a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Vaderschapsverlof Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerde en actuele analyse verwachten van de statistieken rondom vaderschapsverlof, inclusief actuele data, trends en patronen.

 • Wereldwijd hebben slechts 92 van de 187 landen wettelijke regelingen voor vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind,
 • In Nederland is het wettelijke betaalde vaderschapsverlof 5 dagen, verlengd van 2 dagen sinds 2019,
 • In Zweden, waar vaderschapsverlof doorgaans het meest genereus is, nemen mannen gemiddeld 30% van het totale beschikbare verlof op,
 • In Finland is het vaderschapsverlof 54 werkdagen, met 1 tot 18 werkdagen betaald aan 100%,
 • Uit een onderzoek in Noorwegen bleek dat het invoeren van vaderschapsverlof resulteerde in een 5% hoger uurloon voor moeders,
 • In Duitsland hebben vaders recht op maximaal 14 maanden betaald vaderschapsverlof, met 67% van hun laatste loon,
 • Uit een Amerikaanse studie bleek dat 89% van de vaders verlof zou willen nemen als ze 70% van hun salaris zouden ontvangen,
 • Ongeveer 60% van de Canadese vaders maken gebruik van hun recht op vaderschapsverlof,
 • In België is het vaderschapsverlof 10 dagen, waarbij de eerste 3 dagen volledig worden betaald en de resterende dagen tegen 82% van het salaris,
 • In Japan wordt vaderschapsverlof voor een jaar toegestaan, maar minder dan 6% van de vaders maakt hier gebruik van,
 • Uit een studie in Spanje bleek dat vaders die vaderschapsverlof opnemen meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen,
 • In Frankrijk heeft 67% van de vaders gebruik gemaakt van hun recht op vaderschapsverlof,
 • In Italië hebben vaders recht op vaderschapsverlof van totaal 5 maanden, betaald tegen 80% van hun loon,
 • In Denemarken hebben vaders recht op 2 weken vaderschapsverlof na de geboorte van hun kind,
 • In het Verenigd Koninkrijk kunnen vaders maximaal 2 weken betaald verlof opnemen na de geboorte van hun kind,

Actuele Vaderschapsverlof Statistieken

Wereldwijd hebben slechts 92 van de 187 landen wettelijke regelingen voor vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind,

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat wereldwijd slechts 92 van de 187 landen wettelijke regelingen hebben voor vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind. Dit betekent dat minder dan de helft van de landen regels heeft die vaders officieel toestaan om tijd af te nemen van hun werk om bij hun pasgeboren kind en partner te zijn. Daarnaast betekent dit dat in ruim 95 landen vaders ofwel geen recht hebben op vaderschapsverlof of dat er geen wettelijke regeling daarvoor bestaat. Kortom, ondanks dat we in een wereld leven waarin de rol van de vader bij de opvoeding van een kind steeds meer erkend wordt, is er nog een aanzienlijk aantal landen waar dit niet weerspiegeld wordt in de arbeidswetgeving.

In Nederland is het wettelijke betaalde vaderschapsverlof 5 dagen, verlengd van 2 dagen sinds 2019,

U moet weten dat, volgens de huidige wetgeving in Nederland, het wettelijke betaalde vaderschapsverlof vijf dagen bedraagt. Dit betekent dat een vader, na de geboorte van zijn kind, recht heeft op vijf werkdagen betaald verlof om bij zijn pasgeboren kind en partner te kunnen zijn. Het is belangrijk om op te merken dat er een verlenging heeft plaatsgevonden in dit verlof. Voor het jaar 2019 was het wettelijke betaalde vaderschapsverlof namelijk slechts twee dagen. De Nederlandse regering heeft dus besloten om het vaderschapsverlof meer dan te verdubbelen, wat de betrokkenheid van vaders bij hun pasgeboren kinderen verder stimuleert.

In Zweden, waar vaderschapsverlof doorgaans het meest genereus is, nemen mannen gemiddeld 30% van het totale beschikbare verlof op,

Dit stukje statistiek geeft inzicht in de verdeling van vaderschapsverlof in Zweden. Vaderschapsverlof is een periode waarin een vader vrij kan nemen van werk na de geboorte van zijn kind. In Zweden zijn de vaderschapsverlofregelingen over het algemeen zeer royaal. De statistiek laat zien dat mannen in Zweden gemiddeld 30% van het totale beschikbare verlof opnemen. Dit betekent dat van alle dagen verlof die beschikbaar zijn voor ouders na de geboorte van een kind (moederschaps- en vaderschapsverlof samen), mannen gemiddeld 30% voor hun rekening nemen. De resterende 70% wordt dus opgenomen door de moeders. In andere woorden, u kunt concluderen dat hoewel mannen in Zweden een ruime toegang hebben tot vaderschapsverlof, moeders nog steeds het leeuwendeel van het verlof opnemen.

In Finland is het vaderschapsverlof 54 werkdagen, met 1 tot 18 werkdagen betaald aan 100%,

In Finland geniet u als vader van een substantieel vaderschapsverlof, namelijk 54 werkdagen. Dit betekent dat u bijna twee en een halve maand de tijd krijgt om voor uw pasgeboren kind te zorgen zonder dat u hoeft te werken. Bovendien is in Finland het vaderschapsverlof ook deels volledig betaald, wat een extra stimulans geeft om van dit recht gebruik te maken. De regeling voorziet in een volledige vergoeding, dat wil zeggen 100% van uw normale loon, voor een periode van 1 tot 18 werkdagen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de afspraken die u maakt met uw werkgever. Kortom, het Finse beleid ondersteunt actief vaders om tijd met hun nieuwe kind te besteden en hun rol in de vroege kinderjaren te vervullen.

Uit een onderzoek in Noorwegen bleek dat het invoeren van vaderschapsverlof resulteerde in een 5% hoger uurloon voor moeders,

Uit het Noorse onderzoek blijkt dat de invoering van vaderschapsverlof bijdraagt aan een verhoging van het uurloon van moeders. Dit betekent dat wanneer vaders verlof krijgen na de geboorte van hun kind, moeders in Noorwegen gemiddeld 5% meer per uur zijn gaan verdienen. Dit kan onder meer komen doordat de moeders meer tijd en mogelijkheden hebben om te investeren in hun carrière, omdat de zorg voor het kind meer gelijk verdeeld wordt tussen beide ouders. Door deze meer evenwichtige rolverdeling in huiselijke- en zorgtaken worden mogelijk bestaande genderloonkloven verkleind. Het onderzoek signaleert dus een duidelijk positief financieel effect van vaderschapsverlof op de inkomsten van moeders.

In Duitsland hebben vaders recht op maximaal 14 maanden betaald vaderschapsverlof, met 67% van hun laatste loon,

In de door u aangehaalde statistiek wordt aangegeven dat in Duitsland het wettelijk vaderschapsverlof maximaal 14 maanden bedraagt. Dit betekent dat een vader, na de geboorte van zijn kind, het recht heeft om maximaal 14 maanden vrij te nemen van werk. Tijdens deze periode ontvangt hij een vergoeding van de overheid die gelijk is aan 67% van zijn laatste inkomen voor de geboorte van het kind. Dit betekent dat als hij voor de geboorte van zijn kind bijvoorbeeld 2000 euro per maand verdiende, hij gedurende zijn vaderschapsverlof maandelijks een betaling van 1340 euro (67% van 2000 euro) van de overheid zal ontvangen. Dit systeem is in het leven geroepen om ouders in Duitsland in staat te stellen te zorgen voor hun pasgeboren kind zonder daarbij financiële stabiliteit te verliezen.

Uit een Amerikaanse studie bleek dat 89% van de vaders verlof zou willen nemen als ze 70% van hun salaris zouden ontvangen,

Uit de gegeven statistiek kunnen we begrijpen dat een significante meerderheid van de vaders in Amerika openstaat voor de mogelijkheid om verlof te nemen, mits zij ten minste 70% van hun huidige salaris kunnen behouden. Dit suggereert dat de bereidheid om verlof op te nemen sterk wordt beïnvloed door financiële overwegingen. De impliciete boodschap hier is dat hoewel vaders betrokken willen zijn bij de zorg voor hun kinderen, de eventuele vermindering van inkomsten een cruciaal obstakel vormt. In feite zegt 89% van de vaders dat ze verlof zouden nemen als ze voldoende inkomsten kunnen behouden, wat duidelijk maakt hoe belangrijk financiële stabiliteit is voor de meeste gezinnen.

Ongeveer 60% van de Canadese vaders maken gebruik van hun recht op vaderschapsverlof,

Uit de statistiek blijkt dat ongeveer 60% van de Canadese vaders ervoor kiezen om gebruik te maken van hun recht op vaderschapsverlof. Dit houdt in dat van elke 10 vaders in Canada, er 6 de beslissing nemen om tijdelijk hun professionele werkuren stop te zetten of te verminderen om tijd door te kunnen brengen met hun nieuwe kind. Dit helpt hen om een sterke band op te bouwen met hun kind en biedt ook ondersteuning aan de moeder in deze belangrijke en vaak uitdagende periode. De overige 40% kiest ervoor om om verschillende redenen waaronder financiële overwegingen of werkverplichtingen, geen vaderschapsverlof op te nemen. Het is belangrijk op te merken dat deze statistieken gemiddelden zijn en dat de werkelijke percentages kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals carrière, locatie, persoonlijke voorkeuren en financiële situatie.

In België is het vaderschapsverlof 10 dagen, waarbij de eerste 3 dagen volledig worden betaald en de resterende dagen tegen 82% van het salaris,

U moet weten dat voor vaders in België, er een regeling is voor vaderschapsverlof die hen toestaat om 10 dagen vrij te nemen na de geboorte van hun kind. Gedurende deze periode wordt het salaris van de vader op een specifieke manier berekend. Voor de eerste 3 dagen van hun verlof ontvangen vaders hun volledige salaris, alsof ze normaal aan het werk waren. Voor de resterende dagen, dat wil zeggen de overige 7 dagen van het vaderschapsverlof, wordt 82% van het salaris uitbetaald. Met andere woorden, het salaris van de vaders wordt met 18% verminderd voor deze laatste 7 dagen van het vaderschapsverlof.

In Japan wordt vaderschapsverlof voor een jaar toegestaan, maar minder dan 6% van de vaders maakt hier gebruik van,

U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat Japan een relatief progressieve beleid heeft met betrekking tot vaderschapsverlof, waarbij een heel jaar verlof aan vaders wordt toegestaan. Dit is bedoeld om de taken van kinderverzorging tussen beide ouders evenwichtig te verdelen en om vaders de kans te geven actieve betrokkenheid te tonen in de vroege stadia van het leven van hun kind. Hoewel dit zeer aanmoedigend klinkt, blijkt uit de statistieken dat minder dan 6% van de vaders in Japan daadwerkelijk gebruik maakt van deze regeling. Dit lage percentage kan te wijten zijn aan een verscheidenheid aan factoren, waaronder culturele normen, arbeidsdruk en eventuele zorgen over het verlies van inkomsten. Deze statistiek benadrukt de noodzaak van voortdurend onderzoek en beleidsaanpassingen om ervoor te zorgen dat dergelijke voordelen worden gemaximaliseerd.

Uit een studie in Spanje bleek dat vaders die vaderschapsverlof opnemen meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen,

Deze statistiek uit Spanje suggereert een opmerkelijk verband tussen vaderschap en betrokkenheid bij de opvoeding. Wat u hieruit kunt opmaken, is dat vaders die ervoor kiezen om vaderschapsverlof op te nemen, op de een of andere manier meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Hoewel dit geen direct oorzakelijk verband aantoont, toont het wel een correlatie. Dit zou kunnen betekenen dat vaders die actief tijd vrijmaken en betrokken willen zijn bij de vroege zorg voor hun kinderen, waarschijnlijk ook meer betrokken blijven naarmate hun kinderen opgroeien. Deze studie toont dus aan hoe belangrijk het is dat vaders de mogelijkheid krijgen om vaderschapsverlof op te nemen en hoe dit een positieve impact kan hebben op de ouder-kind relatie.

In Frankrijk heeft 67% van de vaders gebruik gemaakt van hun recht op vaderschapsverlof,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in Frankrijk 67% van de vaders ervoor heeft gekozen om hun recht op vaderschapsverlof te benutten. Dit betekent dat uit alle vaders in Frankrijk, twee derde ervoor heeft gekozen om tijd vrij te nemen van hun werk na de geboorte van hun kind. Dit is een wettelijk recht dat ze hebben, en het laat zien dat een aanzienlijk percentage van de Franse vaders deze kans grijpt om tijd door te brengen met hun pasgeboren kind en/of ondersteuning te bieden aan hun partners. Vaderschapsverlof is ontworpen om ouders de mogelijkheid te bieden samen te zorgen voor hun pasgeboren kind en dit cijfer laat zien hoe dit beleid wordt ontvangen en gebruikt in Frankrijk. Of de overige 33% ervoor koos het verlof niet te nemen, of dat ze het niet konden nemen om welke reden dan ook, wordt echter niet uit deze specifieke statistiek verklaard.

In Italië hebben vaders recht op vaderschapsverlof van totaal 5 maanden, betaald tegen 80% van hun loon,

In Italië hebben vaders, volgens de huidige arbeidswetgeving, recht op een vaderschapsverlof van in totaal 5 maanden. Tijdens dit verlof ontvangen zij niet hun volledige loon, maar 80% van hun normale salaris. Dit betekent dat als u een vader in Italië bent en u besluit om uw vaderschapsverlof op te nemen, uw inkomsten tijdelijk zullen dalen met 20%. Echter, u zult wel de mogelijkheid hebben om waardevolle tijd met uw nieuwe kind door te brengen zonder zich al te veel zorgen te moeten maken over financiële verliezen, aangezien een groot deel van uw salaris gedekt wordt.

In Denemarken hebben vaders recht op 2 weken vaderschapsverlof na de geboorte van hun kind,

In Denemarken heeft de overheid een beleid ingesteld dat vaders een periode van twee weken vaderschapsverlof geeft na de geboorte van hun kind. Dit betekent dat u, als u een vader in Denemarken bent, aanspraak kunt maken op dit verlof om tijd door te brengen met uw pasgeboren kind en om uw partner te ondersteunen. Dit is een belangrijk arbeidsrecht aangezien het promoot dat vaders betrokken zijn bij de vroege zorg voor hun kinderen en het draagt bij aan de gendergelijkheid op de werkvloer. Het stelt vaders in staat om kostbare eerste momenten met hun kind te delen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over het verlies van inkomen.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen vaders maximaal 2 weken betaald verlof opnemen na de geboorte van hun kind,

Deze statistiek geeft aan dat in het Verenigd Koninkrijk, na de geboorte van hun kind, vaders de mogelijkheid hebben om maximaal 2 weken verlof op te nemen en gedurende deze periode nog steeds hun salaris te ontvangen. Dit betekent dat het systeem in het Verenigd Koninkrijk vaders toestaat om een korte periode vrij te nemen om bij hun nieuwe gezinslid te zijn zonder financieel nadeel te ondervinden. Verlof maatregelen kunnen verschillen van land tot land, en in dit geval zien we dat het beleid van het Verenigd Koninkrijk beperkt is tot 2 weken. Als we deze statistiek vergelijken met die van andere landen, kunnen we verschillen in vaderschapsverlofbeleid observeren, wat de culturele en wettelijke verschillen tussen landen benadrukt. U, als lezer, kunt zich nu bewust zijn van hoe het beleid in het Verenigd Koninkrijk vaderschapsverlof benadert.

Referenties

0. – https://recyt.fecyt.es

1. – https://www.belgium.be

2. – https://www.ilo.org

3. – https://www.kela.fi

4. – https://lifeindenmark.borger.dk

5. – https://www.gender.go.jp

6. – https://www.ined.fr

7. – https://www.government.nl

8. – https://www.lavoro.gov.it

9. – https://www.bmfsfj.de

10. – https://www.gov.uk

11. – https://www150.statcan.gc.ca

12. – https://www.scb.se

13. – https://www.ssb.no

14. – https://www.bls.gov

Inhoudsopgave