worden.

43% van de verkoopteams geeft aan dat de verkooptraining niet bij de besluitvormers past.

Uit de statistiek blijkt dat 43% van de verkoopteams het gevoel heeft dat de verkooptraining niet aansluit bij de behoeften en eisen van de besluitvormers binnen hun organisatie. Met andere woorden, bijna de helft van deze teams denkt dat de training inefficiënt is, omdat de vaardigheden en kennis die ze opdoen tijdens deze trainingen niet passen bij wat de managers of leidinggevenden van hen verwachten. Dit kan wijzen op een discrepantie tussen de inhoud van de training en de strategie van de onderneming, wat mogelijk kan resulteren in een lagere productiviteit of verkoopsuccessen. Dit zou aanleiding kunnen zijn voor bedrijven om hun trainingsprogramma’s te beoordelen en eventueel aan te passen om beter aan te sluiten bij de behoeften van hun besluitvormers.

Gemiddeld genomen ontvangen verkopers slechts 33 uur verkooptraining tijdens hun loopbaan.

Deze statistiek geeft aan dat verkopers gemiddeld maar 33 uur verkooptraining ontvangen gedurende hun loopbaan. Dit betekent dat de meeste verkopers in hun hele professionele carrière slechts iets meer dan een dag besteden aan specifieke training om hun verkoopvaardigheden te verbeteren. U zou kunnen interpreteren dat dit een relatief kort tijdsbestek is, gezien de complexiteit en het belang van verkoop in veel sectoren. Het kan erop wijzen dat veel verkopers misschien niet het volledige scala aan verkoophulpmiddelen en -technieken leren die beschikbaar zijn, of dat bedrijven mogelijk niet voldoende investeren in de continue verbetering van verkoopvaardigheden van hun teams.

Verkooptraining kan de dealomzetting met 20% verbeteren.

Deze statistiek geeft aan dat verkooptraining een aanzienlijke invloed kan hebben op het verbeteren van uw dealconversie. Concreet betekent het dat als u investeert in verkooptraining voor uw team, de kans op het succesvol afronden van een deal met 20% kan toenemen. Met andere woorden, op elke vijf potentiële verkoopkansen zou uw team er één extra kunnen winnen door het volgen van verkooptraining. Het benadrukt het belang en de effectiviteit van het trainen van uw verkoopteam door nieuwe strategieën, technieken of gewoonweg door het verbeteren van hun communicatie- of onderhandelingsvaardigheden. Dus in het licht van deze statistieken, kan het zeer nuttig zijn om te investeren in verkooptraining.

65% van de verkoopprofessionals zegt dat hun bedrijf een verkoopproceskader heeft dat wordt ondersteund door training.

De statistiek die u aangeeft, vermeldt dat 65% van de verkoopprofessionals beweert dat hun bedrijf over een verkoopproceskader beschikt dat ondersteund wordt door training. Dit betekent dat bijna twee derde van de verkoopprofessionals in hun organisaties een gestructureerd en gestandaardiseerd verkoopproces hebben dat wordt begeleid en ondersteund door relevante trainingen. Deze trainingen zijn bedoeld om de effectiviteit van het verkoopproces te maximaliseren en het personeel uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis om dit te kunnen doen. Het betekent dat deze bedrijven investeren in het trainen van hun personeel, niet alleen om de doelstellingen van het bedrijf te halen, maar ook om hen te helpen zich te ontwikkelen en te verbeteren in hun respectievelijke rollen als verkoopprofessionals.

Het percentage verkopers dat quota’s haalt, is 29% hoger bij bedrijven met formele verkooptraining.

Deze statistiek betekent dat er een significant positief effect wordt waargenomen als bedrijven formele verkooptraining inzetten voor hun werknemers. Bij bedrijven die zulke trainingsprogramma’s aanbieden, slaagt een hoger percentage verkopers erin hun verkoopquota te halen – 29% meer in vergelijking met bedrijven zonder dergelijke training. Het onderstreept het belang van effectieve verkooptrainingen in de capaciteit van een verkoper om zijn of haar verkoopdoelen te bereiken. Voor u als mogelijke werkgever of manager, wijst deze statistiek erop dat investeren in formele verkooptraining kan leiden tot een hogere verkoopproductiviteit binnen uw bedrijf.

Meer dan 26% van de verkopers verlaat een organisatie vanwege ontoereikende trainingskansen.

Deze statistiek geeft aan dat meer dan 26% van de verkopers een organisatie heeft verlaten als gevolg van ontoereikende trainingskansen. Het betekent dat bijna een derde van de verkopers de bedrijven waarvoor zij werken, verlaten omdat ze het gevoel hebben dat ze niet voldoende kansen op opleiding en ontwikkeling krijgen. Het onderstreept het belang van het aanbieden van toereikende en relevante opleidingsmogelijkheden voor werknemers om te voorkomen dat waardevol talent uw bedrijf verlaat. Het onderstreept ook hoe belangrijk het is voor organisaties om te investeren in de groei en opleiding van hun personeel.

De verkooptraining cijfers van IT en software verkopers worden geschat op 15% hoger dan die van andere industrieën.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat er een waargenomen verschil is in de verkooptraining cijfers tussen IT- en softwareverkopers en verkopers uit andere industrieën. IT- en softwareverkopers hebben naar schatting 15% hogere verkooptraining cijfers. Dit betekent dat deze groep meer intensieve, zwaardere of wellicht meer succesvolle trainingen ondergaat om hun verkoopvaardigheden te verbeteren, vergeleken met verkopers uit andere vakgebieden. Dit kan wellicht verband houden met de hoog technische en complexe aard van IT- en softwareproducten die een grondiger begrip en sterke verkoopvaardigheden vereisen. Het spreekt dus voor zich dat u, als u een verkoopprofessional in deze branche bent of wilt worden, zou moeten overwegen om meer tijd en middelen te investeren in uw verkooptraining.

Microlearning-technieken verhogen het behoud van verkooptraining met 18%.

Het gebruik van microlearning-technieken kan uw verkooptraining efficiënter maken. Volgens statistieken verhogen deze technieken het behoud van verkooptraining met 18%. Dit betekent in wezen dat door het ontwikkelen en implementeren van microlearning-elementen, zoals korte, gefocuste lessen of onderdelen, de informatie die tijdens de training is geleerd, beter wordt vastgehouden. In plaats van uitgebreide en langdurige trainingen, stelt microlearning u in staat om informatie snel op te nemen, te verwerken en toe te passen in de praktijk. Uw verkoopteams kunnen hierdoor sneller en effectiever nieuwe vaardigheden en kennis opdoen en deze in het veld toepassen, wat kan leiden tot een verbetering van de verkoopprestaties met 18%.

84% van de verkooptrainingen gaan binnen 90 dagen verloren als het niet wordt versterkt.

Het statistiek ‘84% van de verkooptrainingen gaan binnen 90 dagen verloren als het niet wordt versterkt’ illustreert een zeer belangrijk concept om in gedachten te houden bij het opzetten van verkooptrainingen. Dit betekent dat, als u als ondernemer investeert in de training van uw verkoopteams, u moet weten dat de overgrote meerderheid van de aangeleerde vaardigheden en kennis – maar liefst 84% – binnen slechts 90 dagen verloren kan gaan als de training niet wordt gevolgd door regelmatige opfrissessies of andere vormen van versterking. Deze versterking kan bestaan uit periodieke hertoetsingen, verdiepingstrajecten of de strategische toepassing van opgedane kennis in de praktijk. Zo niet, dan loopt u het risico dat uw oorspronkelijke investering in training grotendeels verspild wordt.

Referenties

0. – https://www.saleshacker.com

1. – https://www.shiftelearning.com

2. – https://blog.close.io

3. – https://www.mbaskool.com

4. – https://www.trainingmag.com

5. – https://www.hubspot.com

6. – https://www.hbr.org

7. – https://www.salesreadinessgroup.com

8. – https://www.highspot.com

9. – https://www.frost.com

10. – https://blog.hubspot.com

Inhoudsopgave