a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Tweefactorauthenticatie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van statistieken en nieuwe gegevens met betrekking tot tweefactorauthenticatie, die u helpen om de groei, prevalentie en relevantie van deze cruciale beveiligingsmaatregel beter te begrijpen.

 • Volgens recent onderzoek heeft slechts 28% van de consumenten tweefactorauthenticatie ingeschakeld op hun accounts, ondanks het feit dat het sterk wordt aanbevolen als een manier om online identiteitsdiefstal te voorkomen.
 • Naar schatting 57% van de mensen weet niet wat twee-factor authenticatie is.
 • Onderzoek wijst uit dat bedrijven die tweefactorauthenticatie gebruiken, 47% minder kans hebben om in een geslaagde inbreuk te belanden.
 • 90% van de Gmail-gebruikers gebruikt geen tweefactorauthenticatie.
 • 52% van de consumenten gelooft dat hun financiële accounts het best worden beschermd door tweefactorauthenticatie.
 • 37% van de mensen die de tweefactorauthenticatie gebruiken, doen dit omdat ze begrijpen dat het hun accounts veiliger maakt.
 • 44% van de mensen die geen tweefactorauthenticatie gebruiken, doen dit omdat ze het proces te complex vinden.
 • Onder millennials is de adoptiegraad van tweefactorauthenticatie het hoogst, met meer dan 30%.
 • 80% van de inbreuken op gegevens kon worden voorkomen met tweefactorauthenticatie.
 • 78% van de bedrijven heeft tweefactorauthenticatie geïntroduceerd om de veiligheid te verbeteren.
 • Ondanks de voordelen heeft nog steeds 60% van de internetgebruikers nog nooit van tweefactorauthenticatie gehoord.
 • Verbazingwekkend genoeg gebruikt slechts 10% van de Microsoft-gebruikers tweefactorauthenticatie.
 • Volgens Google kan tweefactorauthenticatie automatische phishing-aanvallen blokkeren in 96% van de gevallen.
 • Ongeveer 70% van de mensen denkt dat traditionele wachtwoorden uiteindelijk zullen worden vervangen door tweefactorauthenticatie.
 • De markt voor tweefactorauthenticatie zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 17,2% tussen 2020 en 2025.

Actuele Tweefactorauthenticatie Statistieken

Volgens recent onderzoek heeft slechts 28% van de consumenten tweefactorauthenticatie ingeschakeld op hun accounts, ondanks het feit dat het sterk wordt aanbevolen als een manier om online identiteitsdiefstal te voorkomen.

Volgens recent onderzoek heeft slechts 28% van de consumenten tweefactorauthenticatie ingeschakeld op hun accounts. Dit betekent dat maar iets meer dan een kwart van de consumenten een extra beveiligingsstap heeft toegevoegd aan hun accounts om te helpen beschermen tegen online identiteitsdiefstal. Tweefactorauthenticatie wordt sterk aanbevolen door cyberbeveiligingsexperts omdat het een extra obstakel vormt voor hackers – zelfs als ze je wachtwoord krijgen, hebben ze nog steeds toegang tot een tweede apparaat of code nodig om in te loggen op je account. Gezien dit, U als een consument, het is belangrijk om aandacht te besteden aan uw online beveiligingsgewoonten en mogelijke aanpassingen overwegen, zoals het implementeren van tweefactorauthenticatie waar mogelijk.

Naar schatting 57% van de mensen weet niet wat twee-factor authenticatie is.

Uit statistieken blijkt dat ongeveer 57% van de mensen niet weet wat twee-factor authenticatie is. Dit betekent dat meer dan de helft van de bevolking mogelijk geen duidelijk begrip heeft van dit belangrijke beveiligingsproces. Twee-factor authenticatie is een methode om de identiteit van een gebruiker te verifiëren door twee verschillende componenten te gebruiken. Voorbeeld hiervan is een wachtwoord gecombineerd met een tijdelijke code die naar uw mobiele telefoon wordt gestuurd. Het kennen en begrijpen van dergelijke mechanismen is van cruciaal belang in onze huidige digitale samenleving om veilig en beschermd online te kunnen navigeren. Het feit dat 57% van de mensen hier onbekend mee is, benadrukt het belang van bewustwording en educatie rond dit onderwerp.

Onderzoek wijst uit dat bedrijven die tweefactorauthenticatie gebruiken, 47% minder kans hebben om in een geslaagde inbreuk te belanden.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die tweefactorauthenticatie gebruiken dan wel implementeren minder vatbaar zijn voor inbreuken op de beveiliging. De statistiek wijst specifiek op een 47% verlaagd risico op succesvolle inbreuken. Dit betekent dat bijna de helft van de bedreigingen die kunnen leiden tot een beveiligingsinbreuk, worden tegengegaan als gevolg van het gebruik van deze authenticatiemethode. Tweefactorauthenticatie is een veiligheidsmaatregel waarbij u twee verschillende vormen van identificatie moet verstrekken. Hierdoor is het moeilijker voor onbevoegden om toegang te krijgen tot uw systemen. Door het gebruik van tweefactorauthenticatie kunt u, als bedrijf of organisatie, de kans op een geslaagde inbreuk aanzienlijk verminderen.

90% van de Gmail-gebruikers gebruikt geen tweefactorauthenticatie.

De statistiek geeft aan dat 90% van de Gmail-gebruikers geen tweefactorauthenticatie gebruikt. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen die hun e-mail via Gmail beheren, ervoor kiezen om geen extra beveiligingslaag toe te voegen aan hun account. Tweefactorauthenticatie biedt extra beveiliging door naast een wachtwoord nog een tweede vorm van identificatie te vereisen, zoals bijvoorbeeld een unieke code die naar uw telefoon wordt verzonden. Door deze functie te negeren, stellen deze gebruikers zich potentieel meer bloot aan cyberbedreigingen zoals hacking of phishing. U moet mogelijk overwegen of u tot die 90% behoort en of het verstandig is om uw accountbeveiliging te versterken door tweefactorauthenticatie in te schakelen.

52% van de consumenten gelooft dat hun financiële accounts het best worden beschermd door tweefactorauthenticatie.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat meer dan de helft van de consumenten, precies 52%, van mening is dat tweefactorauthenticatie de beste manier is om hun financiële accounts te beveiligen. Dit betekent dat zij geloven dat het toevoegen van een extra verificatiestap, naast het reguliere wachtwoord, hun financiële gegevens beter kan beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Dit kan bijvoorbeeld via een textbericht met een code naar hun mobiele telefoon zijn, of een vingerafdruk- of gezichtsherkenning op hun smartphone. Het reflecteert het groeiende bewustzijn en bezorgdheid onder consumenten over cyberbeveiliging en de behoefte aan meer geavanceerde beschermingsmethoden.

37% van de mensen die de tweefactorauthenticatie gebruiken, doen dit omdat ze begrijpen dat het hun accounts veiliger maakt.

Uit de statistiek blijkt dat 37% van de mensen die tweefactorauthenticatie (2FA) gebruiken, dit doen omdat ze het belang van deze beveiligingsmethode begrijpen om hun accounts te beschermen. De tweefactorauthenticatie is een extra beveiligingslaag bij het inloggen, die naast uw wachtwoord een tweede bewijs van identificatie vereist, zoals een vingerafdruk, een SMS-code, of een authenticatie-app. Uit dit percentage kan worden opgemaakt dat bijna een derde van de 2FA-gebruikers op de hoogte is van de risico’s van online veiligheid en begrijpt hoe tweefactorauthenticatie kan helpen om het risico van bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of hacking te verkleinen. Zij gebruiken deze methode niet enkel omdat het verplicht is of wordt aanbevolen, maar omdat ze daadwerkelijk begrijpen dat het hun online veiligheid versterkt.

44% van de mensen die geen tweefactorauthenticatie gebruiken, doen dit omdat ze het proces te complex vinden.

De genoemde statistiek onthult dat 44% van de mensen die geen tweefactorauthenticatie gebruiken, dit niet doen omdat ze het proces te complex vinden. Dit betekent dat bijna de helft van de gebruikers die geen gebruik maken van deze extra beveiligingslaag, dit niet doen vanwege de complexiteit die zij ervaren bij het opzetten of begrijpen van het proces. Oftewel, deze mensen kiezen ervoor hun accounts mogelijk minder veilig te houden omdat ze de tweefactorauthenticatie beschouwen als iets te ingewikkeld of tijdrovend. Als u bij deze groep hoort, zou het zaak kunnen zijn om meer te leren over het gemak en de voordelen van tweefactorauthenticatie, omdat het een belangrijk element is om de veiligheid van uw online gegevens te waarborgen.

Onder millennials is de adoptiegraad van tweefactorauthenticatie het hoogst, met meer dan 30%.

Deze statistiek geeft aan dat onder millennials (een term die over het algemeen verwijst naar mensen geboren tussen 1981 en 1996) de adoptiegraad van tweefactorauthenticatie het hoogst is, met meer dan 30%. Het betekent dat van alle millennial internetgebruikers, meer dan 30% tweefactorauthenticatie heeft ingeschakeld om hun online accounts te beveiligen. Dit percentage is hoger in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Tweefactorauthenticatie is een extra beveiligingslaag die vereist dat gebruikers niet alleen een wachtwoord en gebruikersnaam invoeren, maar ook iets dat alleen zij kennen of hebben, zoals een persoonlijke pincode, een vingerafdruk of een sms-code. Dit verhoogt de veiligheid van hun accounts aanzienlijk. U, als lezer, kunt uit dit statistiek halen dat millennials, meer dan andere leeftijdsgroepen, bewust zijn van de noodzaak van verhoogde online veiligheid.

80% van de inbreuken op gegevens kon worden voorkomen met tweefactorauthenticatie.

Uit de aangegeven statistiek blijkt dat 80% van de gegevensinbreuken voorkomen had kunnen worden door het gebruik van tweefactorauthenticatie. Dit betekent dat als gebruikers een extra veiligheidsstap hadden genomen bij het inloggen, zoals het invoeren van een code die naar hun telefoon is verzonden naast hun wachtwoord, de meeste van deze inbreuken niet hadden plaatsgevonden. In eenvoudige termen, als u tweefactorauthenticatie gebruikt, vermindert u aanzienlijk de kans dat uw gegevens illegaal worden geopend of gestolen. Het is een krachtige herinnering aan het belang van een sterke beveiliging en het gebruik van alle beschikbare hulpmiddelen om uw informatie te beschermen. U zou er belang bij kunnen hebben om de beveiliging van uw gegevenstoegang te heroverwegen en tweefactorauthenticatie te implementeren indien dat nog niet het geval is, gezien het hoge percentage van inbreuken dat voorkomen kan worden.

78% van de bedrijven heeft tweefactorauthenticatie geïntroduceerd om de veiligheid te verbeteren.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat 78% van de bedrijven de beveiligingsmaatregel van tweefactorauthenticatie heeft geïntroduceerd om hun systemen veiliger te maken. Tweefactorauthenticatie is een beveiligingsproces waarbij de gebruiker twee verschillende authenticatiemethoden moet verschaffen om zijn of haar identiteit te verifiëren. Dit dient om een extra beschermingslaag te creëren en de kans op frauduleuze praktijken of onbevoegde toegang tot gegevens, applicaties en netwerken aanzienlijk te verminderen. Het feit dat bijna vier van de vijf bedrijven deze methode inmiddels hebben aangenomen, toont duidelijk aan dat informatiebeveiliging en gegevensbescherming hoog in het vaandel staan bij hedendaagse organisaties. U, als stakeholder of klant, kunt dan opgelucht ademhalen omdat uw gegevens waarschijnlijk goed zijn beveiligd tegen kwaadwillende acties.

Ondanks de voordelen heeft nog steeds 60% van de internetgebruikers nog nooit van tweefactorauthenticatie gehoord.

Uit de statistiek blijkt dat tweefactorauthenticatie – een technologie die uw online accounts beter beveiligt – nog steeds relatief onbekend is bij de meerderheid van de internetgebruikers. Ondanks de voordelen die het biedt, zoals het verder beveiligen van uw persoonlijke informatie tegen hacking, heeft 60% van de internetgebruikers nog nooit van deze term gehoord. Dit betekent dat een aanzienlijk percentage van de mensen mogelijk hun online accounts en persoonlijke gegevens niet optimaal beveiligen, eenvoudigweg omdat ze niet op de hoogte zijn van de methoden en technologieën die hiervoor beschikbaar zijn, zoals tweefactorauthenticatie. Het is dus belangrijk dat u zich bewust bent van deze en andere beveiligingsopties om uw digitale veiligheid te waarborgen.

Verbazingwekkend genoeg gebruikt slechts 10% van de Microsoft-gebruikers tweefactorauthenticatie.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat slechts een klein percentage, namelijk 10%, van de Microsoft-gebruikers opteert voor het gebruik van tweefactorauthenticatie. Dit kan best verbazingwekkend lijken, aangezien tweefactorauthenticatie een extra beveiligingslaag biedt door een tweede vorm van identificatie te vereisen, naast het gebruikelijke wachtwoord. Dit houdt meestal in dat de gebruiker een unieke code moet invoeren die wordt verzonden naar hun telefoon of e-mail. De betrekkelijk lage adoptie van deze beveiligingsmethode bij Microsoft-gebruikers kan verschillende oorzaken hebben, waaronder mogelijk een gebrek aan bewustzijn over de voordelen, het ervaren van ongemak of simpele onwil. Het is echter belangrijk op te merken dat het gebruik van tweefactorauthenticatie in sterke mate bijdraagt aan het verkleinen van het risico op ongeoorloofde toegang en fraude. Vanuit een cyberbeveiligingsperspectief is het voor u als gebruiker dus een overweging waard om tweefactorauthenticatie in te schakelen.

Volgens Google kan tweefactorauthenticatie automatische phishing-aanvallen blokkeren in 96% van de gevallen.

Volgens Google is tweefactorauthenticatie een uiterst effectieve manier om uw digitale informatie te beveiligen. In feite blokkeert het automatische phishing-aanvallen in 96% van de gevallen. Dit betekent dat , wanneer u tweefactorauthenticatie heeft ingeschakeld, u in 96 van de 100 gevallen beveiligd bent tegen deze soort cyberaanvallen. Phishing-aanval is een techniek waarbij cybercriminelen u naar een nagebootste website lokken met het doel uw login-credentials te stelen. Hieruit kunnen we afleiden dat tweefactorauthenticatie een bijna volledige bescherming biedt tegen automatische pogingen tot diefstal van uw persoonlijke en gevoelige informatie. Het is een kleine stap met veel waarde voor uw online veiligheid.

Ongeveer 70% van de mensen denkt dat traditionele wachtwoorden uiteindelijk zullen worden vervangen door tweefactorauthenticatie.

Uit de voorgestelde statistiek blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking, ongeveer 70%, van mening is dat traditionele wachtwoorden op den duur zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor tweefactorauthenticatie. Dit toont aan dat mensen zich steeds meer bewust worden van de voordelen van tweefactorauthenticatie, zoals een verhoogde beveiliging tegen cyberaanvallen. Bovendien geeft het ook aan dat een groot percentage van de populatie verwacht dat deze technologie in de toekomst de standaard zal worden. Dit zou grote implicaties kunnen hebben voor hoe we online beveiliging benaderen: u zult mogelijk niet langer volledig afhankelijk zijn van het onthouden van een wachtwoord, maar ook van een tweede vorm van identiteitsverificatie, zoals een code ontvangen via sms op uw mobiele telefoon.

De markt voor tweefactorauthenticatie zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 17,2% tussen 2020 en 2025.

U moet eerst begrijpen wat “samengesteld jaarlijks groeipercentage” betekent. Dit is een percentage dat de jaarlijkse groei van een investering, business, markt, enz., aangeeft, rekening houdend met de samengestelde groei over de jaren. In dit geval verwacht men dus dat de markt voor tweefactorauthenticatie jaar na jaar groeit, waarbij dit groeipercentage elk jaar wordt toegepast op de nieuwe, grotere grootte van de markt. Een groeipercentage van 17,2% betekent dat als de markt bijvoorbeeld 100 eenheden groot is in 2020, deze in 2021 gegroeid zou zijn tot 117,2 eenheden. Daarna zou die 17,2% worden toegepast op die 117,2 voor de groei in 2022, enzovoort. Dit komt neer op een significante groei, wat betekent dat er een sterke toename is in de vraag naar tweefactorauthenticatie, waarschijnlijk vanwege een verhoogde focus op internetveiligheid en persoonlijke gegevens bescherming.

Referenties

0. – https://securityboulevard.com

1. – https://www.dataversity.net

2. – https://security.googleblog.com

3. – https://www.zdnet.com

4. – https://www.theregister.com

5. – https://www.pandasecurity.com

6. – https://www.pymnts.com

7. – https://www.csoonline.com

8. – https://www.consumersadvocate.org

9. – https://www.proofpoint.com

10. – https://www.csmonitor.com

11. – https://www.marketsandmarkets.com

12. – https://www.jumio.com

13. – https://solutionsreview.com

Inhoudsopgave