a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Videoconferencing Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de laatste statistieken en nieuwe gegevens met betrekking tot videoconferencing, waardoor u een beter inzicht krijgt in de huidige trends en ontwikkelingen in deze sector.

 • Eind 2020 gebruikte 78% van de bedrijven videocalls of videoconferencing als norm voor vergaderingen.
 • 76% van de bedrijven maakt gebruik van videoconferencing voor externe communicatie.
 • In 2021 werd verwacht dat ongeveer 75% van de werknemers minstens één dag per week op afstand zou werken, deels ondersteund door videoconferencing tools.
 • De videoconferencing-industrie wordt geschat op ongeveer $5,97 miljard in 2020 en zal naar verwachting groeien met een jaarlijkse groeipercentage van 9,9% tot 2027.
 • Ongeveer 50% van de Fortune 500-bedrijven maakt gebruik van Zoom voor hun videoconferenties.
 • In 2020 heeft Zoom ongeveer 300 miljoen dagelijkse vergaderdeelnemers gehad, een stijging van 30 keer sinds december 2019.
 • De gemiddelde tijd besteed aan videocalls is gestegen van 35 minuten vóór de pandemie naar 80 minuten tijdens de pandemie.
 • Onderwijs(60,9%), gezondheidszorg(41,6%) en IT & telecommunicatie(36,7%) zijn de top drie sectoren die videoconferentiediensten gebruiken.
 • 27% van de bedrijfsleiders heeft gezegd dat hun bedrijven van plan zijn hun uitgaven voor videoconferentietools te verhogen.
 • In 2021 gebruikte 83% van de werknemers op afstand videoconferentietools voor vergaderingen.
 • 76% van de bedrijven gebruikt videoconferenties voor samenwerking binnen teams.
 • Videoconferentietools hebben geleid tot een stijging van 87% in teledoc-gebruik sinds het begin van de pandemie.
 • 94% van de bedrijven zegt dat videoconferenties de productiviteit hebben verhoogd.
 • 83% van de bedrijven met meer dan 250 werknemers zal naar verwachting videoconferentietechnologieën gebruiken tegen 2023.

Actuele Videoconferencing Statistieken

Eind 2020 gebruikte 78% van de bedrijven videocalls of videoconferencing als norm voor vergaderingen.

Uit de statistiek blijkt dat tegen het einde van 2020 78% van de bedrijven videocalls of videoconferenties gebruikte als de standaard manier van vergaderen. Dit impliceert dat een groot deel van de bedrijven zich heeft aangepast aan technologische veranderingen en digitale mogelijkheden. Het kan ook een direct gevolg zijn van de COVID-19 pandemie, die ertoe geleid heeft dat veel bedrijven overstapten op remote werken, en daarmee fysieke vergaderingen hebben vervangen door online vergaderingen. Dit getal onderstreept de rol die digitale technologieën spelen in onze hedendaagse zakelijke omgeving en hoe bedrijven hun operationele procedures hebben aangepast aan veranderende omstandigheden. Voor u als lezer betekent dit dat videocommunicatie in zakelijke contexten een gewoonte is geworden en dat het beheersen van deze technologieën relevanter is dan ooit.

76% van de bedrijven maakt gebruik van videoconferencing voor externe communicatie.

Deze statistiek toont aan dat videoconferencing een belangrijk instrument is geworden voor bedrijven wereldwijd. Uit de gegevens blijkt dat maar liefst 76% van de bedrijven videoconferencing gebruikt voor hun externe communicatie. Dat betekent dat meer dan drie vierde van de bedrijven vertrouwt op videocommunicatietechnologie om te communiceren met klanten, partners, leveranciers of andere externe partijen. Dit kan door middel van virtuele vergaderingen, webinars, productpresentaties, trainingen, enz. U kunt uit deze statistiek opmaken dat technologieën voor videoconferencing bijna onmisbaar zijn geworden in de huidige digitale bedrijfswereld.

In 2021 werd verwacht dat ongeveer 75% van de werknemers minstens één dag per week op afstand zou werken, deels ondersteund door videoconferencing tools.

Deze statistiek geeft aan dat in 2021 werd voorspeld dat ongeveer driekwart van alle werknemers minimaal één dag per week op afstand, ofwel thuis, zou werken. Dit is een aanzienlijk aantal mensen en toont aan hoeveel werkgevers een flexibeler beleid hebben aangenomen over waar en hoe hun medewerkers hun taken uitvoeren. Deze verschuiving is mede ondersteund door het toenemend gebruik van videoconferencing tools zoals Zoom of Microsoft Teams. Met deze tools kunnen teams effectief communiceren en samenwerken, ook al zijn ze fysiek niet op dezelfde locatie. Dus als u een werknemer bent, is de kans groot dat u verwacht wordt minstens één dag per week op afstand te werken.

De videoconferencing-industrie wordt geschat op ongeveer $5,97 miljard in 2020 en zal naar verwachting groeien met een jaarlijkse groeipercentage van 9,9% tot 2027.

De statistiek geeft aan dat de videoconferencing-industrie in 2020 een geschatte waarde had van $5,97 miljard. Dit betekent dat de som van alle opbrengsten uit verkoop van goederen en diensten binnen deze sector in dat jaar ongeveer $5,97 miljard bedroeg. De statistiek voorspelt daarnaast een groei van deze industrie tot het jaar 2027. Met een jaarlijkse groeipercentage van 9,9%, wil dat zeggen dat de totale waarde van de industrie elk jaar met ongeveer 9,9% wordt verhoogd ten opzichte van het vorige jaar, uitgaande van de waarde zoals die was aan het eind van het voorgaande jaar. Met een dergelijk groeipercentage zou de industrie tegen 2027 aanzienlijk groter zijn dan in 2020. Dus, beste lezer, de videoconferencing industrie zit in een stijgende lijn qua groei en ontwikkeling.

Ongeveer 50% van de Fortune 500-bedrijven maakt gebruik van Zoom voor hun videoconferenties.

Deze statistiek houdt in dat ongeveer de helft van de bedrijven op de Fortune 500-lijst, een jaarlijkse rangschikking van de vijfhonderd grootste bedrijven van de Verenigde Staten op basis van hun totale inkomsten, gebruik maakt van de videocommunicatie-app Zoom voor hun videoconferenties. Dit betekent dat deze grote, succesvolle bedrijven, van allerlei industrieën, de technologie en functionaliteiten van Zoom waarderen en vertrouwen voor hun digitale communicatiebehoefte. U kunt hieruit concluderen dat Zoom een gerespecteerd en betrouwbaar platform is binnen het bedrijfsleven, vooral in tijden waarin videoconferenties zo’n belangrijke rol spelen in ons dagelijks werk.

In 2020 heeft Zoom ongeveer 300 miljoen dagelijkse vergaderdeelnemers gehad, een stijging van 30 keer sinds december 2019.

In 2020 heeft Zoom, het videocommunicatieplatform, een opmerkelijke groei doorgemaakt. De statistieken tonen aan dat Zoom ongeveer 300 miljoen dagelijkse vergaderdeelnemers had. Dit betekent dat er elke dag gemiddeld 300 miljoen mensen gebruik maakten van Zoom om deel te nemen aan vergaderingen. Deze indrukwekkende statistiek is niet alleen een getuigenis van de populariteit van Zoom, maar ook een weergave van de dramatische toename van het gebruik van dit platform. Vergeleken met december 2019 is het aantal dagelijkse vergaderdeelnemers op Zoom met 30 keer gestegen. Dit betekent dat er in 2020 dertig maal zoveel mensen dagelijks vergaderingen via Zoom bijwoonden dan eind 2019. Deze stijging weerspiegelt hoe onze interacties en werkgewoonten veranderd zijn door gebeurtenissen zoals de wereldwijde COVID-19 pandemie, die vele van ons ertoe gedwongen heeft om vanuit huis te werken, studeren en communiceren. Dit, u ziet, is de kracht van statistiek – het vermogen om complexe verschuivingen en trends in begrijpelijke aantallen te coderen en te ontcijferen.

De gemiddelde tijd besteed aan videocalls is gestegen van 35 minuten vóór de pandemie naar 80 minuten tijdens de pandemie.

Uit de statistiek ‘De gemiddelde tijd besteed aan videocalls is gestegen van 35 minuten vóór de pandemie naar 80 minuten tijdens de pandemie’ kunnen we veel informatie halen. Wat de statistiek aangeeft is dat sinds het begin van de pandemie, mensen meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan videobellen dan ervoor. Vóór de pandemie besteedden mensen gemiddeld 35 minuten aan videocalls, maar deze tijd is tijdens de pandemie gestegen naar een gemiddelde van 80 minuten. Dit zou een indicatie kunnen zijn van een toename van thuiswerken en digitaal sociaal contact, aangezien face-to-face interacties door lockdowns en social distancing beperkt zijn. Het toont ook een adaptatie aan de nieuwe situatie: mensen maken veel meer gebruik van technologie om zowel professioneel als persoonlijk verbonden te blijven.

Onderwijs(60,9%), gezondheidszorg(41,6%) en IT & telecommunicatie(36,7%) zijn de top drie sectoren die videoconferentiediensten gebruiken.

Deze statistiek geeft inzicht in het gebruik van videoconferentiediensten (denk aan Zoom, Teams, of Webex) in verschillende sectoren. U kunt uit de gegevens opmaken dat het onderwijs, met 60,9%, de sector is waar het gebruik het hoogst is. Docenten en leerlingen maken veelvuldig gebruik van deze diensten voor online lessen, vergaderingen en begeleiding. De gezondheidszorg gebruikt het ook in aanzienlijke mate, met 41,6%, voor onder andere virtuele consults en teamoverleggen. IT & telecommunicatie, een sector waar je misschien zou verwachten dat ze bovenaan staan, staat in feite op de derde plaats met 36,7%. Dat is echter nog steeds een aanzienlijk percentage, wijzend op breed gebruik voor samenwerking en klantondersteuning.

27% van de bedrijfsleiders heeft gezegd dat hun bedrijven van plan zijn hun uitgaven voor videoconferentietools te verhogen.

Uit de statistieken blijkt dat 27% van de bedrijfsleiders aangeeft dat hun bedrijven voornemens zijn hun budget voor videoconferentietools te verhogen. Dit betekent dat meer dan een kwart van de ondervraagde bedrijven een toenemende waarde ziet in videotechnologie voor hun bedrijfsvoering. Dit kan te maken hebben met verschuivingen naar meer flexibel of op afstand werken, of simpelweg de erkenning van het belang van betrouwbare, hoogwaardige communicatietools voor een succesvolle bedrijfsvoering. Als u in deze sector werkt, kan dit een indicator zijn van een groeiende markttendens die belangrijk kan zijn voor de strategische planning van uw bedrijf.

In 2021 gebruikte 83% van de werknemers op afstand videoconferentietools voor vergaderingen.

Uit de gegevens blijkt dat in 2021 maar liefst 83% van de medewerkers die op afstand werkten, gebruik maakte van videoconferentietools voor vergaderingen. Dit betekent dat bijna iedereen die vanuit huis of elders werkte, vertrouwde op digitale technologieën om te communiceren en samen te werken met collega’s. Vaak gaat het hierbij om tools zoals Zoom, Microsoft Teams of Google Meet. Deze significant hoge statistiek toont aan hoe belangrijk het gebruik van deze tools is geworden in onze steeds meer gedigitaliseerde en mondiale werkomgeving. De pandemie heeft dit proces ongetwijfeld versneld, omdat bedrijven gedwongen waren om snel op afstand werken mogelijk te maken en werknemers moesten leren omgaan met deze nieuwe werkwijze.

76% van de bedrijven gebruikt videoconferenties voor samenwerking binnen teams.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat een overgrote meerderheid, namelijk 76%, van de bedrijven gebruikmaakt van videoconferenties voor de samenwerking binnen hun teams. Dit betekent dat deze bedrijven de technologie van videoconferenties inzetten om efficiëntere communicatie en samenwerking mogelijk te maken, ongeacht de fysieke locatie van de teamleden. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk dat alle teamleden zich op dezelfde locatie bevinden om samen te kunnen werken. Het gebruik van videoconferenties stelt teams in staat om effectief te communiceren en probleemoplossend te werken, zelfs als ze zich op verschillende geografische locaties bevinden. Dus, als u deel uitmaakt van een bedrijf, is er een hoge kans dat videoconferenties een belangrijk onderdeel zijn van uw dagelijkse werkzaamheden.

Videoconferentietools hebben geleid tot een stijging van 87% in teledoc-gebruik sinds het begin van de pandemie.

Uit de verstrekte statistieken blijkt dat de pandemie de manier waarop we werken en communiceren aanzienlijk heeft veranderd. Men heeft massaal gebruik gemaakt van videoconferentietools, wat heeft bijgedragen aan een opmerkelijke toename van 87% in het gebruik van teledoc, ofwel digitale consultaties, sinds het begin van de pandemie. Teledoc omvat het gebruiken van technologieën zoals videoconferenties om medische diensten op afstand te kunnen bieden. Dit betekent dat mensen vanuit hun eigen huis gebruik kunnen maken van zorgservices, zoals gesprekken met hun dokter of therapeut, zonder zich fysiek op locatie te hoeven bevinden. Deze stijging toont aan hoeveel de vraag naar en het belang van digitale zorgdiensten zijn toegenomen in reactie op de restricties en veranderingen veroorzaakt door de pandemie.

94% van de bedrijven zegt dat videoconferenties de productiviteit hebben verhoogd.

Uit de opgegeven statistiek blijkt dat een overweldigende meerderheid van bedrijven – 94% om precies te zijn – rapporteert dat videoconferenties een positief effect hebben gehad op hun productiviteit. Dit betekent dat bijna alle bedrijven die videoconferenties gebruiken, hebben gemerkt dat hun werknemers efficiënter en effectiever kunnen werken. Dit kan zijn doordat ze tijd besparen op reizen, meer flexibiliteit hebben in hun werkschema, of zich minder laten afleiden door factoren op de werkplek. Daarnaast kan videoconferentie ook de communicatie binnen het team bevorderen, wat eveneens de productiviteit kan verhogen. De statistiek geeft aan dat het gebruik van technologie in het hedendaagse bedrijfsleven een positieve impact kan hebben op de algehele productiviteit. U als lezer kunt hieruit afleiden dat het overwegen van videoconferenties binnen uw organisatie mogelijk gunstige resultaten kan opleveren.

83% van de bedrijven met meer dan 250 werknemers zal naar verwachting videoconferentietechnologieën gebruiken tegen 2023.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat 83% van de bedrijven met meer dan 250 werknemers in de komende jaren, specifieker tegen 2023, naar verwachting videoconferentietechnologieën zullen gebruiken. Dit wijst een groeiende trend aan in de omarming van digitale technologieën, in het bijzonder die welke het mogelijk maken om op afstand te werken en te communiceren. Een dergelijke trend heeft mogelijk verstrekkende implicaties, niet alleen voor bedrijfswerkplekken, maar ook voor zaken als vastgoed, transport en sociale dynamiek. Dus als u bij een bedrijf werkt dat valt in deze categorie grootte, sta dan klaar om deze technologieën in de nabije toekomst mogelijk op grote schaal gebruikt te zien worden.

Referenties

0. – https://www.grandviewresearch.com

1. – https://www.gensler.com

2. – https://www.financialnewsherald.com

3. – https://www.owllabs.com

4. – https://www.lifesize.com

5. – https://blog.zoom.us

6. – https://hybrid.co

7. – https://www.flexjobs.com

8. – https://www.businessofapps.com

9. – https://builtin.com

10. – https://www.shiftelearning.com

11. – https://www.uctoday.com

12. – https://www.fortunebusinessinsights.com

13. – https://www.smallbizgenius.net

Inhoudsopgave