a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Thuisonderwijs Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel en grondig overzicht van de nieuwste statistieken over thuisonderwijs, met nieuwe gegevens die inzicht geven in de huidige trends en ontwikkelingen in deze onderwijsvorm.

 • Het percentage van kinderen dat thuisonderwijs volgt is tussen 1999 en 2012 gestegen van 1,7% naar 3,4%.
 • In 2016 volgden ongeveer 28% van de schoolgaande kinderen in Nederland op enig moment thuisonderwijs.
 • Er wordt geschat dat er ongeveer 5.000 thuisscholers zijn in Nederland.
 • Ongeveer 44% van de gezinnen in de Verenigde Staten kiest voor thuisonderwijs om een veiligere omgeving voor hun kinderen te creëren.
 • Ongeveer 38% van de gezinnen biedt thuisonderwijs om hun kinderen de mogelijkheid te bieden een andere benadering van onderwijs te volgen.
 • Ongeveer 25% van de kinderen die thuisonderwijs volgen, behaalt hogere scores op gestandaardiseerde testen.
 • Per 2021 geeft ongeveer 11% van de Nederlandse ouders aan dat zij hun kinderen deels thuishouden van school.
 • Volgens een enquête uit 2020 zijn er in Nederland ongeveer 780 kinderen die fulltime thuisonderwijs krijgen.
 • Ongeveer 83% van de ouders die kiezen voor thuisonderwijs in de Verenigde Staten, doen dit om religieuze redenen.
 • Thuisonderwijs is legaal in alle 50 staten van de Verenigde Staten.
 • Steeds meer ouders in het Verenigd Koninkrijk kiezen voor thuisonderwijs, met stijgingen tot 40% gedurende de COVID-19 pandemie.
 • Ongeveer 90% van de ouders die kiezen voor thuisonderwijs doen dit om hun kind een op maat gemaakt leerplan te bieden.
 • Ongeveer 80% van de kinderen die thuisonderwijs hebben genoten, behaalt een hoger gemiddelde bij de SAT en ACT tests dan kinderen uit openbare scholen.

Actuele Thuisonderwijs Statistieken

Het percentage van kinderen dat thuisonderwijs volgt is tussen 1999 en 2012 gestegen van 1,7% naar 3,4%.

Deze statistiek toont aan dat er een duidelijke toename is in het percentage kinderen dat thuisonderwijs volgt in de periode van 1999 tot 2012. In 1999 volgde slechts 1,7% van de kinderen thuisonderwijs, wat een relatief klein deel is van de totale studentenpopulatie. Echter, in 2012 is dit percentage verdubbeld naar 3,4%. Dit betekent dat het aantal kinderen dat thuisonderwijs volgt in vergelijking met het totale aantal kinderen dat onderwijs volgt, aanzienlijk is toegenomen. Dergelijke groei kan verschillende oorzaken hebben, zoals veranderingen in het onderwijssysteem, ouderlijke voorkeuren of maatschappelijke trends. Als u de onderliggende redenen van deze toename wilt begrijpen, zou het nuttig zijn om deze trends verder te onderzoeken.

In 2016 volgden ongeveer 28% van de schoolgaande kinderen in Nederland op enig moment thuisonderwijs.

Deze statistiek vertelt ons dat in 2016 ongeveer 28% van de schoolgaande kinderen in Nederland op een bepaald moment thuisonderwijs heeft gevolgd. Dit betekent dat meer dan een kwart van alle kinderen die in dat jaar naar school gingen, een deel van hun opleiding thuis, en niet in een traditionele schoolomgeving, hebben gekregen. De redenen voor thuisonderwijs kunnen sterk variëren, waaronder de gezondheid van de kinderen, onderwijsfilosofieën van de ouders of eventuele inschrijvingsproblemen in lokale scholen. Het is een aanzienlijk percentage dat aantoont dat thuisonderwijs in het onderwijslandschap in Nederland een belangrijke rol speelt.

Er wordt geschat dat er ongeveer 5.000 thuisscholers zijn in Nederland.

Deze statistiek geeft aan dat er naar schatting 5.000 kinderen in Nederland thuisonderwijs krijgen. Dit betekent dat deze kinderen niet naar een traditionele openbare of particuliere school gaan. In plaats daarvan krijgen ze hun onderwijs thuis, meestal verzorgd door een ouder of particuliere tutor. Dit aantal, hoewel misschien klein in vergelijking met het totale aantal schoolgaande kinderen, is toch belangrijk. Het laat zien dat een aanzienlijk aantal ouders in Nederland ervoor kiest om de traditionele onderwijspraktijken links te laten liggen en de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van hun kinderen zelf op zich te nemen. Dit kan u een idee geven van de verscheidenheid aan educatieve keuzes die in Nederland beschikbaar zijn.

Ongeveer 44% van de gezinnen in de Verenigde Staten kiest voor thuisonderwijs om een veiligere omgeving voor hun kinderen te creëren.

Uit de statistiek blijkt dat bijna de helft van de gezinnen in de Verenigde Staten (precies 44%) ervoor kiest om hun kinderen thuis te onderwijzen. De voornaamste reden hiervoor is het verlangen om een veiligere omgeving voor hun kinderen te creëren. Dit suggereert dat deze ouders mogelijk bezorgd zijn over potentiële risico’s of gevaren op traditionele scholen, zoals pesten of geweld, of dat ze de invloed van negatieve sociale factoren willen beperken. Daarom zien zij thuisonderwijs als een effectief middel om deze problemen te voorkomen en zo een veiligere, gecontroleerde leeromgeving voor hun kinderen te waarborgen. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze statische gegevens alleen de motivatie van de ouders weerspiegelen en niet noodzakelijkerwijs de kwaliteit van het onderwijs of de algehele bevrediging van de gezinnen met thuisonderwijs meten.

Ongeveer 38% van de gezinnen biedt thuisonderwijs om hun kinderen de mogelijkheid te bieden een andere benadering van onderwijs te volgen.

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer 38% van de gezinnen ervoor kiest om thuisonderwijs te geven aan hun kinderen. Dit is belangrijk om op te merken omdat het aantoont dat een aanzienlijk deel van de gezinnen de traditionele onderwijsmethodes mogelijk niet als voldoende beschouwt en een alternatieve benadering prefereert. Ze kiezen ervoor om zelf de educatie van hun kinderen op zich te nemen om zo een andere leerervaring te kunnen bieden. Het kan zijn dat deze ouders geloven dat zij op deze manier beter tegemoet kunnen komen aan individuele behoeften, talenten en interesses van hun kinderen. Deze statistiek geeft u dus inzicht in de diverse onderwijskeuzes die gezinnen tegenwoordig maken.

Ongeveer 25% van de kinderen die thuisonderwijs volgen, behaalt hogere scores op gestandaardiseerde testen.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat ongeveer een kwart van de kinderen die thuisonderwijs volgen, hogere scores behalen op gestandaardiseerde testen dan hun leeftijdsgenoten die regulier onderwijs volgen. Dit betekent niet per se dat thuisonderwijs beter is, maar geeft aan dat deze manier van onderwijs voor sommige kinderen effectief kan zijn. Het is belangrijk om te onthouden dat statistieken zoals deze algemene trends weergeven en niet voor elk individueel kind gelden. Dus hoewel deze gegevens aantonen dat een aanzienlijk deel van de kinderen die thuisonderwijs krijgen, succesvol is in gestandaardiseerde testen, betekent dit niet dat alle kinderen die thuisonderwijs volgen hetzelfde niveau van succes zullen ervaren. U moet deze informatie gebruiken om te helpen bij het maken van de beste beslissing voor uw kind’s leerbehoeften.

Per 2021 geeft ongeveer 11% van de Nederlandse ouders aan dat zij hun kinderen deels thuishouden van school.

Uit recente gegevens komt naar voren dat per 2021 ongeveer 11% van de Nederlandse ouders aangeeft dat zij hun kinderen deels thuishouden van school. Dit betekent dat meer dan één op de tien ouders in Nederland ervoor kiest om hun kinderen niet volledig naar school te laten gaan. De redenen hiervoor kunnen variëren: misschien vanwege gezondheidsoverwegingen, wegens de flexibiliteit die thuisstudie biedt, of vanuit de overtuiging dat zij door deze keuze hun kinderen in een bepaald opzicht beter kunnen ondersteunen in hun onderwijsbehoeften. Deze statistiek geeft weer dat er een duidelijke trend is gaande in de manier waarop ouders in Nederland de opvoeding van hun kinderen benaderen en hoe ze omgaan met formele onderwijsstructuren. Het laat ook zien dat nieuwe vormen van onderwijs, zoals thuisonderwijs, aan populariteit winnen.

Volgens een enquête uit 2020 zijn er in Nederland ongeveer 780 kinderen die fulltime thuisonderwijs krijgen.

Uit de resultaten van een enquête die in 2020 in Nederland is uitgevoerd, blijkt dat er ongeveer 780 kinderen zijn die fulltime thuisonderwijs krijgen. Dit betekent dat deze kinderen niet naar een traditionele school gaan, maar in plaats daarvan al hun onderwijs thuis ontvangen. Dit kan om verschillende redenen het geval zijn, waaronder persoonlijke of religieuze overtuigingen, speciale educatieve behoeften, of de huidige gezondheids- en veiligheidssituatie. Hoewel dit cijfer relatief klein is in vergelijking met het totale aantal schoolgaande kinderen in het land, geeft het een indicatie van de diversiteit aan onderwijsvormen die in Nederland bestaan. Deze statistiek kan helpen een beter begrip te krijgen van onderwijspraktijken en -trends, en kan beleidsmakers helpen bij het plannen van effectieve onderwijsstrategieën voor alle kinderen.

Ongeveer 83% van de ouders die kiezen voor thuisonderwijs in de Verenigde Staten, doen dit om religieuze redenen.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat thuisonderwijs een belangrijke keuze is voor veel ouders in de Verenigde Staten en dat religie vaak een belangrijke factor vormt bij deze beslissing. Concreet stelt de statistiek dat ongeveer 83% van de ouders die voor thuisonderwijs kiezen, dit doen vanwege hun religieuze overtuigingen. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van deze ouders hun kinderen thuis onderwijst om ervoor te zorgen dat hun leerplan en onderwijsstijl aansluiten bij hun religieuze waarden en overtuigingen. Het kan ook betekenen dat ze mogelijke conflicten willen vermijden die kunnen ontstaan wanneer de in openbare scholen gegeven onderwijsinhoud botst met hun religieuze standpunt. Het is belangrijk om bij deze statistiek te vermelden dat de beweegredenen kunnen variëren en dat niet alle ouders uitsluitend om religieuze redenen voor thuisonderwijs kiezen.

Thuisonderwijs is legaal in alle 50 staten van de Verenigde Staten.

U moet weten dat thuisonderwijs in alle 50 staten van de Verenigde Staten wettelijk wordt toegestaan. Dit betekent dat ouders het recht hebben om hun kinderen thuis les te geven in plaats van hen naar een traditionele openbare of particuliere school te sturen. Hoewel de specifieke regels en voorschriften van staat tot staat kunnen variëren, is het overkoepelende concept van thuisonderwijs overal in de VS een geaccepteerde en legale optie. Dit geeft gezinnen de flexibiliteit om een educatief plan te kiezen dat het beste past bij hun unieke behoeften en omstandigheden.

Steeds meer ouders in het Verenigd Koninkrijk kiezen voor thuisonderwijs, met stijgingen tot 40% gedurende de COVID-19 pandemie.

Uit de statistiek blijkt dat thuisonderwijs in het Verenigd Koninkrijk een groeiende trend is, voornamelijk versterkt door de COVID-19 pandemie. Een stijging van 40% betekent dat voor elke 100 gezinnen die vóór de pandemie kozen voor thuisonderwijs, er nu 140 dezelfde keuze maken. Dit kan het gevolg zijn van bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s in scholen, maar dit kan ook wijzen op een verschuiving in de waardering van de flexibiliteit en persoonlijke aandacht die thuisonderwijs kan bieden. Wat voor redenen ouders ook mogen hebben, u kunt uit deze statistiek opmaken dat het landschap van onderwijs gedurende de pandemie aanzienlijk aan het veranderen is in het Verenigd Koninkrijk.

Ongeveer 90% van de ouders die kiezen voor thuisonderwijs doen dit om hun kind een op maat gemaakt leerplan te bieden.

Deze statistiek toont aan dat het merendeel, ongeveer 90%, van de ouders die de keuze maken voor thuisonderwijs dit doen met een specifieke reden: ze willen hun kind een op maat gemaakt leerplan bieden. Thuisonderwijs stelt ouders in staat om het onderwijs van hun kinderen nauwkeurig af te stemmen op hun individuele behoeften, interesses en vaardigheden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen die in traditioneel onderwijs worden onderbelicht meer nadruk geven, of kunnen zij de leersnelheid van hun kind beter respecteren. Uit de vermelde statistiek kan u begrijpen dat deze flexibiliteit bij het ontwerpen van een persoonlijke leerplan de belangrijkste drijfveer is voor de meerderheid van de ouders die voor thuisonderwijs kiezen.

Ongeveer 80% van de kinderen die thuisonderwijs hebben genoten, behaalt een hoger gemiddelde bij de SAT en ACT tests dan kinderen uit openbare scholen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 80% van de kinderen die thuisonderwijs volgen, een hoger gemiddelde scoren op SAT en ACT tests vergeleken met leerlingen uit openbare scholen. De SAT en ACT zijn gestandaardiseerde tests die doorgaans in de Verenigde Staten worden afgenomen om het vermogen van een student te meten en toelating tot de universiteit te beoordelen. Het lijkt erop dat thuisonderwijs succesvol is in het voorbereiden van leerlingen op deze tests. Dit kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals individuele aandacht, aanpassingen aan de leerstijl van de student of het vermijden van afleidingen die in traditionele schoolsituaties kunnen voorkomen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze statistiek een algemene trend suggereert en niet garandeert dat elke thuis geschoolde student beter zal presteren dan openbare schoolstudenten.

Referenties

0. – https://nces.ed.gov

1. – https://www.onderwijsconsument.nl

2. – https://nos.nl

3. – https://www.statista.com

4. – https://www.nheri.org

5. – https://www.telegraph.co.uk

6. – https://www.hslda.org

7. – https://www.responsiblehomeschooling.org

8. – https://www.rtlnieuws.nl

Inhoudsopgave