a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Talentmanagement Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van talentmanagement statistieken, ondersteund door nieuwe gegevens, die u zullen helpen om inzichten te verkrijgen en betere beslissingen te nemen over uw talentbeheerstrategieën.

 • 77% van de organisaties gelooft dat het management van werknemerstalent essentieel is voor hun toekomstige succes.
 • 68% van de HR-professionals beoordeelt het behoud van talent als zeer belangrijk.
 • 40% van de werknemers met slecht getrainde leiders overweegt ontslag.
 • Bedrijven die investeren in talentmanagement hebben een 41% lagere personeelsverloop.
 • 94% van de werknemers zou bij hun huidige werkgever blijven als ze in hen zouden investeren in training en ontwikkeling.
 • Slechts 33% van de CEO’s is ervan overtuigd dat hun bedrijven succesvol zijn in het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers.
 • Bedrijven die investeren in werknemersontwikkeling hebben een jaarlijkse winststijging van 24%.
 • Slechts 4 op de 10 werknemers weten sterk wat hun organisatievoorwaarden inhouden.
 • 79% van de werknemers voelt zich niet erkend of gewaardeerd op hun werk.
 • Meer dan een derde van de werknemers heeft geen duidelijk carrièreplan bij zijn huidige werkgever.
 • 32% van de mensen zou bereid zijn van job te veranderen voor betere opleidingsmogelijkheden.
 • 43% van de werknemers geven aan dat frequenter en relevanter feedback geven zou bijdragen aan een hoger engagement.
 • Werknemers bij werkgevers met sterke leerkulturen hebben 92% meer kans om te voelen dat ze geïnnoveerd kunnen worden en aan de behoeften van de klant kunnen voldoen.

Actuele Talentmanagement Statistieken

77% van de organisaties gelooft dat het management van werknemerstalent essentieel is voor hun toekomstige succes.

Deze statistiek geeft aan dat 77% van de organisaties het beheer van werknemerstalent als cruciaal beschouwt voor hun toekomstige succes. Dit betekent dat bijna vier op de vijf organisaties geloven dat het effectief beheren en benutten van de vaardigheden en capaciteiten van hun werknemers een sleutelfactor is voor hun groei en welvaart. U kunt dit begrijpen als een erkenning van het belang van menselijk kapitaal in organisaties. Het vat het vertrouwen samen dat deze organisaties hebben in hun teams en de strategieën die ze gebruiken om talent te ontwikkelen en te behouden. In essentie, de kracht van een organisatie wordt volgens deze organisaties niet alleen gemeten aan de hand van hun financiële capaciteiten of marktaandeel, maar ook aan de hand van het talent en de vaardigheden van hun teamleden.

68% van de HR-professionals beoordeelt het behoud van talent als zeer belangrijk.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat 68% van de HR-professionals het behoud van talent in hun organisatie als zeer belangrijk beschouwt. Dit betekent dat meer dan de helft van de HR-professionals het essentieel vinden om getalenteerde werknemers te behouden voor de continuïteit, innovatie en groei van hun organisatie. Zij erkennen hiermee het belang van het koesteren en ontwikkelen van bestaand talent, wat niet alleen kosten bespaart die gepaard gaan met het werven en inwerken van nieuwe werknemers, maar ook bijdraagt aan een sterkere, meer ervaren en coherente werkomgeving. Dus als u deel uitmaakt van deze 68%, begrijpt u dat investeren in uw huidige medewerkers cruciaal is voor de lange termijn succes van uw organisatie.

40% van de werknemers met slecht getrainde leiders overweegt ontslag.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat 40% van de werknemers die onder leiding staan van slecht getrainde leiders, overweegt ontslag te nemen. Dit betekent dat bijna de helft van deze werknemers genoeg ontevredenheid of frustratie heeft ondervonden als gevolg van ineffectief of ontoereikend leiderschap, dat ze overwegen hun baan op te zeggen. Dit is een belangrijk cijfer, omdat het een significante inschatting geeft van het aantal werknemers dat mogelijk het bedrijf verlaat. Het toont ook aan dat de kwaliteit van leiderschap een cruciale rol kan spelen in het personeelsbehoud. Delen van deze informatie moet derhalve bedrijven, en vooral hun HR-afdelingen, aansporen om meer aandacht te besteden aan de training en ontwikkeling van hun leiders met als doel het werknemersbehoud te verbeteren en hun algemene arbeidste tevredenheid te verhogen.

Bedrijven die investeren in talentmanagement hebben een 41% lagere personeelsverloop.

Deze statistiek suggereert dat organisaties die investeren in talentmanagement een aanzienlijke vermindering van het personeelsverloop ervaren, namelijk 41% minder vergeleken met bedrijven die dit niet doen. Dit betekent dat wanneer u als bedrijf besluit te investeren in talentmanagement – dat wil zeggen, het ontwikkelen, motiveren en behouden van hooggekwalificeerd personeel – u aanzienlijk zou kunnen bijdragen aan het behoud van uw werknemers. Dit kan resulteren in lagere kosten gerelateerd aan het werven van nieuw personeel en het verlies van productiviteit tijdens het inwerkproces. Bovendien kan het behoud van getalenteerd personeel ook leiden tot een hogere werktevredenheid en productiviteit.

94% van de werknemers zou bij hun huidige werkgever blijven als ze in hen zouden investeren in training en ontwikkeling.

Deze statistiek geeft aan dat maar liefst 94% van de werknemers bereid zou zijn om bij hun huidige werkgever te blijven, als de werkgever in hen zou investeren door middel van training en ontwikkeling. Dit betekent dat de meeste werknemers grote waarde hechten aan hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Wanneer u dus als werkgever bereid bent om tijd, moeite en geld te investeren in het opleiden en trainen van uw werknemers, bestaat er een hoge kans dat zij langdurig loyaal blijven aan uw bedrijf. Dit kan leiden tot lagere personeelsverloop en hogere productiviteit omdat werknemers die zich gewaardeerd voelen en zien dat er in hun wordt geïnvesteerd, vaak meer betrokken en gemotiveerd zijn in hun werk.

Slechts 33% van de CEO’s is ervan overtuigd dat hun bedrijven succesvol zijn in het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers.

Uit deze statistiek blijkt dat slechts een derde van de CEO’s, of algemeen directeurs, er vertrouwen in heeft dat hun bedrijf succesvol is in het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel. Dit betekent dat tweederde van de CEO’s denkt dat hun bedrijf hierin niet slaagt. Hooggekwalificeerd personeel kan worden gezien als werknemers met belangrijke vaardigheden, talenten en ervaring die waardevol zijn voor het bedrijf. Het aantrekken van dergelijke werknemers kan bijdragen aan de groei en het succes van het bedrijf. Er kunnen veel redenen zijn waarom deze CEO’s vinden dat hun bedrijven niet succesvol zijn in deze taak. Het kan te maken hebben met concurrerende salarisvoorwaarden, gebrek aan goede rekruteringsstrategieën, of andere factoren. Het is belangrijk om te onthouden dat deze statistiek een perceptie weergeeft, niet noodzakelijk de daadwerkelijke situatie binnen het bedrijf.

Bedrijven die investeren in werknemersontwikkeling hebben een jaarlijkse winststijging van 24%.

Uit de statistieken blijkt dat bedrijven die investeren in de ontwikkeling van hun werknemers een jaarlijkse winststijging van 24% ervaren. Dit betekent dat deze bedrijven hun winstmarge significant zien groeien door te investeren in de groei en ontwikkeling van hun medewerkers. Het kan gaan om investeringen in training, opleiding, coaching, mentorschap en andere vormen van professionalisering. De cijfers suggereren dat medewerkers die dergelijke kansen krijgen, productiever en efficiënter worden in hun werk, wat resulteert in hogere prestaties op bedrijfsniveau. U zou dit als een sterke motivatie kunnen zien om ook in uw werknemers te investeren, aangezien het duidelijk winstgevend is op de lange termijn.

Slechts 4 op de 10 werknemers weten sterk wat hun organisatievoorwaarden inhouden.

Uit de statistiek begrijpen we dat slechts 4 van de 10 werknemers echt goed begrijpen wat de voorwaarden van hun organisatie inhouden. Anders gezegd, 40% van de werknemers heeft een sterk begrip van de regels, beleidslijnen, rechten en verantwoordelijkheden binnen hun werkomgeving. Aan de andere kant betekent dit dat 60% van de werknemers niet volledig op de hoogte is van of onzeker is over de voorwaarden van hun organisatie. Dit kan hun prestaties en betrokkenheid bij het werk beïnvloeden en kan ook leiden tot misverstanden of conflicten op het werk. Het is dus belangrijk voor organisaties om te zorgen voor duidelijke en toegankelijke communicatie over hun voorwaarden. U, als werknemer of werkgever, moet zich inzetten om uw kennis over deze belangrijke aspecten van uw werkplek te vergroten.

79% van de werknemers voelt zich niet erkend of gewaardeerd op hun werk.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat een aanzienlijk deel van de werknemerspopulatie, maar liefst 79%, aangeeft zich niet erkend of gewaardeerd te voelen op hun werk. Dit betekent in feite dat ze het gevoel hebben dat hun inzet, capaciteiten of bijdragen op de werkvloer niet voldoende worden herkend of hoog worden gewaardeerd door hun leidinggevenden of collega’s. Dit kan leiden tot werkplekonvredenheid, verminderd engagement en zelfs hoger verloop. Zulke statistieken verdienen uw aandacht, omdat het welzijn van werknemers direct gekoppeld is aan hun prestaties en dus aan de algemene productiviteit van uw organisatie.

Meer dan een derde van de werknemers heeft geen duidelijk carrièreplan bij zijn huidige werkgever.

Deze statistiek geeft aan dat meer dan een derde van de werknemers bij hun huidige werkgever geen duidelijk carrièreplan heeft. Dit betekent dat deze groep medewerkers geen specifieke stappen of duidelijk traject heeft uitgestippeld voor hun professionele ontwikkeling binnen de organisatie. Ze kunnen niet precies aangeven welke posities ze ambieert, wat hun doelen zijn voor de komende jaren of welke vaardigheden ze willen ontwikkelen of verbeteren. Hoewel dit verscheidenheid in ervaring en flexibiliteit kan reflecteren, kan dit ook wijzen op onzekerheid over de toekomst, een gebrek aan motivatie of een gebrek aan mogelijkheden binnen de organisatie. Als u een werkgever bent, kan deze statistiek een indicator zijn om uw medewerkers meer te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en om mogelijkheden voor groei en ontwikkeling binnen uw organisatie te identificeren en te communiceren.

32% van de mensen zou bereid zijn van job te veranderen voor betere opleidingsmogelijkheden.

Deze statistiek geeft aan dat bijna een derde (32%) van de mensen openstaat voor de mogelijkheid om van baan te veranderen als dat zou betekenen dat ze betere opleidingsmogelijkheden krijgen. De reden hierachter kan variëren: sommige mensen zijn misschien bereid om te veranderen om hun carrièremogelijkheden te verbeteren, terwijl anderen misschien gewoon nieuwe vaardigheden willen leren of hun kennis willen uitbreiden in hun bestaande vakgebied. U, als lezer, kunt dit zien als een indicatie van hoe waardevol professionele ontwikkeling en leermogelijkheden zijn voor de hedendaagse beroepsbevolking. Investeringen in opleiding en ontwikkeling kunnen dus een belangrijke factor zijn in de wervings- en retentiestrategieën van een bedrijf.

43% van de werknemers geven aan dat frequenter en relevanter feedback geven zou bijdragen aan een hoger engagement.

Statistieken geven ons vaak belangrijke inzichten in verschillende onderwerpen. In dit geval toont de statistiek aan dat 43% van de werknemers van mening zijn dat het ontvangen van meer regelmatige en relevante feedback hen meer betrokken zou maken bij hun werk. Dit betekent dat bijna de helft van de werknemers voelt dat ze beter zouden presteren en zich meer gewaardeerd en betrokken zouden voelen als hun superieuren hen vaker en op een meer relevante manier feedback zouden geven. Het is dus belangrijk, zeker voor leidinggevenden, om dit in gedachten te houden. Feedback is niet alleen nodig voor correctie, maar kan ook een zeer krachtig hulpmiddel zijn voor motivatie en engagement. Dus, u als leidinggevende, zou wellicht het engagement van uw werknemers kunnen verhogen door regelmatig en constructieve feedback te geven.

Werknemers bij werkgevers met sterke leerkulturen hebben 92% meer kans om te voelen dat ze geïnnoveerd kunnen worden en aan de behoeften van de klant kunnen voldoen.

Deze statistiek geeft aan dat werknemers die werkzaam zijn in bedrijven met een sterke leercultuur, in 92% van de gevallen meer geneigd zijn te voelen dat ze innovatief kunnen zijn en kunnen voldoen aan de behoeften van de klant. Dit betekent dat als u werknemers hebt in een omgeving waar leren en persoonlijke ontwikkeling worden gestimuleerd en gewaardeerd, de kans bijna twee keer zo groot is dat zij het gevoel hebben dat ze kunnen innoveren en de verwachtingen van de klant kunnen overtreffen. Dit komt waarschijnlijk omdat een sterke leercultuur werknemers de tools en het vertrouwen geeft om nieuwe oplossingen te proberen en te creëren, wat leidt tot verbeterde klanttevredenheid en bedrijfssucces.

Referenties

0. – https://www.forbes.com

1. – https://home.kpmg.com

2. – https://www.cnbc.com

3. – https://www.motivosity.com

4. – https://achievers.com

5. – https://blog.accessperks.com

6. – https://hbr.org

7. – https://www.pwc.com

8. – https://workology.com

9. – https://www.tapclicks.com

10. – https://www.talentsoft.com

11. – https://blog.clearcompany.com

12. – https://gallup.com

Inhoudsopgave