a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Thuiswerken Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel en gedetailleerd overzicht van de meest recente thuiswerkstatistieken, met nieuwe gegevens die inzicht geven in trends, uitdagingen en ervaringen rondom het werken vanuit huis.

 • Volgens onderzoek werkt 60% van de Nederlandse werknemers minstens één dag per week thuis.
 • 40% van de werkgevers staat kritisch tegenover thuiswerken.
 • Ongeveer 49% van de mensen meent dat hun productiviteit toeneemt bij het thuiswerken.
 • Omtrent 68% van de millennial werknemers zouden liever op afstand werken.
 • Ong. 70% van de werknemers ervaart minder stress bij het thuiswerken.
 • Nederlanders woonachtig in Noord-Holland en Utrecht werken het meest thuis.
 • 36% van de medewerkers zou een loonsverlaging accepteren om te kunnen thuiswerken.
 • Wereldwijd werkt gemiddeld 15,4% van de werknemers op afstand.
 • Uit onderzoek blijkt dat werknemers gemiddeld 11% langer werken op thuiswerkdagen.
 • Zo’n 26% van de bedrijven wereldwijd biedt de mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Het aantal thuiswerkers is sinds 2005 wereldwijd met 173% gestegen.
 • Uit een onderzoek blijkt dat 82% van de thuiswerkers lagere stressniveaus ervaart.
 • Ongeveer 55% van de telewerkers doet dit omdat ze meer gefocust kunnen werken.
 • 90% van de thuiswerkers plan om voor de rest van hun carrière thuis te blijven werken.
 • Ongeveer 65% van de werknemers zijn van mening dat hun kantoor aan huis een verbetering van de productiviteit zorgt.

Actuele Thuiswerken Statistieken

Volgens onderzoek werkt 60% van de Nederlandse werknemers minstens één dag per week thuis.

Uit recent onderzoek blijkt dat 60% van de Nederlandse werknemers minstens één dag per week vanuit huis werkt. Dit betekent dat meer dan de helft van de beroepsbevolking in Nederland de flexibiliteit heeft om op afstand te werken. De cijfers reflecteren mogelijk het toenemende gebruik van digitale technologieën en communicatiemiddelen, die medewerkers in staat stellen om op afstand te werken. Ook kan dit een reactie zijn op veranderingen in de arbeidsmarkt, zoals de behoefte aan een betere balans tussen werk en privéleven, de wens om reistijden te verminderen of de invloed van de recente pandemie. Het is belangrijk om op te merken dat dit gemiddelde niet gelijk verdeeld is over alle sectoren en beroepen, sommige mensen hebben mogelijk niet de optie om thuis te werken, afhankelijk van de aard van hun werk.

40% van de werkgevers staat kritisch tegenover thuiswerken.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 40% van de werkgevers een kritische houding heeft ten opzichte van thuiswerken. Dit betekent dat bijna de helft van de werkgevers op de een of andere manier bedenkingen heeft over hun werknemers die vanuit huis werken. Dit kan zijn vanwege zorgen over de productiviteit van het personeel, de kwaliteit van het werk, communicatieproblemen, of enig ander potentieel probleem dat bij thuiswerken kan ontstaan. Dit percentage geeft aan dat, ondanks de groeiende trend naar meer flexibele werkmodellen, er nog steeds een aanzienlijk aantal werkgevers is dat niet volledig overtuigd is van het concept van thuiswerken. U moet zich echter bewust zijn van het feit dat dit ook betekent dat 60% van de werkgevers geen kritiek heeft op thuiswerken, wat suggereert dat de meerderheid het accepteert of misschien zelfs aanmoedigt.

Ongeveer 49% van de mensen meent dat hun productiviteit toeneemt bij het thuiswerken.

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer 49% van de mensen gelooft dat hun productiviteit verhoogt door thuis te werken. Dit betekent dat bijna de helft van de ondervraagde personen denkt dat ze efficiënter en effectiever werken buiten de traditionele kantooromgeving. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals minder afleiding van collega’s, een comfortabelere werkplek, of het vermijden van reistijd. Het is belangrijk te beseffen dat dit een waarneming is en kan variëren van persoon tot persoon. Deze statistiek geeft echter een duidelijk signaal dat thuiswerken voor een aanzienlijk deel van de werknemers kan leiden tot betere prestaties.

Omtrent 68% van de millennial werknemers zouden liever op afstand werken.

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer 68% van de werknemers die tot de millennial generatie behoren, de voorkeur heeft voor werken op afstand boven de traditionele werkplek. Dit betekent dat als u honderd millennials zou vragen waar ze het liefst werken, ongeveer 68 van hen zouden aangeven dat ze liever op afstand werken, zoals thuis of in een coworking ruimte, in plaats van op een fysieke kantoorlocatie. Deze neiging kan worden gekoppeld aan het toenemende gebruik van technologie en de behoefte aan flexibiliteit in hun werkregelingen. Dit is een belangrijk cijfer omdat het de werkvoorkeuren van deze generatie weerspiegelt, wat kan helpen bij het vormgeven van toekomstige werkplekstrategieën.

Ong. 70% van de werknemers ervaart minder stress bij het thuiswerken.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 70% van de werknemers minder stress ervaart bij het thuiswerken. Dit betekent dat in een onderzoek of studie, 70 op de 100 ondervraagde werknemers aangaven zich minder gestrest te voelen bij het uitvoeren van hun beroep vanuit huis vergeleken met het werken op een traditionele werkplaats. Deze vermindering van stress kan verschillende oorzaken hebben, zoals een comfortabelere werkomgeving, minder woon-werkverkeer of meer flexibiliteit in het beheren van werktijd. Het is echter belangrijk te onthouden dat deze statistiek niet suggereert dat thuiswerken voor iedereen minder stressvol is. Ongeveer 30% van de werknemers ervaarde niet minder stress tijdens thuiswerken, wat aangeeft dat de ervaring kan variëren afhankelijk van de individuele situatie en voorkeuren.

Nederlanders woonachtig in Noord-Holland en Utrecht werken het meest thuis.

Uit de statistiek blijkt dat de bewoners van Noord-Holland en Utrecht in Nederland het meest geneigd zijn om vanuit huis te werken. Dit kan betekenen dat deze provincies beter zijn aangepast aan de technologische veranderingen die thuiswerken mogelijk maken, of dat er wellicht meer beroepen in deze regio’s zijn die dit type werktoestand toestaan. Het kan ook te maken hebben met andere factoren, zoals de bereidheid van werkgevers in deze specifieke gebieden om flexibele werkomstandigheden te ondersteunen, de woon-werkafstand, of zelfs persoonlijke voorkeuren van de inwoners. Wat ook de achterliggende redenen mogen zijn, het is duidelijk dat thuiswerken een belangrijk aspect is van het professionele leven in Noord-Holland en Utrecht. Het is, echter, belangrijk dat er meer gedetailleerde analyses worden uitgevoerd om de oorzaken van deze trend echt te begrijpen, waardoor men kan voorspellen of het in de toekomst zal voortduren en welke impact het kan hebben op de bredere economie en samenleving.

36% van de medewerkers zou een loonsverlaging accepteren om te kunnen thuiswerken.

Deze statistiek betekent dat meer dan een derde (36%) van de werknemers bereid is om een deel van hun loon in te leveren in ruil voor de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Met andere woorden, in een hypothetische situatie waarin aan werknemers wordt gevraagd of zij een loonsverlaging zouden accepteren om thuis te kunnen werken, zou ongeveer 36% van hen ‘ja’ zeggen. Dit kan worden geïnterpreteerd als een indicatie van hoe waardevol de mogelijkheid om vanuit huis te werken voor veel mensen is. Het biedt flexibiliteit en bespaart reistijd en -kosten, wat sommige werknemers waarderen boven hoger salaris. Dit betekent echter niet per se dat alle werknemers bereid zouden zijn om loon in te leveren voor deze mogelijkheid, aangezien 64% van de werknemers aangaf dit niet te willen doen. Het is mogelijk dat deze mensen andere prioriteiten hebben, zoals een hoger salaris of de sociale interactie van een kantooromgeving.

Wereldwijd werkt gemiddeld 15,4% van de werknemers op afstand.

De statistiek die aangeeft dat wereldwijd gemiddeld 15,4% van de werknemers op afstand werkt, verwijst naar de verhouding van mensen die hun professionele taken buiten de traditionele kantooromgeving uitvoeren. Met andere woorden, deze werknemers zijn niet fysiek aanwezig op een vast werkadres, maar voeren hun werkzaamheden uit vanuit hun eigen huis, een co-werkruimte, een café of zelfs vanuit een ander land. Dit kan mogelijk gemaakt worden door de toename in technologische ontwikkelingen, zoals betrouwbare internetverbindingen en digitale samenwerkingstools. Het cijfer van 15,4% is een gemiddelde, wat betekent dat in sommige landen of regio’s het percentage hoger of lager kan zijn. Het geeft u een inzicht in het groeiende aantal mensen dat flexibel en op afstand werkt in de huidige wereldeconomie.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers gemiddeld 11% langer werken op thuiswerkdagen.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat werknemers gemiddeld 11% meer uren werken op de dagen dat ze vanuit huis werken. Dat betekent dat als een werknemer normaal gesproken een 8-urige werkdag heeft, hij of zij bij thuiswerken rond een extra uur zou besteden. Dit kan komen door allerlei factoren – misschien zijn werknemers flexibeler met hun tijd thuis en werken ze langer door, of misschien vinden ze het lastiger om een duidelijke grens te trekken tussen werktijd en privétijd. Los van de specifieke redenen wijst deze statistiek op een aanzienlijk verschil in de werktijden wanneer mensen vanuit huis werken vergeleken met op locatie.

Zo’n 26% van de bedrijven wereldwijd biedt de mogelijkheid tot thuiswerken.

De statistiek die aangeeft dat ongeveer 26% van de bedrijven wereldwijd de mogelijkheid tot thuiswerken biedt, kan u een idee geven van de evolutie van de bedrijfscultuur wereldwijd. Dit betekent dat meer dan een kwart van de bedrijven ter wereld hun werknemers de flexibiliteit biedt om hun taken buiten het traditionele kantoor uit te voeren. Deze verandering kan het gevolg zijn van technologische vooruitgang, toenemende digitalisering en veranderende werkattitudes. Het kan ook een reactie zijn op externe factoren zoals milieuconsideraties of, recentelijk, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen door pandemieën. Hoewel thuiswerken niet door alle bedrijven wordt aangeboden, laat het zien dat het een aanzienlijk en groeiend deel van de wereldwijde bedrijfscultuur is.

Het aantal thuiswerkers is sinds 2005 wereldwijd met 173% gestegen.

Uit de statistiek ‘Het aantal thuiswerkers is sinds 2005 wereldwijd met 173% gestegen’ kunnen we afleiden dat sinds het jaar 2005 meer mensen de mogelijkheid hebben gekregen of ervoor hebben gekozen om vanuit huis te werken. Een stijging van 173% betekent dat er bijna drie keer zo veel thuiswerkers zijn nu als in 2005. Met andere woorden, als er in 2005 100 mensen thuiswerkten, dan werken er nu ongeveer 273 mensen thuis. Deze verandering kan verschillende oorzaken hebben, zoals de opkomst van nieuwe technologieën die thuiswerken mogelijk maken, veranderende attitudes ten opzichte van werkplekken, of externe omstandigheden zoals de COVID-19-pandemie. U als lezer kunt hieruit opmaken dat thuiswerken steeds meer de norm wordt en mogelijk een blijvende impact zal hebben op hoe we werken in de toekomst.

Uit een onderzoek blijkt dat 82% van de thuiswerkers lagere stressniveaus ervaart.

Uit de verstrekte statistiek kunnen we afleiden dat er een verband is tussen thuiswerken en stressniveaus. Het blijkt dat 82% van de mensen die vanuit huis werken, minder stress ervaren. Dit geeft aan dat een overweldigende meerderheid van de thuiswerkers zich comfortabeler voelt in hun werkomgeving, wat kan resulteren in een lagere stressniveau. Het betekent niet noodzakelijk dat thuiswerken de enige factor is die bijdraagt aan lagere stressniveaus, er kunnen ook andere factoren meespelen. Maar in dit specifieke onderzoek is er een sterke indicatie dat thuiswerken bijdraagt aan het welzijn van de werknemers. Als u dus overweegt om meer thuis te werken, kan dit een positief effect hebben op uw stressniveau. U zou zich zo meer ontspannen en minder gestrest kunnen voelen.

Ongeveer 55% van de telewerkers doet dit omdat ze meer gefocust kunnen werken.

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer 55% van de mensen die vanuit huis werken, bekend als telewerkers, dit doen omdat ze zich hierdoor beter kunnen concentreren. Dit betekent dat meer dan de helft van de telewerkers vinden dat de afwezigheid van typische kantoorafleidingen zoals gesprekken van collega’s, vergaderingen en andere mogelijke onderbrekingen, hen helpt om zich meer op hun werk te focussen. Zo kunnen ze efficiënter en productiever zijn. Dit toont aan dat telewerken voor veel mensen voordelen biedt boven traditioneel op kantoor werken. Het is belangrijk voor u als werkgever om dit in overweging te nemen bij het ontwikkelen van beleid rondom werken op afstand.

90% van de thuiswerkers plan om voor de rest van hun carrière thuis te blijven werken.

Uit de gegeven statistische gegevens blijkt dat een overweldigende meerderheid van de mensen die op dit moment vanuit huis werken, namelijk 90%, van plan is dit ook in de toekomst zo te blijven doen. Dit betekent dat deze thuiswerkers niet alleen tevreden zijn met hun huidige werkarrangement, maar ook geloven dat dit in stand houden hen op de lange termijn voordelen zal opleveren. Het kan te maken hebben met diverse redenen, zoals flexibiliteit, het vermijden van woon-werkverkeer, verbeterde werk-leven balans, of misschien hebben zij geconstateerd dat ze productiever zijn in een thuisomgeving. Dit cijfer suggereert op zijn minst dat thuiswerken niet slechts als een tijdelijke oplossing wordt gezien, maar als een haalbare en aantrekkelijke optie voor de lange termijn door een grote meerderheid van werknemers die momenteel vanuit huis werken.

Ongeveer 65% van de werknemers zijn van mening dat hun kantoor aan huis een verbetering van de productiviteit zorgt.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 65% van de werknemers denkt dat hun productiviteit is verbeterd door thuis te werken. Dit houdt in dat een aanzienlijke meerderheid van de werknemers het werken vanuit huis als voordelig beschouwt voor hun werkprestaties. Ze geloven mogelijk dat de flexibiliteit en het comfort van hun huiselijke omgeving hen in staat stellen zich beter te concentreren en efficiënter te werken dan op hun traditionele kantoorplek. Dit percentage vertegenwoordigt echter niet de volledige beroepsbevolking, want er blijft nog een aanzienlijk deel (35%) over dat misschien geen verbetering ziet in hun productiviteit bij het werken vanuit huis, of mogelijk zelfs een afname ervaart.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.tno.nl

2. – https://www.frankwatching.com

3. – https://buffer.com

4. – https://www.aha.io

5. – https://globalworkplaceanalytics.com

6. – https://www.intermediair.nl

7. – https://www.owllabs.com

8. – https://www.monsterboard.nl

Inhoudsopgave