a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Voedselbank Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost vindt u een actueel overzicht van Voedselbank Statistieken, waarin de meest recente gegevens worden belicht, van het aantal mensen en huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank tot trends, patronen en inzichten voor toekomstige ontwikkelingen.

  • In 2019 hielpen voedselbanken in Nederland ongeveer 140.000 personen, inclusief kinderen.
  • Ongeveer 30% van de huishoudens die voedselbanken gebruiken, zijn eenpersoonshuishoudens.
  • Circa 40% van de mensen die bij voedselbanken hulp zoeken, is jonger dan 18 jaar.
  • Ongeveer 38% van de klanten van de voedselbank is van niet-Nederlandse afkomst.
  • Voedselbanken Nederland had in 2020 rond de 12.000 vrijwilligers.
  • In 2019 kregen Nederlandse voedselbanken ongeveer 44 miljoen kilo voedsel gedoneerd.
  • 6 van de 10 voedselbankgebruikers blijft doorgaans minder dan een jaar klant bij de voedselbank.
  • In 2019 hadden Voedselbanken Nederland bijna 170 distributiepunten in het hele land.

Actuele Voedselbank Statistieken

In 2019 hielpen voedselbanken in Nederland ongeveer 140.000 personen, inclusief kinderen.

In 2019 hebben voedselbanken in Nederland ongeveer 140.000 mensen, waaronder kinderen, bijgestaan. Deze statistiek geeft ons inzicht in de mate waarin voedselzekerheid een probleem is in onze samenleving. Wanneer we zeggen dat voedselbanken 140.000 mensen hebben geholpen, betekent dit niet alleen dat deze mensen toegang hebben gekregen tot voedsel, maar ook dat zij op een andere manier financieel werden ontlast. Dit toont aan dat er in Nederland een aanzienlijk aantal mensen is dat afhankelijk is van liefdadigheid om in hun basisbehoeften te voorzien. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit cijfer zowel volwassenen als kinderen omvat, wat benadrukt hoe wijdverbreid voedselonzekerheid is onder alle leeftijdsgroepen.

Ongeveer 30% van de huishoudens die voedselbanken gebruiken, zijn eenpersoonshuishoudens.

Uit de gegeven statistiek kunnen we opmaken dat 30% van de huishoudens die gebruik maken van voedselbanken bestaan uit eenpersoonshuishoudens. Dit betekent dat een significant deel van de mensen die afhankelijk zijn van voedselhulp alleen woont. Het toont de breedte van de impact die economische uitdagingen kunnen hebben, want het zijn niet alleen gezinnen die worstelen en hulp nodig hebben, maar ook individuen die alleen wonen. U moet zich ook realiseren dat eenpersoonshuishoudens verschillende vormen kunnen aannemen. Dit kunnen bijvoorbeeld alleenstaande ouders, senioren, studenten of werklozen zijn. Elke situatie heeft unieke uitdagingen en dit wordt weerspiegeld in de diversiteit van degenen die voedselbanken gebruiken.

Circa 40% van de mensen die bij voedselbanken hulp zoeken, is jonger dan 18 jaar.

U moet deze statistiek als volgt interpreteren: van alle mensen die zich bij voedselbanken aanmelden voor hulp, is ongeveer 40% jonger dan 18 jaar. Dit betekent dat bijna de helft van de mensen die hulp zoeken bij voedselbanken kinderen of tieners zijn. Dit percentage helpt ons een beeld te krijgen van de demografische verdeling van mensen die gebruik maken van voedselbanken. Het kan ook wijzen op de ernst van voedselonzekerheid en armoede onder jongeren en kan als aandachtspunt dienen voor beleidsmakers en liefdadigheidsorganisaties om zich specifiek op deze leeftijdsgroep te richten.

Ongeveer 38% van de klanten van de voedselbank is van niet-Nederlandse afkomst.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat ongeveer 38% van de voedselbankklanten in Nederland van niet-Nederlandse afkomst is. Dit betekent dat bijna vier op de tien mensen die gebruik maken van de voedselbank geen Nederlandse roots hebben. Het kan gaan om immigranten, vluchtelingen, expats of personen met een andere niet-Nederlandse achtergrond. Dit percentage geeft een inkijkje in de etnische diversiteit onder diegenen die van de voedselbank gebruik maken. Het betekent echter niet per se dat personen van niet-Nederlandse afkomst vaker van de voedselbank gebruik maken dan autochtone Nederlanders, maar dat ze een significant deel van de voedselbankklanten uitmaken. Let wel op: correlatie betekent niet per se causatie. Alleen uit dit cijfer kunnen we niet concluderen dat er een oorzakelijk verband is tussen niet-Nederlandse afkomst en het gebruik van de voedselbank.

Voedselbanken Nederland had in 2020 rond de 12.000 vrijwilligers.

In deze statistiek kunt u zien dat Voedselbanken Nederland in het jaar 2020 ongeveer 12.000 vrijwilligers had. Dit geeft aan dat er vorig jaar zo’n 12.000 mensen waren die vrijwillig hun tijd en inspanningen hebben ingezet om de organisatie te helpen bij haar missie om mensen die met voedselonzekerheid te maken hebben te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen verschillende rollen spelen binnen Voedselbanken Nederland, variërend van het inzamelen en verdelen van voedsel tot administratieve taken. Het aantal vrijwilligers kan een indicatie geven van de mate van ondersteuning van de gemeenschap voor de zaak waarvoor de voedselbank zich inzet.

In 2019 kregen Nederlandse voedselbanken ongeveer 44 miljoen kilo voedsel gedoneerd.

In 2019 ontvingen de Nederlandse voedselbanken een indrukwekkende hoeveelheid van 44 miljoen kilogram voedsel in de vorm van donaties. Deze statistiek verwijst naar het totaal gewicht aan voedselitems die door verschillende bronnen zijn geschonken, variërend van particuliere donateurs tot grote bedrijven en commerciële supermarkten. Het getal benadrukt het belangrijke werk van deze liefdadigheidsinstellingen in het voorzien van basisbehoeften aan mensen die het moeilijk hebben. Hoewel dit een aanzienlijk cijfer is, kan dit ook aangeven dat er nog steeds veel voedselverspilling is in de samenleving, omdat voedselbanken vaak een uitweg bieden voor overschotten of goederen die niet meer in reguliere winkels verkocht kunnen worden. In dat opzicht, beste lezer, laat dit cijfer niet alleen de vrijgevigheid zien bij het ondersteunen van de minder bedeelden in Nederland, maar ook de hoeveelheid voedsel die elke dag wordt geproduceerd en nog niet optimaal wordt gebruikt.

6 van de 10 voedselbankgebruikers blijft doorgaans minder dan een jaar klant bij de voedselbank.

Deze statistiek geeft aan dat 60% van de mensen die gebruik maken van de voedselbank, dit doorgaans minder dan een jaar doen. Dus, als u tien willekeurige mensen zou nemen die bij de voedselbank komen, dan zouden er zes van hen binnen een jaar stoppen met het gebruik van de voedselbank. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals een verbetering in hun financiële situatie, het vinden van een baan, of misschien toegang tot andere bronnen van steun. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze uit de armoede zijn gekomen, maar dat ze op een bepaald moment geen hulp meer nodig hebben van de voedselbank. Deze cijfers geven een idee van de tijdelijke aard van het gebruik van de voedselbank door veel mensen.

In 2019 hadden Voedselbanken Nederland bijna 170 distributiepunten in het hele land.

De statistiek “In 2019 hadden Voedselbanken Nederland bijna 170 distributiepunten in het hele land” verwijst naar het netwerk van de organisatie Voedselbanken Nederland. Deze organisatie, die voedsel en andere essentiële goederen aan mensen in nood verdeelt, had in 2019 bijna 170 verschillende distributiepunten verspreid over Nederland. Met ‘distributiepunten’ wordt bedoeld dat er op deze locaties voedselpakketten worden opgeslagen en uitgedeeld aan degenen die ze nodig hebben. Als u dus in Nederland woont en in 2019 voedselhulp nodig had, waren er bijna 170 verschillende plaatsen waar u terecht kon om deze hulp te ontvangen. Deze grootschalige distributie getuigt van het bereik en de toewijding van Voedselbanken Nederland aan haar missie om honger in het land te bestrijden.

Referenties

0. – https://www.voedselbankennederland.nl

Inhoudsopgave