a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Vliegtuigongeluk Statistiek: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een up-to-date en grondige analyse verwachten van de meest recente statistieken en trends op het gebied van vliegtuigongelukken, waarbij we gebruik maken van de nieuwste gegevens voor een nauwkeuriger en actueler inzicht.

  • 1. Volgens de statistieken is slechts 16% van alle vliegtuigcrashes fataal.
  • 2. Sinds 2010 zijn er per jaar gemiddeld 14 dodelijke vliegtuigongevallen.
  • 3. De meeste vliegtuigongelukken (53%) vinden plaats tijdens de start en landing van het vliegtuig.
  • 4. Statistieken geven aan dat 80% van alle vliegtuigongelukken optreedt binnen de eerste drie minuten na het opstijgen of in de acht minuten voorafgaand aan de landing.
  • 5. In 2019 was het wereldwijd aantal vliegtuigongelukken 86.
  • 6. In de laatste 5 jaar heeft 16% van de dodelijke vliegtuigcrashes te wijten geweest aan mechanische problemen.
  • 7. Vijf procent van de vliegtuigongelukken wordt veroorzaakt door blikseminslagen.
  • 8. 57% van de dodelijke vliegtuigongelukken wordt veroorzaakt door pilootfouten.
  • 9. Vliegreizen worden beschouwd als de veiligste vorm van vervoer, met een kans van 1 op 11 miljoen om te overlijden in een vliegtuigcrash.
  • 10. Vliegtuigcrashes hebben een overlevingspercentage van ongeveer 96%.

Actuele Vliegtuigongeluk Statistiek

1. Volgens de statistieken is slechts 16% van alle vliegtuigcrashes fataal.

Uit de gepresenteerde statistiek blijkt dat van alle geregistreerde vliegtuigcrashes, slechts 16% resulteert in fatale uitkomsten. Dit percentage betekent dat in 16 op de 100 crashes, er helaas een fatale afloop gemeld wordt. Echter, met andere woorden, betekent dit ook dat in 84% van de vliegtuigcrashes, de inzittenden het overleven, hetzij mogelijk met verwondingen. Deze statistiek zegt dus iets over de relatieve veiligheid van luchtvaart, hoewel elk ongeval uiteraard zeer ernstig is. Het is belangrijk om te onthouden dat het een gemiddeld percentage vertegenwoordigt en niet garandeert dat dit het exacte uitkomstpercentage is voor elke crash.

2. Sinds 2010 zijn er per jaar gemiddeld 14 dodelijke vliegtuigongevallen.

De statistiek ‘Sinds 2010 zijn er per jaar gemiddeld 14 dodelijke vliegtuigongevallen’ betekent dat als we kijken naar de periode vanaf 2010 tot nu, het gemiddelde aantal vliegtuigongevallen waarbij minstens één persoon het leven laat, 14 per jaar is. Dit gemiddelde is berekend door alle dodelijke vliegtuigongevallen die hebben plaatsgevonden sinds 2010 op te tellen en vervolgens te delen door het aantal jaren in deze periode. Dit betekent niet dat er elk jaar precies 14 ongevallen plaatsvinden, sommige jaren kunnen er meer of minder ongevallen zijn, maar over het geheel genomen is het gemiddelde 14 per jaar. Houd er ook rekening mee, dat deze statistiek geen onderscheid maakt naar de oorzaak van het ongeval, het type vliegtuig of waar het ongeval zich heeft voorgedaan.

3. De meeste vliegtuigongelukken (53%) vinden plaats tijdens de start en landing van het vliegtuig.

Uit de gegeven statistiek kunnen we opmaken dat de meerderheid van de vliegtuigongelukken, namelijk 53%, plaatsvindt tijdens de start- en landingsfase van een vlucht. Dit betekent dat als u zich in een vliegtuig bevindt, de kans op een incident het grootst is wanneer het vliegtuig ofwel net begint met vliegen, ofwel zijn reis beëindigt door te landen. Het onderstreept de complexiteit en precisie die nodig zijn bij deze cruciale fasen van de vlucht. Hoewel vliegen over het algemeen als veilig wordt beschouwd, draagt deze specifieke fase het meeste risico met zich mee op ongelukken. Het is echter belangrijk te onthouden dat vliegtuigreizen nog steeds één van de veiligste methoden van vervoer is.

4. Statistieken geven aan dat 80% van alle vliegtuigongelukken optreedt binnen de eerste drie minuten na het opstijgen of in de acht minuten voorafgaand aan de landing.

Uit de statistiek die u noemt blijkt dat het merendeel van de vliegtuigongevallen, namelijk 80%, plaatsvindt in zeer specifieke tijdsframes van een vlucht. Het grootste deel van deze ongevallen vindt namelijk plaats in de eerste drie minuten na het opstijgen en in de laatste acht minuten voor de landing. Dit zijn kritieke fasen in de vlucht waarbij de piloot zeer alert moet zijn en snel moet reageren op eventuele problemen. Deze tijdsperiodes zijn complex, omdat het vliegtuig zich in een transitiefase bevindt, oftewel een overgangsfase van de ene naar de andere toestand. Het is in deze momenten dat als er een fout optreedt, het moeilijker kan zijn om te reageren of het probleem te corrigeren, vergeleken met wanneer het vliegtuig op kruishoogte is. Deze statistiek benadrukt het belang van specifieke training en aandacht voor piloten tijdens deze kritieke fasen.

5. In 2019 was het wereldwijd aantal vliegtuigongelukken 86.

U zult wellicht verrast zijn over statistieken die op het eerste gezicht alarmerend kunnen lijken, zoals, “In 2019 was het wereldwijd aantal vliegtuigongelukken 86.” Het is belangrijk te benadrukken dat wijdverbreide angst voor vliegen vaak voortkomt uit een misverstand van de statistieken. Hoewel er in 2019 wereldwijd 86 vliegtuigongelukken waren, dienen we dit in context te plaatsen. Niet alle vliegtuigongelukken resulteren in dodelijke verwondingen en daarnaast zijn miljoenen vluchten elk jaar succesvol. Wanneer u de statistieken diepgaander bekijkt, zal u ontdekken dat vliegen nog steeds een van de veiligste vormen van vervoer is. Het is veelzeggend dat de meeste mensen zich geen zorgen maken over het rijden met een auto, hoewel de kans op een auto-ongeluk aanzienlijk groter is dan een vliegtuigongeluk.

6. In de laatste 5 jaar heeft 16% van de dodelijke vliegtuigcrashes te wijten geweest aan mechanische problemen.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat er in de laatste vijf jaar een significant deel, namelijk 16%, van de dodelijke vliegtuigcrashes is veroorzaakt door mechanische problemen. Dit betekent dat bijna een zesde van de totale aantal dodelijke vliegtuig ongevallen in deze periode toe te schrijven is aan storingen, gebreken of andere mechanische mankementen aan het vliegtuig. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit percentage enkel betrekking heeft op ongevallen met fatale afloop en alleen degenen waarbij mechanische problemen de hoofdoorzaak waren. Deze cijfers kunnen u een indicatie geven van de mate waarin technische problemen een impact hebben gehad op de veiligheid van de luchtvaart.

7. Vijf procent van de vliegtuigongelukken wordt veroorzaakt door blikseminslagen.

Uit deze statistiek kunnen we afleiden dat 5% van de vliegtuigongevallen worden veroorzaakt door blikseminslagen. Dit betekent dat blikseminslag een aanzienlijke oorzaak is, ondanks dat men zou kunnen veronderstellen dat moderne vliegtuigen goed gered zijn tegen dergelijke natuurlijke risico’s. Bij het horen van deze statistiek moet u echter niet direct panikeren. Het is cruciaal om te onthouden dat vliegtuigongevallen over het algemeen zeer zeldzaam zijn. Hoewel 5% een significant deel lijkt, betreft het eigenlijk een klein deel van een al zeer klein aantal. Dit toont u dat de kans dat uw vlucht betrokken raakt bij een dergelijk incident uiterst gering is. Toch is het belangrijk om te beseffen dat veiligheidsmaatregelen en technische vooruitgang constant nodig zijn om dit risico nog verder te beperken.

8. 57% van de dodelijke vliegtuigongelukken wordt veroorzaakt door pilootfouten.

Uit de statistiek kunnen we afleiden dat een significant deel van de fatale vliegtuigongevallen, namelijk 57%, te wijten is aan fouten gemaakt door de piloot. Dit betekent dat in iets meer dan de helft van alle dodelijke vliegtuigongevallen, de verantwoordelijkheid voor het ongeval ligt bij de piloot. Dit kan betrekking hebben op een reeks mogelijke fouten, waaronder slechte besluitvorming, verkeerd inschatten van weersomstandigheden, gebrek aan concentratie, fysieke of mentale vermoeidheid, of zelfs onvoldoende training. Deze statistiek benadrukt hoe belangrijk het is dat piloten continue training krijgen en fysiek en mentaal in topconditie zijn om hun uiterst belangrijke taak uit te voeren.

9. Vliegreizen worden beschouwd als de veiligste vorm van vervoer, met een kans van 1 op 11 miljoen om te overlijden in een vliegtuigcrash.

In de statistiek wordt vliegen vaak aangehaald als de veiligste vorm van vervoer. Hierbij wordt een specifiek cijfer genoemd om deze claim te onderbouwen: de kans om te overlijden in een vliegtuigcrash is 1 op 11 miljoen. Met andere woorden, als u zou kunnen kiezen uit 11 miljoen hypothetische vliegreizen, dan zou slechts één daarvan resulteren in een dodelijke afloop. Dit betekent dat vliegen een extreem laag risico met zich meebrengt in vergelijking met andere vormen van vervoer. Zo is de kans veel groter dat u overlijdt in een auto-ongeval dan in een vliegtuigongeval. Het is echter belangrijk op te merken dat, hoewel dit nummer de veiligheid van het vliegen onderstreept, geen enkele vorm van vervoer volledig risicovrij is.

10. Vliegtuigcrashes hebben een overlevingspercentage van ongeveer 96%.

Dit statistiek suggereert dat ondanks de publieke perceptie dat een vliegtuigcrash meestal catastrofaal is, in feite ongeveer 96% van de mensen die betrokken zijn bij een vliegtuigcrash het overleven. Deze statistiek houdt rekening met álle vliegtuigcrashes, inclusief zowel grote commerciële ongevallen als kleinere privévluchten. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit percentage niet betekent dat slechts 4% van de vliegtuigcrashes fataal zijn, maar eerder dat in de hele populatie van mensen betrokken bij vliegtuigcrashes, ongeveer 96% het overleeft. Het kan u ook geruststellen om te weten dat vliegen over het algemeen buitengewoon veilig is, met een extreem laag risico op ongevallen in vergelijking met andere vormen van vervoer.

Referenties

0. – https://www.airsafe.com

1. – https://www.iii.org

2. – https://www.scienceabc.com

3. – https://www.economist.com

4. – https://maritime-executive.com

5. – https://www.ntsb.gov

6. – https://www.baaa-acro.com

7. – https://www.planecrashinfo.com

8. – https://www.aerotime.aero

Inhoudsopgave