a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Testautomatisering Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en diepgaand overzicht verwachten over de nieuwste statistieken en gegevens rondom testautomatisering, met inzichtelijke analyses die uw begrip van dit snel evoluerende veld zullen verbeteren.

 • 1. Volgens het “World Quality Report 2018-19” van Capgemini wordt 44% van de testactiviteiten in de IT-sector geautomatiseerd.
 • 2. Volgens hetzelfde rapport wordt verwacht dat de testautomatisering in de aanstaande jaren naar 55% zal stijgen.
 • 3. Per “Continuous Testing Report 2021” van Tricentis, wordt 75% van de bedrijven geconfronteerd met beperkingen in hun huidige testproces.
 • 4. Volgens een rapport van TestingWhiz, heeft 56% van de bedrijven gebrek aan deskundige testautomatiseringsingenieurs om hun testproces te automatiseren.
 • 5. Volgens hetzelfde rapport van TestingWhiz, kan testautomatisering de lancering van software met 17% versnellen.
 • 6. Per “State of Testing Report 2018” van PractiTest, heeft 70% van de organisaties op zijn minst een deel van hun testproces geautomatiseerd.
 • 7. Slechts 16% van de organisaties hebben hun testproces volledig geautomatiseerd, staat in hetzelfde rapport.
 • 8. In het “State of DevOps Report 2018” van Puppet, vermindert automatiseringstesting defectdetectie met 90%.
 • 9. Uit de studie door Tricentis blijkt ook dat maar liefst 57% van de softwarefouten op productieniveau wordt aangetroffen, wat wijst op een tekortkoming in testprocedures.
 • 10. Volgens Tech Beacon, heeft 80% van de bedrijven een stijging van het testbudget gezien om testautomatisering op te nemen.
 • 11. Volgens Gartner zal 50% van de bedrijven die testautomatisering proberen, niet succesvol zijn vanwege een gebrek aan helemaal geïntegreerd testproces.
 • 12. Volgens een rapport van Zephyr, heeft 60% van de marketingteams te weinig tijd besteed aan testautomatisering.
 • 13. Het World Quality Report 2018-19 toont aan dat 68% van de respondenten aanzienlijke uitdagingen onderkent bij het automatiseren van mobiele en multi-channel testen.
 • 14. Volgens Cigniti, een leverancier van softwaretesting services, kunnen bedrijven ongeveer 20% van de ontwikkelingstijd besparen door testautomatisering.
 • 15. Volgens het “Continuous Testing Benchmark Report 2020” van Tricentis, blijkt dat bedrijven gemiddeld 31% van hun testprocedures automatiseren.

Actuele Testautomatisering Statistieken

1. Volgens het “World Quality Report 2018-19” van Capgemini wordt 44% van de testactiviteiten in de IT-sector geautomatiseerd.

Volgens het “World Quality Report 2018-19” van Capgemini, een gerenommeerd internationaal IT-consultancybedrijf, wordt 44% van de testactiviteiten in de IT-sector geautomatiseerd. Deze statistiek geeft aan dat bijna de helft van alle testprocessen in de IT-industrie nu geautomatiseerd is, in plaats van handmatig uitgevoerd door werknemers. Automatisering betekent dat software en andere technologieën worden gebruikt om routine- en repeterende taken te voltooien, vaak met grotere efficiëntie en nauwkeurigheid dan menselijke werknemers kunnen bereiken. Voor u betekent dit dat de kans groot is dat als u in de IT-sector werkt, u al gebruikmaakt van geautomatiseerd testen of er in de nabije toekomst mee te maken kunt krijgen.

2. Volgens hetzelfde rapport wordt verwacht dat de testautomatisering in de aanstaande jaren naar 55% zal stijgen.

Volgens het verslag dat u in handen heeft, wordt voorspeld dat er in de nabije toekomst aanzienlijke veranderingen in het veld van testautomatisering zullen zijn. U kunt zien dat er wordt verwacht dat testautomatisering naar 55% zal stijgen. Dat betekent dat meer dan de helft van alle tests die in de aankomende jaren worden uitgevoerd, geautomatiseerd zal zijn. Dit impliceert een sterke trend van toenemende automatisering in de sector, wat een indicatie kan zijn van productiviteitsverbetering, kostenreductie en efficiëntie in het testproces.

3. Per “Continuous Testing Report 2021” van Tricentis, wordt 75% van de bedrijven geconfronteerd met beperkingen in hun huidige testproces.

In het “Continuous Testing Report 2021” van Tricentis is een opvallende statistiek naar voren gekomen. Volgens dit rapport wordt maar liefst 75% van de bedrijven geconfronteerd met beperkingen in hun huidige testproces. Dit betekent dat drie van de vier bedrijven belemmeringen ervaren tijdens hun evaluatieprocedures om de kwaliteit, betrouwbaarheid of effectiviteit van hun producten, diensten of systemen te beoordelen. Voor u als ondernemer of manager kan dit betekenen dat u niet de enige bent die worstelt met zakelijke ‘testen’. Het feit dat zoveel bedrijven dit probleem ervaren, suggereert dat er een grotere, structurele uitdaging is in de manier waarop bedrijven deze processen aanpakken.

4. Volgens een rapport van TestingWhiz, heeft 56% van de bedrijven gebrek aan deskundige testautomatiseringsingenieurs om hun testproces te automatiseren.

Volgens een rapport van TestingWhiz, bevindt 56% van de bedrijven zich in een situatie waarin ze niet over voldoende gekwalificeerde testautomatiseringsingenieurs beschikken om hun testproces te automatiseren. Dit betekent dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven aangeeft dat ze een tekort hebben aan specialisten in de testautomatisering. Deze bedrijven hebben mogelijk moeite met het implementeren en onderhouden van geautomatiseerde testsystemen, wat essentieel is voor de kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid van hun producten en diensten. Dit tekort kan ook tot hogere operationele kosten leiden en hun ROI (Return on Investment) beïnvloeden. Dus, als u de leiding heeft over een bedrijf en nadenkt over het automatiseren van uw testproces, is het belangrijk om rekening te houden met de beschikbaarheid en het inhuren van ervaren testautomatiseringsingenieurs.

5. Volgens hetzelfde rapport van TestingWhiz, kan testautomatisering de lancering van software met 17% versnellen.

Uit het rapport van TestingWhiz blijkt dat het automatiseren van tests de softwarelancering met 17% kan versnellen. Dit betekent dat wanneer het testproces wordt geautomatiseerd, het sneller mogelijk is om de software te lanceren dan wanneer dit handmatig wordt gedaan. De 17% versnelling betekent dat u minder tijd besteedt aan het uitvoeren en controleren van tests, waardoor uw softwareproduct sneller op de markt kan komen. Dit kan bijdragen aan efficiëntie, kostenbesparingen en uiteindelijk een beter concurrentievermogen voor uw softwareproduct.

6. Per “State of Testing Report 2018” van PractiTest, heeft 70% van de organisaties op zijn minst een deel van hun testproces geautomatiseerd.

Het ‘State of Testing Report 2018’ van PractiTest wees uit dat maar liefst 70% van de organisaties op zijn minst een deel van hun testproces geautomatiseerd heeft. Dit betekent voor u dat een aanzienlijke meerderheid van de organisaties technologie en software heeft geïntegreerd om hun testprocedures te stroomlijnen. Automatisering kan leiden tot efficiëntieverbeteringen, mogelijke kostenbesparingen en een toename in de consistentie en nauwkeurigheid van het testen. Het feit dat 70% van de organisaties deze route heeft gevolgd, onderstreept het belang en de voordelen van automatisering in het testproces.

7. Slechts 16% van de organisaties hebben hun testproces volledig geautomatiseerd, staat in hetzelfde rapport.

Uit het rapport blijkt dat slechts 16% van de organisaties hun testproces volledig hebben geautomatiseerd. Dit betekent dat een kleine fractie van de bedrijven in de studie gebruikmaakt van technologieën en tools om hun testprocedures te automatiseren, waardoor menselijke tussenkomst in grote mate overbodig wordt. Deze automatisering kan efficiëntie en consistentie in het testproces garanderen, maar het merendeel van de organisaties, dat wil zeggen 84%, heeft om verschillende redenen deze stap nog niet volledig gezet. Dit kan te maken hebben met kosten, gebrek aan technologische knowhow, of zelfs weerstand tegen verandering binnen de organisatie.

8. In het “State of DevOps Report 2018” van Puppet, vermindert automatiseringstesting defectdetectie met 90%.

Het “State of DevOps Report 2018” van Puppet meldt dat automatiseringstesting de defectdetectie met 90% kan verminderen. Dit betekent dat door het automatiseren van testprocessen, bedrijven in staat zijn om het aantal fouten of defecten in hun software of systemen aanzienlijk te verminderen. Deze statistiek illustreert de waarde en efficiëntie van automatiseringstesting in de ontwikkelingsfase, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het eindproduct verhoogd wordt. U kunt zich dus voorstellen dat investeren in automatiseringstesting mogelijk extreem nuttig en kosteneffectief kan zijn voor uw projecten of business.

9. Uit de studie door Tricentis blijkt ook dat maar liefst 57% van de softwarefouten op productieniveau wordt aangetroffen, wat wijst op een tekortkoming in testprocedures.

Deze statistiek uit het onderzoek van Tricentis toont aan dat het merendeel van softwarefouten, precies 57%, pas ontdekt wordt wanneer de software al in het productieniveau is. Dit betekent dat meer dan de helft van de fouten in de software over het hoofd wordt gezien tijdens de testfasen. In eenvoudige termen betekent productieniveau dat de software al is vrijgegeven voor gebruik door eindgebruikers. Dus, 57% van de fouten worden door de gebruikers ervaren na de release van de software. Dit wijst op een tekortkoming in de testprocedures. Waarschijnlijk is het testproces niet grondig genoeg, of worden er bepaalde scenario’s of functionaliteiten over het hoofd gezien tijdens het testen. Het benadrukt de noodzaak voor bedrijven om hun testprocedures te heroverwegen en te verbeteren, om zo een hogere kwaliteit van de software bij vrijgave te garanderen en uiteindelijk een betere gebruikerservaring te bieden.

10. Volgens Tech Beacon, heeft 80% van de bedrijven een stijging van het testbudget gezien om testautomatisering op te nemen.

Volgens een onderzoek dat door Tech Beacon is uitgevoerd, heeft maar liefst 80% van de bedrijven een verhoogd budget voor testen waargenomen. Dit is specifiek om testautomatisering op te nemen, een proces dat het mogelijk maakt voor bedrijven om softwaretests te automatiseren, waardoor de efficiëntie toeneemt en de kosten verminderen. In wezen betekent dit dat bedrijven meer investeren in technologieën die het mogelijk maken tests snel en efficiënt uit te voeren, wat weer bijdraagt aan een betere productkwaliteit en snelheid van ontwikkeling. Dit is een indicatie van hoe technologie het bedrijfslandschap blijft veranderen, met bedrijven die hun processen voortdurend upgraden om competitief te blijven. Dus, als u deel uitmaakt van een bedrijf, is het wellicht de moeite waard om te overwegen of testautomatisering een investering is die ook voor u winstgevend zou kunnen zijn.

11. Volgens Gartner zal 50% van de bedrijven die testautomatisering proberen, niet succesvol zijn vanwege een gebrek aan helemaal geïntegreerd testproces.

Dit statistisch gegeven, gepresenteerd door Gartner, benadrukt dat de helft van de bedrijven die proberen om testautomatisering te implementeren, er niet in zullen slagen. De reden hiervoor is het ontbreken van een volledig geïntegreerd testproces. Dit betekent dat voor effectieve testautomatisering, u niet alleen de technologie en tools moet hebben, maar ook een volledig doordacht en geïntegreerd testproces. Zonder dit, zal de overgang naar testautomatisering waarschijnlijk falen. Dus, ondanks de vele voordelen van testautomatisering, ligt de sleutel tot succes niet alleen in het correct gebruiken van technologie, maar ook in het correct plannen en integreren van uw testprocessen.

12. Volgens een rapport van Zephyr, heeft 60% van de marketingteams te weinig tijd besteed aan testautomatisering.

Volgens een onderzoek dat is gepubliceerd door Zephyr, heeft 60% van de marketingteams niet voldoende tijd geïnvesteerd in testautomatisering. Dit betekent dat bijna twee derde van deze teams onderkent dat ze te weinig aandacht hebben geschonken aan het automatiseren van hun testprocessen. Testautomatisering is het proces waarbij softwaretools gebruikt worden om vooraf ontworpen tests uit te voeren om de prestaties van de systemen te controleren. Het is een cruciaal aspect in de digitale marketingwereld, omdat het helpt om fouten te identificeren en dus de algemene efficiëntie van de marketingcampagnes te verhogen. Uit dit rapport blijkt dat veel teams mogelijk niet het volledige potentieel van hun campagnes benutten vanwege een gebrek aan inzet op dit gebied.

13. Het World Quality Report 2018-19 toont aan dat 68% van de respondenten aanzienlijke uitdagingen onderkent bij het automatiseren van mobiele en multi-channel testen.

Het World Quality Report 2018-19 is een gerespecteerd onderzoek dat inzichten geeft over de staat van softwarekwaliteit en -testen wereldwijd. In dit rapport suggereert een bijzondere statistiek dat 68% van de respondenten aanzienlijke uitdagingen tegenkomt bij het automatiseren van mobiele en multi-channel testen. Wat dit betekent, is dat bijna zeven op de tien professionals moeilijkheden ervaren bij het proces van het automatiseren van de kwaliteitscontrole van software die wordt gebruikt op mobiele apparaten of via verschillende communicatiekanalen. Deze uitdagingen kunnen variëren van technische problemen, zoals compatibiliteitsproblemen en softwarebugs, tot organisatorische problemen zoals gebrek aan vaardigheden of begrip van de testprocedures. Dus, hoewel automatisering bedoeld is om processen te stroomlijnen en efficiëntie te verhogen, suggereert deze statistiek dat er nog steeds aanzienlijke hindernissen zijn die moeten worden overwonnen.

14. Volgens Cigniti, een leverancier van softwaretesting services, kunnen bedrijven ongeveer 20% van de ontwikkelingstijd besparen door testautomatisering.

In de statistiek gepresenteerd door Cigniti, een bedrijf dat softwaretesting services levert, wordt beweerd dat bedrijven ongeveer 20% van hun ontwikkelingstijd kunnen besparen door gebruik te maken van testautomatisering. Dit betekent dat u, als bedrijfseigenaar of softwareontwikkelaar, aanzienlijk kunt besparen op de tijd die nodig is voor het ontwikkelen van een softwareproject. Dit wordt bereikt door automatische tests te implementeren in plaats van manuele tests. Deze besparing kan worden omgezet in verhoogde productiviteit en laat u en uw team meer tijd over om zich te concentreren op andere aspecten van uw project of bedrijfsvoering. Over het algemeen kan dit leiden tot verhoogde efficiency en lagere kosten. Dit onderstreept het belang van testautomatisering in moderne softwareontwikkeling.

15. Volgens het “Continuous Testing Benchmark Report 2020” van Tricentis, blijkt dat bedrijven gemiddeld 31% van hun testprocedures automatiseren.

Het “Continuous Testing Benchmark Report 2020” van Tricentis heeft een interessante statistiek blootgelegd over de hedendaagse bedrijfspraktijken in verband met testprocedures. Het rapport geeft aan dat bedrijven gemiddeld 31% van hun testprocedures automatiseren. Dit betekent dat van alle testprocedures die binnen een bedrijf worden uitgevoerd, ongeveer een derde wordt overgelaten aan geautomatiseerde systemen. Het resterende deel wordt nog steeds handmatig uitgevoerd. Dit kan u een idee geven van de mate waarin bedrijven vertrouwen op technologie om hun processen efficiënter en nauwkeuriger te maken. Het kan ook duiden op de resterende mogelijkheden voor bedrijven om verdere automatisering toe te passen in hun testprocedures.

Referenties

0. – https://www.getzephyr.com

1. – https://techbeacon.com

2. – https://www.gartner.com

3. – https://www.practitest.com

4. – https://www.testing-whiz.com

5. – https://puppet.com

6. – https://www.capgemini.com

7. – https://www.cigniti.com

8. – https://www.tricentis.com

Inhoudsopgave