a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Toekomst Van Werk Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u actuele statistieken en nieuwe gegevens verwachten over de toekomst van werk, die u inzicht bieden in de veranderende arbeidsmarkt en arbeidstrends.

 • Volgens het World Economic Forum zal 85% van de banen die in 2030 bestaan, vandaag niet bestaan.
 • Ongeveer 9 op de 10 werknemers in Nederland (89%) zijn bereid om nieuwe vaardigheden te leren of zich volledig om te scholen.
 • 60% van de werknemers heeft nood aan betere digitale vaardigheden in de ICT sector volgens Randstad.
 • In 2020 werkte bijna 79% van de bevolking in de leeftijdsgroep 20-64 jaar in de Europese Unie.
 • Volgens een rapport van McKinsey zullen robots tegen 2030 tussen 400 miljoen en 800 miljoen banen wereldwijd overnemen.
 • Volgens een PwC-rapport is 37% van de werknemers bezorgd over mogelijke automatisering van hun arbeidsplaats.
 • 63% van de collegedirecteuren verwacht dat meer dan de helft van alle cursussen volledig online zal zijn tegen 2029, aldus Inside Higher Ed.
 • In 2020, had 80% van de bedrijven in Nederland hun werknemers ondersteund om vanuit huis te werken.
 • Volgens de International Labour Organization (ILO), zullen 6 op de 10 werknemers tegen 2030 werken in de informele economie.
 • Uit een Eurostat-enquête blijkt dat 5,2% van de werknemers in de EU verwacht hun werkzaamheden binnen twee jaar niet meer uit te kunnen voeren.
 • Tegen 2030 heeft ongeveer 14% van de wereldwijde beroepsbevolking (375 miljoen werknemers) misschien een andere beroepscategorie nodig om te switchen vanwege automatisering en AI.
 • Volgens het CBS is het percentage werknemers dat vaak of altijd buiten de reguliere werktijden werkt tussen 2013 en 2018 toegenomen van 34% naar 38%.

Actuele Toekomst Van Werk Statistieken

Volgens het World Economic Forum zal 85% van de banen die in 2030 bestaan, vandaag niet bestaan.

Het World Economic Forum heeft beweerd dat 85% van de banen die in 2030 zullen bestaan, vandaag de dag nog niet bestaan. Wat betekent dit voor u? Dit betekent dat de wereld van werk en arbeid enorm aan het veranderen is. Technologische vooruitgang, digitalisering, kunstmatige intelligentie en automatisering dragen bij aan deze verschuiving. Banen en carrières die we nu kennen kunnen vervangen worden door nieuwe, die we ons nog niet eens kunnen voorstellen. Deze voorspelling belicht de noodzaak voor continue leer- en aanpassingsvermogen. Het vermogen om nieuwe vaardigheden te leren en zich aan te passen aan veranderende werkomgevingen wordt steeds belangrijker. U als huidige en toekomstige werknemer, student, docent, werkgever of beleidsmaker, wordt aangemoedigd om deze veranderingen te omarmen en zich voor te bereiden op deze toekomstige arbeidsmarktdynamiek.

Ongeveer 9 op de 10 werknemers in Nederland (89%) zijn bereid om nieuwe vaardigheden te leren of zich volledig om te scholen.

De statistiek stelt dat bijna negen van de tien werkenden (89%) in Nederland openstaan om nieuwe vaardigheden aan te leren of zelfs volledig van beroep te veranderen. Dit laat een hoge mate van flexibiliteit en een wil om te leren zien onder de Nederlandse werkende bevolking. Deze bereidwilligheid kan nodig zijn in de hedendaagse snel veranderende arbeidsmarkt. Met het consequente ontstaan van nieuwe technologieën en werkmethoden, vereist de werkplek vaak dat werknemers zichzelf aanpassen en voortdurend nieuwe vaardigheden verwerven. Dus, de statistiek geeft u aan dat een groot deel van de Nederlandse werkenden klaar is om met deze veranderingen mee te gaan om hun inzetbaarheid te behouden.

60% van de werknemers heeft nood aan betere digitale vaardigheden in de ICT sector volgens Randstad.

Volgens de gegevens van Randstad, blijkt dat 60% van de werknemers in de ICT sector behoefte heeft aan verbetering van hun digitale vaardigheden. Dit betekent dat meer dan de helft van de arbeidskrachten in deze specifieke sector hun technologische kennis wil uitbreiden of verbeteren om beter te kunnen presteren in hun rol. Dit kan zijn door het leren van nieuwe software, programmeringsvaardigheden of andere technische competenties. Dus als u in de ICT sector werkt, bent u mogelijk een van deze mensen die zijn of haar digitale vaardigheden wil opschroeven, of wellicht een persoon die kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze vaardigheden bij anderen.

In 2020 werkte bijna 79% van de bevolking in de leeftijdsgroep 20-64 jaar in de Europese Unie.

Deze statistiek geeft aan dat in het jaar 2020, bijna 79% van de mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in de Europese Unie aan het werk waren. Dit betekent dat een groot deel van de potentiële beroepsbevolking aan het werk was, wat een belangrijke factor is voor de economische gezondheid van de Europese Unie. Het betreft mensen in hun meest productieve jaren, wat een directe impact heeft op de economische groei, productiviteit en sociale zekerheidsbijdragen. U kunt hieruit concluderen dat een aanzienlijk deel van de middelbare leeftijdsgroep actief deelneemt aan de arbeidsmarkt. Het weerspiegelt ook de mate waarin landen van de EU in staat zijn om banen te creëren voor hun burgers.

Volgens een rapport van McKinsey zullen robots tegen 2030 tussen 400 miljoen en 800 miljoen banen wereldwijd overnemen.

Het statistische rapport van McKinsey voorspelt dat tegen het jaar 2030 robots tussen de 400 miljoen en 800 miljoen banen over de hele wereld zullen overnemen. Dit houdt in dat, naarmate technologie en automatisering zich blijven ontwikkelen, een aanzienlijk aantal functies die momenteel door mensen worden uitgevoerd, waarschijnlijk zullen worden vervangen door robots of geautomatiseerde systemen. U kunt dit zien als een evolutie in de dynamiek van de wereldeconomie die mogelijk ingrijpende gevolgen zal hebben voor werkgelegenheidspatronen op wereldschaal. Het is echter belangrijk op te merken dat dit ook nieuwe mogelijkheden kan openen voor banen die nog niet bestaan, aangezien historische technologische verschuivingen vaak hebben geleid tot netto banengroei op de lange termijn.

Volgens een PwC-rapport is 37% van de werknemers bezorgd over mogelijke automatisering van hun arbeidsplaats.

Uit een rapport van het internationale adviesbureau PwC blijkt dat 37% van de werknemers bezorgd is over de mogelijkheid dat hun baan door automatisering overbodig wordt. Dit betekent dat meer dan een derde van de werknemers vreest dat technologieën zoals AI (kunstmatige intelligentie) en robotica hun huidige functie in de toekomst overbodig zouden kunnen maken. Deze zorg kan voortkomen uit het besef dat automatisering kan leiden tot efficiëntere productieprocessen, wat kan resulteren in minder behoefte aan menselijke arbeid. Het is belangrijk voor u om deze zorg onder medewerkers te erkennen en strategieën te overwegen om ze voor te bereiden en bij te scholen voor de veranderende arbeidsmarkt.

63% van de collegedirecteuren verwacht dat meer dan de helft van alle cursussen volledig online zal zijn tegen 2029, aldus Inside Higher Ed.

Uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door Inside Higher Ed blijkt dat 63% van de universiteits- en hogeschooldirecteuren verwachten dat meer dan de helft van alle cursussen volledig online zal zijn tegen het jaar 2029. Dit betekent dat de meerderheid van deze onderwijsleiders verwacht dat de toekomst van hoger onderwijs aanzienlijk verschuift naar online leren. Dit kan onder meer te maken hebben met technologische ontwikkelingen, veranderende onderwijsbehoeften en het effect van wereldwijde gebeurtenissen zoals de Covid-19 pandemie op de onderwijssector. Deze trend kan grote gevolgen hebben voor de manier waarop hoger onderwijs wordt geleverd en geconsumeerd. Het is dus belangrijk voor u om te begrijpen wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst van onderwijs en leren.

In 2020, had 80% van de bedrijven in Nederland hun werknemers ondersteund om vanuit huis te werken.

Uit de statistiek blijkt dat in het jaar 2020, 80% van de bedrijven in Nederland hun medewerkers heeft ondersteund om vanuit huis te werken. Wat dit betekent, is dat vier op de vijf bedrijven een soort van steun hebben aangeboden aan hun werknemers om thuis te kunnen werken. Deze steun kan variëren van het bieden van de nodige hardware en software, tot het geven van flexibele werktijden of zelfs het bieden van financiële hulp om een thuiskantoor in te richten. Dit hoge percentage toont aan dat het werk vanuit huis aanzienlijk is toegenomen dankzij de omstandigheden van dat jaar, zoals de wereldwijde pandemie. Het illustreert de inzet van Nederlandse bedrijven om hun werknemers tegemoet te komen en zich aan te passen aan veranderende werkomstandigheden.

Volgens de International Labour Organization (ILO), zullen 6 op de 10 werknemers tegen 2030 werken in de informele economie.

De term ‘informele economie’ in de statistiek van de International Labour Organization (ILO) verwijst naar alle economische activiteiten, arbeid, banen of inkomsten die niet worden gereguleerd door de wet van de overheid. In eenvoudige termen betekent dit dat deze activiteiten buiten de officiële rechtsstaat vallen, waaronder banen zonder wettelijke of sociale bescherming door formele arbeidscontracten, werkkosten voor sociale bescherming of veilige werkomstandigheden. Uit de voorspelling blijkt dat tegen 2030, 6 op de 10 werknemers wereldwijd in een dergelijke informele economie zullen werken. Zulke banen kunnen variëren van straatverkopers en thuisonderwijzers tot freelancers en online werkers. Dit toont aan dat, volgens de ILO, een meerderheid van de arbeiders niet zal genieten van de volledige rechten en bescherming die gekoppeld zijn aan formele tewerkstelling. Voor u betekent dit dat de arbeidsmarkt sterk kan veranderen en dat het belangrijk is om hier op zowel persoonlijk als professioneel niveau op te anticiperen en te reageren.

Uit een Eurostat-enquête blijkt dat 5,2% van de werknemers in de EU verwacht hun werkzaamheden binnen twee jaar niet meer uit te kunnen voeren.

Uit de aangehaalde statistiek, afkomstig van een Eurostat-enquête, blijkt dat een klein percentage van de werknemers in de Europese Unie, specifiek 5,2%, vreest dat zij hun huidige werkzaamheden niet langer dan nog twee jaar zullen kunnen uitvoeren. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals veroudering, gezondheidsproblemen, technologische veranderingen of herstructureringen. Hoewel dit statistiek mogelijk alarmerend lijkt, is het belangrijk te onthouden dat het overgrote deel van de werknemers, dat wil zeggen 94,8%, geen dergelijke zorgen uit. Toch is dit een belangrijk signaal om rekening mee te houden in beleidsvorming m.b.t. arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid.

Tegen 2030 heeft ongeveer 14% van de wereldwijde beroepsbevolking (375 miljoen werknemers) misschien een andere beroepscategorie nodig om te switchen vanwege automatisering en AI.

De statistiek stelt dat tegen 2030 bijna 14% van de wereldwijde beroepsbevolking, wat neerkomt op 375 miljoen werknemers, mogelijk genoodzaakt zal zijn om een andere beroepscategorie te kiezen. De reden hiervoor is de voortdurende opkomst van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). Dit betekent dat jobs zoals we ze vandaag kennen grote veranderingen kunnen ondergaan of zelfs weggeautomatiseerd kunnen worden. Veel vaardigheden die in het huidige arbeidsveld noodzakelijk zijn, worden waarschijnlijk minder relevant, terwijl andere, misschien nog niet bestaande vaardigheden aan belang zullen winnen. Automatisering en AI zorgen ervoor dat veel processen efficiënter uitgevoerd kunnen worden zonder menselijke interventie. Daarom is er een groeiende noodzaak voor werknemers om hun kennis en vaardigheden voortdurend aan te passen en bij te werken. U, als onderdeel van de wereldwijde beroepsbevolking, moet hier aandacht aan besteden en zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven in de zich snel veranderende arbeidsmarkt.

Volgens het CBS is het percentage werknemers dat vaak of altijd buiten de reguliere werktijden werkt tussen 2013 en 2018 toegenomen van 34% naar 38%.

Dit CBS-statistiek vertelt ons iets interessants over de veranderende werkpatronen in Nederland. Wat het ons vertelt is dat er tussen 2013 en 2018 een toename is geweest in het aantal werknemers dat vaak of altijd buiten de standaardwerktijden werkt. Dit is gemeten als een percentage van het totaal aantal werknemers. In 2013 was dat percentage 34%, dat wil zeggen dat iets meer dan een derde van de werknemers regelmatig buiten de traditionele werktijden werkte. Tegen 2018 was dit percentage gestegen tot 38%, wat betekent dat meer dan een derde van de werknemers vaak of altijd buiten de reguliere werktijden aan het werk was. Dit kan een indicatie zijn van een verschuiving in de manier waarop we werken, met mogelijk meer flexibiliteit in werkuren.

Referenties

0. – https://www.pwc.com

1. – https://www.ilo.org

2. – https://www.cnbc.com

3. – https://www.randstad.nl

4. – https://ec.europa.eu

5. – https://www.insidehighered.com

6. – https://home.kpmg

7. – https://www.cbs.nl

8. – https://www.mckinsey.com

Inhoudsopgave