a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Verticale Landbouw Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een gedetailleerd en actueel overzicht verwachten van de nieuwste statistieken en gegevens met betrekking tot verticale landbouw, waardoor u dieper inzicht krijgt in de huidige trends en ontwikkelingen in deze snelgroeiende sector.

 • Verticale landbouw zal naar schatting groeien met een CAGR (Compound Annual Growth Rate) van 21,3% van 2020 tot 2027.
 • De wereldwijde markt voor verticale landbouw was in 2019 geschat op USD 2,23 miljard.
 • De wereldwijde omvang van de markt van verticale landbouw zal waarschijnlijk tegen het einde van 2025 USD 12 miljard bereiken.
 • Verticale landbouw neemt 95% minder water op dan traditionele landbouwmethoden.
 • De Verenigde Staten zullen naar verwachting het snelst groeiende land zijn in de verticale landbouwmarkt.
 • Verticale landbouw kan gewassen produceren op 100% van zijn oppervlakte in vergelijking met slechts 10-50% in traditionele landbouw.
 • De lichtemitterende diode (LED) technologie had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2019.
 • De sector voor bladgroenten had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2020.
 • Verticaal geteelde producten kunnen binnen 14 dagen van zaad tot oogst gaan.
 • Hydrocultuur had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2018.
 • De wereldwijde markt voor verticale landbouw bereikt naar verwachting een waarde van USD 7,3 miljard in 2025.
 • Naar verwachting wordt het grootste deel van de groei in de verticale landbouwmarkt geleverd door Azië-Pacific tegen 2027.
 • Door verticale landbouw kan tot 20 keer meer voedsel worden geproduceerd dan met traditionele landbouwmethoden.
 • Verticale landbouw maakt gebruik van 98% minder land dan conventionele landbouw.

Actuele Verticale Landbouw Statistieken

Verticale landbouw zal naar schatting groeien met een CAGR (Compound Annual Growth Rate) van 21,3% van 2020 tot 2027.

In deze statistiek wordt geprojecteerd dat de verticale landbouwsector naar verwachting zal groeien met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 21,3% van 2020 tot 2027. U kunt de ‘samengestelde jaarlijkse groei’ begrijpen als de gemiddelde groeisnelheid van een investering over een bepaalde periode, herbelegd. Dus als iets een CAGR heeft van 21,3%, betekent dit dat het elk jaar met gemiddeld 21,3% zal groeien. Dus in dit geval, als de verticale landbouwsector ongewijzigd blijft, kunt u verwachten dat deze sector tussen 2020 en 2027 elk jaar gemiddeld met 21,3% zal groeien. Hoewel dit geen gegarandeerde voorspelling is, geeft het wel een krachtig inzicht in het groeipotentieel van deze sector.

De wereldwijde markt voor verticale landbouw was in 2019 geschat op USD 2,23 miljard.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat de totale waarde van de wereldwijde markt voor verticale landbouw in 2019 op USD 2,23 miljard werd geschat. Dit betekent dat wanneer alle betreffende transacties, verkoop en services met betrekking tot verticale landbouw in die periode berekend werden, de totale economische waarde ongeveer 2,23 miljard Amerikaanse dollars bedroeg. Verticale landbouw is een innovatieve vorm van landbouw waarbij gewassen in gestapelde lagen worden gekweekt, meestal binnen gebouwen. Het stelt boeren in staat om landbouwproducten te telen op plekken waar traditionele landbouwpraktijken niet mogelijk zijn. Deze waarde omvat de algemene wereldwijde investeringen in de technologieën, land, materialen en arbeid die nodig zijn om deze vorm van landbouw uit te voeren.

De wereldwijde omvang van de markt van verticale landbouw zal waarschijnlijk tegen het einde van 2025 USD 12 miljard bereiken.

Deze statistiek geeft aan dat de wereldmarkt voor verticale landbouw naar verwachting een waarde van 12 miljard Amerikaanse dollars zal bereiken tegen het einde van 2025. Verticale landbouw is een innovatieve methode van landbouw waarbij planten in verticale lagen worden gekweekt, vaak in gecontroleerde omgevingen. Dit kan onder andere in gebouwen, containers, tunnels en kassen zijn. Dit maakt efficiënter gebruik van ruimte en middelen mogelijk dan traditionele landbouwmethoden. Dit groeipotentieel wordt beïnvloed door factoren zoals technologische vooruitgang, toenemende wereldbevolking, verstedelijking en veranderende voedselconsumptiepatronen. U moet er daarom rekening mee houden dat deze verwachte groei de opkomende trend van efficiënt ruimtegebruik, duurzaamheid en voedselzekerheid weerspiegelt.

Verticale landbouw neemt 95% minder water op dan traditionele landbouwmethoden.

U moet begrijpen dat traditionele landbouwmethoden een aanzienlijke hoeveelheid water nodig hebben voor irrigatie en andere processen. Specifieke hoeveelheden kunnen variëren, afhankelijk van de gewassen die worden verbouwd, maar over het algemeen is landbouw een waterintensieve activiteit. Daarentegen betekent de statistiek dat verticale landbouw 95% minder water verbruikt dan deze traditionele methoden. Met andere woorden, voor elke 100 liter water die de traditionele landbouw gebruikt, heeft de verticale landbouw slechts 5 liter nodig om dezelfde taak uit te voeren. Deze aanzienlijke vermindering in waterverbruik maakt verticale landbouw een aantrekkelijk alternatief, vooral in gebieden waar water schaars is. Dit is een krachtige demonstratie van de efficiëntie van verticale landbouwmethoden en hun potentieel voor duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie.

De Verenigde Staten zullen naar verwachting het snelst groeiende land zijn in de verticale landbouwmarkt.

De statistiek stelt dat de Verenigde Staten wordt voorspeld als het snelst groeiende land in de verticale landbouwmarkt. Kort samengevat houdt dit in dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst waarschijnlijk de grootste expansie zal laten zien in de sector van de verticale landbouw, een innovatieve vorm van landbouw waarbij gewassen in gestapelde lagen worden gekweekt, vaak in gebouwen of serres. Deze groei kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals investeringen in technologie, de toenemende vraag naar lokaal geproduceerd voedsel en het beleid van de overheid. Als u betrokken bent bij deze sector, of overweegt dit te worden, is aandacht voor de ontwikkelingen in de Verenigde Staten dus zeker gerechtvaardigd.

Verticale landbouw kan gewassen produceren op 100% van zijn oppervlakte in vergelijking met slechts 10-50% in traditionele landbouw.

De statistiek geeft een interessant inzicht in de efficiëntie van verticale landbouw vergeleken met traditionele landbouw. Wanneer we het over ‘oppervlakte’ hebben in landbouw, refereren we naar de ruimte die beschikbaar is voor het verbouwen van gewassen. Traditionele landbouwmethoden kunnen gewassen produceren op slechts 10-50% van het werkelijke landoppervlak. Dit heeft te maken met ruimtebeperkingen, de noodzaak voor gangpaden voor machines en mensen, en de fysieke ruimte die gewassen nodig hebben om te groeien. Verticale landbouw daarentegen, waar gewassen gestapeld worden in verticale lagen, optimaliseert gebruik van ruimte. Hierdoor kan er op 100% van de beschikbare oppervlakte worden geproduceerd. Dit betekent dat bij verticale landbouw de productie potentieel 2 tot 10 keer hoger kan zijn dan bij traditionele landbouw, gegeven dezelfde oppervlakte. U kunt duidelijk zien hoe dit een revolutie kan zijn in hoe we naar landbouwruimte kijken en hoe we efficiëntie in de landbouwsector kunnen verhogen.

De lichtemitterende diode (LED) technologie had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2019.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de lichtemitterende diode (LED) technologie in 2019 het meest dominant was in de verticale landbouwmarkt. Met andere woorden, onder alle technologieën die worden gebruikt in de verticale landbouw, was LED-technologie de meest populaire of algemeen geaccepteerde. Verticale landbouw is een methode van het kweken van gewassen in verticaal gestapelde lagen, meestal binnen, onder gecontroleerde omstandigheden. Het is een groeiende trend in stedelijke landbouw. LED-technologie wordt zeer gewaardeerd in deze sector omdat het de kwekers in staat stelt de lichtomstandigheden aan te passen om het groeiproces van de planten te optimaliseren. U kunt dus concluderen dat LED-technologie een prominente rol speelt in deze snel evoluerende industrie.

De sector voor bladgroenten had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2020.

Wat deze statistiek aangeeft, is dat van alle sectoren in de verticale landbouw in 2020, de bladgroentensector het grootste aandeel had. Verticale landbouw verwijst naar het principe van het telen van gewassen in gestapelde lagen of verticaal in gebouwen of torens, in plaats van op traditionele landbouwgronden. Het kan verschillende soorten gewassen bevatten, zoals bladgroenten (denk aan sla, spinazie, kool), kruiden, fruit en nog veel meer. Toen er in 2020 werd gekeken naar welke van deze sectoren de grootste was binnen de verticale landbouw, bleek dat het een sector van de bladgroenten was. Dit kan betekenen dat er meer bladgroenten werden geteeld of misschien verkocht dan andere gewassen in verticale boerderijen. Kortom, u moet begrijpen dat in 2020, volgens deze statistiek, de meeste verticale landbouw zich richtte op de teelt van bladgroenten.

Verticaal geteelde producten kunnen binnen 14 dagen van zaad tot oogst gaan.

Bij het lezen van de statistiek: “Verticaal geteelde producten kunnen binnen 14 dagen van zaad tot oogst gaan”, kan de snelheid van de teelt u verbazen. Verticale teelt is een innovatieve methode, waarbij planten in gestapelde lagen worden gekweekt in een gecontroleerde omgeving. Het is bijzonder efficiënt, voornamelijk door de geoptimiseerde lichtopbrengst en voedingsstoffen. Dit betekent dat voor heel wat gewassen, zoals sla en kruiden, de volledige groeicyclus – van het moment van zaaien tot het klaar zijn voor de oogst – slechts twee weken bedraagt. Dit is aanzienlijk minder tijd dan traditionele landbouwmethoden, die maanden nodig kunnen hebben om dezelfde resultaten te bereiken. Hierdoor kan er meer voedsel worden geproduceerd in een kortere tijdsbestek en met minder ruimte.

Hydrocultuur had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2018.

U zou geïnteresseerd kunnen zijn in het begrijpen van de statistiek: ‘Hydrocultuur had het grootste aandeel in de verticale landbouwmarkt in 2018’. Verticale landbouw is een innovatieve landbouwmethode waarbij planten worden geteeld in gestapelde lagen, vaak binnenshuis. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder aërocultuur, aquacultuur en hydrocultuur. De statistiek stelt dat in 2018 hydrocultuur, een proces waarbij planten worden geteeld in voedingsrijk water in plaats van grond, het populairst was binnen de sector van de verticale landbouw. Dit betekent dat in dat jaar meer verticale boerderijen hydrocultuurtechnieken gebruikten dan andere vormen van verticale landbouw. Dit kan te maken hebben met de efficiëntie van de methode, de opbrengst- per oppervlakte-eenheid of andere factoren die voor deze boeren voordelig zijn.

De wereldwijde markt voor verticale landbouw bereikt naar verwachting een waarde van USD 7,3 miljard in 2025.

De statistiek geeft aan dat de wereldwijde markt voor verticale landbouw volgens de huidige verwachtingen een waarde van 7,3 miljard Amerikaanse dollar zal bereiken in het jaar 2025. Verticale landbouw is een methode van voedselproductie waarbij gewassen in laagjes boven elkaar worden geteeld, meestal in een gecontroleerde, binnenshuis omgeving. Dit type landbouw is efficiënter in termen van ruimtegebruik dan traditionele landbouw en kan het hele jaar door worden uitgevoerd, ongeacht het seizoen of de weersomstandigheden. De verwachte groei van deze markt kan een indicatie zijn van toenemende behoefte aan duurzamere voedselproductiesystemen, evoluerende consumentenvoorkeuren of technologische vooruitgang op het gebied van verticale landbouw. U, als lezer, kunt uit deze statistiek opmaken dat er mogelijk aanzienlijke investeringsmogelijkheden zijn in dit opkomend en innovatief gebied van de landbouw.

Naar verwachting wordt het grootste deel van de groei in de verticale landbouwmarkt geleverd door Azië-Pacific tegen 2027.

De statische gegevens voorzien dat Azië-Pacific in 2027 de meeste groei zal leveren in de verticale landbouwmarkt. Dit houdt in dat de productie en implementatie van verticale landbouw, een innovatieve benadering van landbouw waarbij gewassen in verticale lagen worden geteeld, in deze regio substantieel zal toenemen. De voorspelling kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals de toenemende verstedelijking in Azië-Pacific, het bijbehorende landtekort en de behoefte aan efficiënte voedselproductie oplossingen. Het kan ook reflecteren op investeringen en innovaties binnen de landbouwindustrie in dit gebied. U, als mogelijke investeerder, landbouwer of gewoon geïnteresseerde, zou dit kunnen interpreteren als een sterke indicatie van waar de toekomst van de landbouw zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. Het suggereert dat Azië-Pacific een belangrijke rol zal spelen in de vooruitgang en de groei van de verticale landbouwmarkt.

Door verticale landbouw kan tot 20 keer meer voedsel worden geproduceerd dan met traditionele landbouwmethoden.

Met de term ‘verticale landbouw’ wordt naar een innovatieve vorm van landbouw verwezen waarbij gewassen in gestapelde lagen worden verbouwd, vaak binnenshuis en onder gecontroleerde omstandigheden. Uit de statistiek blijkt dat deze methode tot 20 keer meer productief kan zijn dan traditionele landbouwmethoden. Dit betekent dat een gelijk stuk grond of ruimte dat wordt benut voor verticale landbouw tot 20 keer meer voedsel kan opleveren dan wanneer hetzelfde stuk grond wordt gebruikt voor traditionele landbouw. Dit komt doordat meer lagen gewassen kunnen worden gestapeld, waardoor meer gewassen op dezelfde vierkante meter kunnen worden geteeld. U moet hierbij rekening houden dat deze techniek ook energie-efficiënt kan zijn, aangezien minder water wordt verbruikt en soms ook minder pesticiden worden gebruikt.

Verticale landbouw maakt gebruik van 98% minder land dan conventionele landbouw.

U mag geïnteresseerd zijn om te weten dat verticale landbouw, een innovatieve methode van voedselproductie waarbij gewassen worden verbouwd in verticale stapels zoals torens of lagen, veel efficiënter is in gebruik van landruimte dan conventionele landbouwmethoden. Wanneer we het hebben over de claim dat verticale landbouw 98% minder land gebruikt dan conventionele landbouw, betekent dit eenvoudigweg dat er veel meer voedsel kan worden geproduceerd op een kleiner stuk grond. Deze vorm van landbouw optimaliseert ruimte in hoge mate, waardoor het ideaal is voor stedelijke omgevingen of gebieden waar landbouwgrond schaars is. Het betekent niet dat de productiviteit of output in het gedrang komt; in feite kan de verticale landbouw dankzij de gecontroleerde omstandigheden het hele jaar door voedsel produceren. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van traditionele landbouwmethoden die aanzienlijke grondruimte en specifieke seizoensomstandigheden vereisen.

Referenties

0. – https://www.agritecture.com

1. – https://www.transparencymarketresearch.com

2. – https://www.plenty.ag

3. – https://www.planetnatural.com

4. – https://www.grandviewresearch.com

5. – https://www.zionmarketresearch.com

6. – https://www.hydroponics-simplified.com

7. – https://www.psmarketresearch.com

8. – https://www.marketsandmarkets.com

9. – https://www.globenewswire.com

10. – https://www.intelligentliving.co

11. – https://www.fortunebusinessinsights.com

12. – https://www.meticulousresearch.com

Inhoudsopgave