a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Verkrachting Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van verkrachtingsstatistieken, bijgewerkt met de nieuwste gegevens, waarmee u inzicht krijgt in de huidige trends, patronen en relevante factoren.

 • Ongeveer 1 op de 6 vrouwen en 1 op de 33 mannen in de VS zijn het slachtoffer geweest van een poging tot of een afgeronde verkrachting in hun leven.
 • Slechts 230 van elke 1.000 seksuele aanvallen worden gemeld aan de politie.
 • In Nederland worden jaarlijks ongeveer 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld.
 • Ongeveer 1 op de 5 vrouwen in Nederland heeft weleens te maken gehad met een vorm van seksueel geweld.
 • Volgens cijfers van het CBS waren er in 2017 in totaal 1.335 meldingen van verkrachting in Nederland.
 • Ongeveer 80% van de slachtoffers van seksueel geweld kent de dader.
 • Van alle verkrachtingsslachtoffers in de VS is 15% jonger dan 12 jaar.
 • Ongeveer 34,1% van de verkrachtingsslachtoffers in de VS ervaart dit voor het eerst tussen 12 en 17 jaar.
 • Wereldwijd is 35% van de vrouwen ooit slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld.
 • Slechts ongeveer 2-10% van de gerapporteerde verkrachtingen blijken vals te zijn.
 • In ontwikkelingslanden is 70% van de vrouwen ooit slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld van een intieme partner.
 • In Zuid-Afrika wordt elke 36 seconden een vrouw verkracht.
 • Verkrachtingsslachtoffers zijn 13 keer meer waarschijnlijk om een poging tot zelfmoord te ondernemen.
 • 94% van de vrouwen die verkracht zijn, ervaren posttraumatische stressstoornis (PTSS) symptomen gedurende de twee weken volgend op de verkrachting.

Actuele Verkrachting Statistieken

Ongeveer 1 op de 6 vrouwen en 1 op de 33 mannen in de VS zijn het slachtoffer geweest van een poging tot of een afgeronde verkrachting in hun leven.

Deze statistiek geeft inzicht in de prevalentie van seksueel geweld in de Verenigde Staten. Uit de gegevens blijkt dat ongeveer 1 op de 6 (16,6%) vrouwen en 1 op de 33 (3%) mannen in de VS ooit in hun leven het slachtoffer zijn geweest van een poging tot of een voltooide verkrachting. Dit is een significant en ernstig probleem dat impact heeft op een substantieel deel van de bevolking. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze cijfers alleen de gemelde gevallen betreffen. Er kunnen nog veel meer gevallen zijn die niet gemeld zijn, waardoor de daadwerkelijke aantallen slachtoffers nog hoger kunnen liggen. Als u naar deze statistieken kijkt, kan het duidelijk zijn dat seksueel geweld een wijdverbreid probleem is dat zowel vrouwen als mannen treft, hoewel de frequentie significant hoger is onder vrouwen.

Slechts 230 van elke 1.000 seksuele aanvallen worden gemeld aan de politie.

Uit de statistieken blijkt dat van elke 1.000 seksuele aanvallen slechts 230 worden gemeld aan de politie. Dit houdt in dat het overgrote deel, namelijk 770 van de 1.000 gevallen, onopgemerkt blijft door de autoriteiten. Met andere woorden, u kunt zien dat bijna driekwart van alle seksuele aanvallen niet wordt gemeld. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het gevoel van schaamte of angst bij het slachtoffer, een gebrek aan vertrouwen in de politie, of het risico op vergelding. Het werkelijke aantal seksuele aanvallen ligt dus waarschijnlijk veel hoger dan de cijfers aantonen. Deze statistiek benadrukt het belang om bewustzijn en ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren.

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 100.000 mensen slachtoffer van seksueel geweld.

De statistiek dat er jaarlijks ongeveer 100.000 mensen in Nederland slachtoffer worden van seksueel geweld, geeft aan hoeveel mensen binnen de Nederlandse samenleving te maken krijgen met dit ernstige delict. Seksueel geweld omvat diverse vormen van ongewenste seksuele handelingen, variërend van aanranding en verkrachting tot seksuele intimidatie of misbruik. Het is cruciaal om te begrijpen dat achter elke statistiek individuen schuilgaan met hun eigen unieke ervaringen en emoties. Hoewel dit aantal ontzettend hoog is en schokkend kan overkomen, geeft het een belangrijk beeld van de omvang van dit maatschappelijk probleem. Met deze informatie kan bewustwording en preventie worden bevorderd, evenals het beleid en de middelen die worden ingezet om slachtoffers te ondersteunen. Voor u als lezer dient dit als een oproep om attent te zijn op dit serieuze probleem in onze samenleving, en bij te dragen aan een veiligere omgeving voor iedereen.

Ongeveer 1 op de 5 vrouwen in Nederland heeft weleens te maken gehad met een vorm van seksueel geweld.

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer 20% (1 op de 5) van de vrouwen in Nederland ervaring heeft met een vorm van seksueel geweld. Seksueel geweld is een omvattende term die verschillende vormen van niet-consensuele seksuele handelingen beschrijft. Het kan variëren van ongewenste aanrakingen en pesterijen tot aan verkrachting. Het is belangrijk om op te merken dat deze statistiek alleen de vrouwen weergeeft die hebben gemeld een ervaring met seksueel geweld te hebben gehad, of aan wie het gevraagd is in een onderzoek. In werkelijkheid kan het werkelijke cijfer hoger zijn, omdat seksueel geweld vaak niet wordt gemeld uit angst, schaamte of andere persoonlijke redenen. Deze statistiek, hoe ontstellend ook, benadrukt de omvang van seksueel geweld tegen vrouwen in Nederland en de noodzaak voor voortdurende preventieve maatregelen en ondersteuning voor slachtoffers.

Volgens cijfers van het CBS waren er in 2017 in totaal 1.335 meldingen van verkrachting in Nederland.

De statistiek die u nu ziet, komt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat is verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de Nederlandse samenleving. Volgens hun gegevens waren er in het jaar 2017 in totaal 1.335 meldingen van verkrachting in Nederland. Dit betekent dat binnen dit kalenderjaar, 1.335 mensen de moedige stap hebben genomen om naar voren te komen en een verkrachting te melden bij de autoriteiten. Deze cijfers omvatten alle aangiften, ongeacht het resultaat van het daaropvolgende onderzoek. Het is belangrijk om op te merken dat dit aantal alleen de gemelde gevallen vertegenwoordigt. Het werkelijke aantal verkrachtingen kan hoger liggen, aangezien veel slachtoffers om uiteenlopende redenen geen aangifte doen.

Ongeveer 80% van de slachtoffers van seksueel geweld kent de dader.

Deze statistiek suggereert dat het merendeel van de seksueel geweldsincidenten niet wordt gepleegd door vreemden, maar door mensen die het slachtoffer al kent. Wanneer we het hebben over “kennen”, verwijzen we naar elke vorm van relatie met de dader. Dit kan een persoonlijke relatie zijn, zoals een vriend, familielid of romantische partner, maar kan ook een professionele relatie zijn zoals een collega, manager of leraar. Dit cijfer van ongeveer 80% betekent dat 8 op de 10 slachtoffers van seksueel geweld worden aangevallen door iemand die ze bij naam kennen of van wie ze het gezicht zouden herkennen. Deze statistiek benadrukt het belang van bewustwording van de realiteit van seksueel geweld, door te breken met de misvatting dat het meestal gaat over aanvallen door onbekenden. Seksueel geweld kan helaas plaatsvinden in vertrouwde omgevingen en worden gepleegd door mensen die u zou kunnen kennen.

Van alle verkrachtingsslachtoffers in de VS is 15% jonger dan 12 jaar.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in de Verenigde Staten 15% van alle verkrachtingsslachtoffers jonger is dan 12 jaar. Dit betekent dat van elke 100 personen die in de VS slachtoffer worden van verkrachting, er 15 onder de leeftijd van 12 jaar zijn. Het is een verontrustend cijfer dat de ernst van seksueel geweld en misbruik onderstreept, vooral tegen zeer jonge individuen. Dit kan dienen als een oproep voor dringende maatregelen om kinderen en jongeren tegen dergelijk geweld te beschermen. Het is belangrijk om statistieken zoals deze in overweging te nemen bij het ontwikkelen van beleid en preventieve maatregelen. Als maatschappij is het onze plicht om onze kwetsbaarste leden te beschermen.

Ongeveer 34,1% van de verkrachtingsslachtoffers in de VS ervaart dit voor het eerst tussen 12 en 17 jaar.

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer een derde, 34,1% om precies te zijn, van de verkrachtingsslachtoffers in de Verenigde Staten hun eerste ervaring met deze traumatische gebeurtenis ervaren tussen de leeftijden van 12 en 17 jaar. Dit betekent dat tijdens deze gevoelige ontwikkelingsjaren, een significant percentage van de slachtoffers van verkrachting hun eerste ervaring met dit vreselijke misdrijf ondergaat. Het onderstreept het belang van de bescherming van jongeren en de noodzaak om hen bewust te maken van de risico’s en gevaren van seksueel geweld. Het verduidelijkt ook het cruciale belang van effectieve preventiestrategieën en interventies om deze kwetsbare bevolkingsgroep te beschermen. Als u deze statistiek in ogenschouw neemt, is het duidelijk dat het probleem van seksueel geweld tegen jongeren in de Verenigde Staten een dringende kwestie is die moet worden aangepakt.

Wereldwijd is 35% van de vrouwen ooit slachtoffer geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld.

De statistiek geeft aan dat wereldwijd 35% van de vrouwen op een bepaald moment in hun leven slachtoffer is geweest van lichamelijk en/of seksueel geweld. Dit betekent dat, van elke honderd vrouwen over de hele wereld, ongeveer 35 vrouwen dit soort geweld hebben ervaren, of het nu gaat om eenvoudige mishandeling of zelfs seksueel misbruik. Dit cijfer is een gemiddelde over de hele wereld, wat betekent dat sommige regio’s mogelijk lager zijn dan deze waarde, terwijl andere mogelijk aanzienlijk hoger zijn. Het is ook belangrijk te onthouden dat dergelijke statistieken worden beperkt door de mate waarin misdaden tegen vrouwen worden gemeld en geregistreerd. Het daadwerkelijke percentage kan dus hoger liggen. De 35% is een ernstige indicator van het niveau en de prevalentie van geweld tegen vrouwen wereldwijd. U als lezer moet begrijpen dat deze statistiek niet alleen een getal is, maar ook een weerspiegeling van een wereldwijd probleem dat aandacht en actie vereist.

Slechts ongeveer 2-10% van de gerapporteerde verkrachtingen blijken vals te zijn.

Uit statistieken blijkt dat slechts ongeveer 2 tot 10% van de gerapporteerde verkrachtingsgevallen vals blijkt te zijn. Wat dit betekent, is dat van alle verkrachtingszaken die bij de politie worden aangegeven, slechts een klein percentage niet authentiek of onwaar is. Dit kan gebeuren wanneer iemand vals beschuldigd wordt van verkrachting of wanneer een gemaakte bewering later wordt weerlegd door bewijsmateriaal. Maar het belangrijke aspect om te benadrukken is dat de overweldigende meerderheid van de gemelde verkrachtingsgevallen, 90 tot 98%, waar blijkt te zijn. Hieruit blijkt de ernst van dit misdrijf en de noodzaak om elke melding van verkrachting serieus te nemen en zorgvuldig te onderzoeken.

In ontwikkelingslanden is 70% van de vrouwen ooit slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld van een intieme partner.

Deze statistiek geeft aan dat in ontwikkelingslanden maar liefst 70% van de vrouwen op enig moment in hun leven het slachtoffer is geweest van fysiek en/of seksueel geweld door een intieme partner. Dit betekent dat zeven op de tien vrouwen in deze landen een vorm van geweld hebben ondergaan in de context van relatie, hetzij van een echtgenoot, een vriend of een andere intieme partner. Dit is een buitengewoon hoog percentage en toont de ernst van het probleem van huiselijk geweld in deze regionen aan. U, als lezer, moet zich ervan bewust zijn dat dit niet alleen een persoonlijk of familiaal probleem is, maar een maatschappelijk probleem dat dringend moet worden aangepakt. Dergelijke statistieken illustreren de noodzaak van interventies gericht op de bescherming van vrouwenrechten, het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van huiselijk geweld in ontwikkelingslanden.

In Zuid-Afrika wordt elke 36 seconden een vrouw verkracht.

Het is een angstaanjagend feit dat elke 36 seconden een vrouw in Zuid-Afrika wordt verkracht. Deze statistiek geeft de ernstige omvang weer van seksueel geweld in het land. Het betekent dat gedurende een gemiddelde dag, er meer dan 2400 gevallen van verkrachting plaatsvinden. Deze frequentie is zowel schokkend als onaanvaardbaar. Het wijst op een diepgeworteld probleem in de samenleving dat dringende aandacht en actie vereist. U als lezer moet begrijpen dat dit een urgente crisis is. Deze statistiek benadrukt het belang van preventieve maatregelen, rechtspleging voor daders en zorg voor slachtoffers. Het benadrukt ook de noodzaak om het bewustzijn en de begrip over deze kwestie te vergroten om een verandering teweeg te brengen.

Verkrachtingsslachtoffers zijn 13 keer meer waarschijnlijk om een poging tot zelfmoord te ondernemen.

De statistiek die u hebt genoemd geeft aan dat de psychologische impact van verkrachting uiterst verwoestend kan zijn. Dit cijfer, dat aangeeft dat verkrachtingsslachtoffers 13 keer meer kans hebben om een poging tot zelfmoord te doen, illustreert de ernst van de nasleep van zo’n traumatische gebeurtenis. Dit betekent dat verkrachtingsslachtoffers, in vergelijking met mensen die geen verkrachting hebben ervaren, een duidelijk hoger risico lopen op zelfmoordneigingen. Deze statistiek beklemtoont het belang van gepaste ondersteuning en hulpverlening voor deze slachtoffers, en benadrukt tevens de noodzaak voor preventieve maatregelen en bewustwording rondom het onderwerp verkrachting en seksueel geweld.

94% van de vrouwen die verkracht zijn, ervaren posttraumatische stressstoornis (PTSS) symptomen gedurende de twee weken volgend op de verkrachting.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat het merendeel van vrouwen die seksuele agressie hebben ondergaan, zeer intense en negatieve impact ondervinden, met name in de vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS is een ernstige mentale gezondheidsaandoening die optreedt als reactie op contact met een gewelddadige, bedreigende of traumatische gebeurtenis zoals een verkrachting. In het specifieke geval dat hier wordt gepresenteerd, ervaart 94% van de verkrachte vrouwen symptomen van PTSS in de twee weken na de aanval. Dit betekent dat bijna alle vrouwen die een verkrachting hebben meegemaakt, te maken krijgen met symptomen zoals herbelevingen van het trauma, nachtmerries, ernstige angst en oncontroleerbare gedachten over het incident. Deze statistiek benadrukt de ernst en de prevalentie van de psychische impact van seksueel geweld op vrouwen.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.un.org

2. – https://www.nsvrc.org

3. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov

4. – https://www.om.nl

5. – https://www.who.int

6. – https://www.rainn.org

7. – https://www.npr.org

8. – https://www.rutgers.nl

Inhoudsopgave