a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Voedselverspilling Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een grondig en actueel overzicht vinden van de nieuwste statistieken over voedselverspilling, die licht werpen op de omvang van het probleem en nuttige inzichten bieden om verspilling te verminderen.

 • Wereldwijd wordt een derde van al het voedsel verspild of verloren (ongeveer 1,3 miljard ton per jaar).
 • Vijf procent van de voedselverspilling in de wereld wordt veroorzaakt door consumenten in Europa.
 • Nederlanders verspillen gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon per jaar.
 • In 2020 werd er in Nederland 34,3 miljoen kilo voedsel gered van verspilling door de inzet van Too Good To Go.
 • Horeca in Nederland verspilt gemiddeld 14% van het voedsel.
 • Brood, groenten, fruit en zuivel zijn de meest verspilde voedselgroepen in Nederlandse huishoudens.
 • Voedselbanken in Nederland redden jaarlijks ongeveer 44 miljoen kilo voedsel van verspilling.
 • Wereldwijd gaat elke seconde 1,3 kilogram voedsel verloren.
 • Meer dan de helft van de verse groenten en fruit in de EU wordt verspild.
 • De mondiale voedselverspilling produceert meer broeikasgassen dan enig land ter wereld, behalve China en de VS.
 • De kostprijs van voedselverspilling wereldwijd bedraagt ​​ongeveer 400 miljard dollar per jaar.
 • Uit onderzoek blijkt dat 87% van de Nederlanders voedselverspilling belangrijk vindt om aan te pakken.
 • In Nederland verspilten we in 2019 34,3 kg voedsel per persoon, dit komt neer op 119 kilogram CO2-uitstoot.
 • De verspilling van rijst alleen al is goed voor 3,3% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot.
 • In de Nederlandse supermarkten werd in 2019 naar schatting 2% van het voedsel verspild.

Actuele Voedselverspilling Statistieken

Wereldwijd wordt een derde van al het voedsel verspild of verloren (ongeveer 1,3 miljard ton per jaar).

Het statistiek dat Wereldwijd een derde van al het voedsel verspild of verloren wordt, wat neerkomt op ongeveer 1,3 miljard ton per jaar, is een onthutsend gegeven dat de enormiteit van de voedselverspilling op onze planeet benadrukt. Dit betekent dat, voor elk drie items of eenheden van voedsel die worden geproduceerd of bereid, er één niet wordt geconsumeerd en uiteindelijk wordt weggegooid of verloren gaat. Als u dit aantal omzet naar gewicht, komt het neer op het verbluffende totaal van ongeveer 1,3 miljard ton per jaar. Dit omvat voedsel dat verloren gaat in alle stadia, van de productie tot op ons bord – het omvat verspilling in de landbouw, tijdens transport en opslag, en verspilling door winkels, horeca en consumenten. Deze statistiek is een krachtige herinnering aan het belang van het verminderen van voedselverspilling voor de gezondheid van onze planeet.

Vijf procent van de voedselverspilling in de wereld wordt veroorzaakt door consumenten in Europa.

Deze statistiek suggereert dat van alle voedsel dat wereldwijd wordt verspild, 5% te wijten is aan consumenten in Europa. Dit betekent dat wanneer we naar de totale hoeveelheid voedsel kijken die verloren gaat of verspild wordt over de hele wereld, 5% hiervan wordt weggegooid of niet gebruikt door Europese consumenten. Dit kan op veel verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld wanneer voedsel bederft voordat het kan worden gegeten, of wanneer er meer voedsel wordt gekocht dan er gegeten kan worden. Het is belangrijk om te weten, U, dat voedselverspilling een serieus probleem is en dat iedereen, inclusief wij als Europese consumenten, een rol kunnen spelen in het verminderen van deze verspilling.

Nederlanders verspillen gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon per jaar.

De statistiek die aangeeft dat Nederlanders gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon per jaar verspillen heeft betrekking op de enorme hoeveelheid voedsel die onnodig in de afvalbak belandt. Dit houdt in dat u, als gemiddelde Nederlander, elk jaar ongeveer 41 kilogram voedsel weggooit dat nog eetbaar is. Dit kan overgebleven maaltijdresten omvatten, maar ook producten die over de houdbaarheidsdatum zijn geraakt of simpelweg in de vergetelheid zijn geraakt in de achterkant van uw koelkast. Deze statistiek belicht een belangrijk milieuprobleem, maar raakt ook aan economische en ethische kwesties, gezien het feit dat voedselverspilling niet alleen een verspilling van middelen is, maar ook een gemiste kans om de wereldwijde voedselonzekerheid aan te pakken.

In 2020 werd er in Nederland 34,3 miljoen kilo voedsel gered van verspilling door de inzet van Too Good To Go.

Deze statistiek geeft aan dat er in het jaar 2020 in Nederland 34,3 miljoen kilogram voedsel werd gered van verspilling door het gebruik van de app Too Good To Go. Dit betekent dat gebruikers van deze app producten kochten die anders weggegooid zouden worden, omdat ze bijvoorbeeld bijna over de datum zijn, maar nog steeds goed genoeg om te consumeren. Door dit te doen, heeft Too Good To Go bijgedragen aan het verminderen van voedselverspilling, een groot milieu- en sociaal probleem in de huidige samenleving. Voor u als consument betekent dit dat uw deelname aan dit soort initiatieven kan helpen om verspilling te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Horeca in Nederland verspilt gemiddeld 14% van het voedsel.

Deze statistiek meldt dat de horecasector in Nederland gemiddeld 14% van hun voedsel verspilt. Dit betekent dat van elke 100 kilo voedsel die door de horeca wordt gekocht, 14 kilo niet wordt geconsumeerd en wordt weggegooid of verloren gaat door slechte opslag of bereiding. Dit is een belangrijk cijfer om in gedachten te houden, omdat voedselverspilling een grote impact heeft op het milieu en de economie. Het geeft u een inzicht in de hoeveelheid voedsel die niet wordt gebruikt in deze sector, wat weer helpt bij het analyseren of er mogelijkheden zijn voor verbetering op het gebied van duurzaamheid en kostenreductie in uw eigen restaurant, café of eetgelegenheid.

Brood, groenten, fruit en zuivel zijn de meest verspilde voedselgroepen in Nederlandse huishoudens.

Deze statistiek geeft aan dat de voedselgroepen die het meest verspild worden door Nederlandse huishoudens, met name brood, groenten, fruit en zuivel zijn. Dit houdt in dat deze productgroepen vaker worden weggegooid omdat ze niet geconsumeerd worden voor hun houdbaarheidsdatum. Dit kan verschillende redenen hebben zoals overbodige aankopen, verkeerde planning of onjuiste opslag. Het begrijpen van deze statistiek kan u helpen om bewust te worden van de voedselverspilling in uw eigen huishouden en mogelijk maatregelen te nemen om dit te verminderen. Door bijvoorbeeld alleen te kopen wat u nodig heeft en voedsel op de juiste manier te bewaren, kunt u bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling.

Voedselbanken in Nederland redden jaarlijks ongeveer 44 miljoen kilo voedsel van verspilling.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat voedselbanken in Nederland een cruciale rol spelen in de strijd tegen voedselverspilling. Ieder jaar weten zij namelijk ongeveer 44 miljoen kilo voedsel te redden dat anders in de afvalbak zou belanden. Dit komt neer op een aanzienlijk deel van het totale voedselaanbod in Nederland dat anders verloren zou gaan. De voedselbanken verzamelen het voedsel dat niet meer verkocht kan worden door supermarkten, maar nog wel veilig is om te consumeren, en delen dit uit aan mensen die het hard nodig hebben. Zo dragen ze bij aan het verminderen van voedselverspilling en helpen ze tegelijkertijd mensen in nood.

Wereldwijd gaat elke seconde 1,3 kilogram voedsel verloren.

Deze statistiek, waarin wordt gesteld dat elke seconde wereldwijd 1,3 kilogram voedsel verloren gaat, is mogelijk verwarrend. Wat betekent dit precies? Dit betekent dat er elke seconde 1,3 kilogram voedsel wordt weggegooid, verspild of verloren gaat door andere middelen, op geteld voor alle mensen, huishoudens en bedrijven over de hele wereld. Stelt u zich eens voor, elke tik van de klok markeert het verlies van iets meer dan een kilo voedsel. Dit benadrukt de enorme schaal van voedselverspilling en -verlies over de hele wereld, en suggereert dat er significant moet worden gewerkt aan het verminderen van deze voedselverspilling om duurzamere voedselsystemen te bereiken.

Meer dan de helft van de verse groenten en fruit in de EU wordt verspild.

Als statistiek expert kan ik u vertellen dat de statistiek ‘Meer dan de helft van de verse groenten en fruit in de EU wordt verspild’ best schokkend is. Dit betekent dat meer dan 50% van alle verse groenten en fruit die wordt geproduceerd of geïmporteerd in de Europese Unie nooit wordt geconsumeerd. De verspilling kan op verschillende niveau’s plaatsvinden zoals tijdens de productie, oogst, verwerking, distributie en consumptie. Het is een ernstige aanduiding van de verspillende aspecten van ons voedselsysteem. Dit heeft niet alleen economische, maar ook grote milieu-implicaties. Elke keer als voedsel wordt verspild, worden ook de hulpbronnen die worden gebruikt om dat voedsel te produceren, zoals water, land en energie, onnodig verspild.

De mondiale voedselverspilling produceert meer broeikasgassen dan enig land ter wereld, behalve China en de VS.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat de wereldwijde voedselverspilling een zeer belangrijke factor is in de productie van broeikasgassen, die bijdragen aan de klimaatverandering. Als we de voedselverspilling zouden beschouwen als een afzonderlijk land, zou het qua uitstoot van broeikasgassen alleen worden overtroffen door China en de VS. Het is dus niet alleen de productie en het transport van voedsel die bijdragen aan de klimaatverandering, maar ook de verspilling ervan. Een groot deel van het voedsel wordt namelijk geproduceerd en vervolgens nooit geconsumeerd. Dit leidt tot een enorme verspilling van middelen die zowel energie vereisen om te produceren (wat bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen) als een bijdrage levert aan de uitstoot wanneer het voedsel wordt afgevoerd en ontbindt. De cijfers tonen aan dat als we serieus willen zijn over het aanpakken van de klimaatverandering, we ook maatregelen moeten nemen om voedselverspilling te verminderen.

De kostprijs van voedselverspilling wereldwijd bedraagt ​​ongeveer 400 miljard dollar per jaar.

De statistiek dat de kostprijs van voedselverspilling wereldwijd ongeveer 400 miljard dollar per jaar bedraagt, kan in eerste instantie overweldigend lijken. Wat betekent dit precies voor u? Deze cijfers zijn een berekening van de directe financiële kosten van het voedsel dat op diverse niveaus in de voedselketen wordt verspild. Deze verspilling treedt op in alle stadia, van productie, opslag en transport tot en met de consument zelf. Naast de directe kosten voor de verspilde voedingsproducten, zijn er ook enorme indirecte kosten. Deze omvatten de verspilde hulpbronnen, zoals water en land die gebruikt zijn voor de productie van dit voedsel, en de kosten voor het beheer van het afval. Dus, als we het hebben over een kostprijs van 400 miljard dollar aan voedselverspilling wereldwijd, dan betreft dit een alomvattend probleem dat niet alleen een impact heeft op de economie, maar ook op de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Dit maakt voedselverspilling een dringend vraagstuk dat op wereldwijde schaal moet worden aangepakt.

Uit onderzoek blijkt dat 87% van de Nederlanders voedselverspilling belangrijk vindt om aan te pakken.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat een aanzienlijke meerderheid van de Nederlanders, namelijk 87%, het belangrijk vindt om voedselverspilling aan te pakken. Dit betekent dat bijna 9 op de 10 mensen in Nederland zich bewust zijn van de problematiek rondom voedselverspilling en het belangrijk vinden om hier verbetering in aan te brengen. Het betreft dus een uitgesproken consensus en zou moeten dienen als een duidelijk signaal aan beleidsmakers en bedrijven dat duurzaamheidsmaatregelen op dit gebied hoogstwaarschijnlijk op brede steun kunnen rekenen. Als u behoort tot deze groep van 87%, bent u zeker niet alleen in uw bezorgdheid en wens om verandering te zien op dit gebied van duurzaamheid.

In Nederland verspilten we in 2019 34,3 kg voedsel per persoon, dit komt neer op 119 kilogram CO2-uitstoot.

In 2019 heeft een gemiddelde Nederlander naar schatting 34,3 kg voedsel verspild. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht een getal dat alleen betrekking heeft op voeding, maar er zit veel meer achter. Wanneer we voedsel verspillen, verliezen we niet alleen het voedsel zelf, maar ook alle middelen die zijn gebruikt om het te produceren en transporteren. Deze middelen omvatten water, land, energie en andere hulpbronnen. Het heeft ook veel energie gekost om dit voedsel te produceren, te verwerken, te transporteren en in de koelkast te bewaren. Al deze processen dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2. Daarom komt de 34,3 kg voedselverspilling per persoon in Nederland overeen met de uitstoot van 119 kg CO2. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid, als U bedenkt dat deze uitstoot bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Het verminderen van voedselverspilling kan daarom aanzienlijk bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot en dus aan de bescherming van het milieu.

De verspilling van rijst alleen al is goed voor 3,3% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot.

U zou wellicht verbaasd zijn te weten dat de verspilling van één enkel voedselproduct, in dit geval rijst, een opmerkelijke hoeveelheid van de wereldwijde broeikasgasuitstoot kan veroorzaken. Deze statistiek stelt dat het verspillen van rijst verantwoordelijk is voor 3,3% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Dit komt omdat rijst niet alleen methaan uitstoot tijdens de groeifasen, maar wanneer het niet wordt geconsumeerd en vervolgens wordt weggegooid, komt het methaan ook vrij op stortplaatsen tijdens het vervalproces. Het is daarom cruciaal dat we ons bewust zijn van de aanzienlijke milieueffecten die voedselverspilling met zich meebrengt, zelfs als het gaat om zo’n in het oog springend en alledaags item als rijst. Vermindering van verspilling kan helpen om deze aantallen te verminderen en bij te dragen aan de beperking van de broeikasgasuitstoot.

In de Nederlandse supermarkten werd in 2019 naar schatting 2% van het voedsel verspild.

De statistiek die u ziet, ‘In de Nederlandse supermarkten werd in 2019 naar schatting 2% van het voedsel verspild’, geeft aan dat van alle voedselproducten die in 2019 in Nederlandse supermarkten beschikbaar waren, 2% niet door consumenten is gekocht en uiteindelijk is verspild. Dit omvat zowel producten die in de winkel zijn bedorven of over datum zijn geraakt en daarom niet meer verkoopbaar waren, als producten die wel zijn verkocht maar door de supermarkt zijn teruggenomen vanwege defecten of andere problemen. Het is belangrijk om te realiseren dat dit een schatting is, wat betekent dat het werkelijke percentage hoger of lager kan liggen. Deze cijfers zijn een belangrijke indicator van de efficiëntie van het voedseldistributiesysteem in Nederland, maar ook van de mogelijke impact op het milieu door voedselverspilling.

Referenties

0. – https://champions123.org

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://ec.europa.eu

3. – https://www.nature.com

4. – https://www.voedingscentrum.nl

5. – https://www.voedselbankennederland.nl

6. – https://www.un.org

7. – https://www.milieucentraal.nl

8. – https://toogoodtogo.nl

Inhoudsopgave