a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Vrijwilliger Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van interessante vrijwilligersstatistieken, uitgebreid met nieuwe data om u een diepgaand inzicht te geven in de huidige trends en patronen in de wereld van vrijwilligerswerk.

  • Volgens het CBS heeft ongeveer de helft van de bevolking in Nederland in de afgelopen 12 maanden minstens een keer vrijwilligerswerk gedaan.
  • Uit dezelfde bron blijkt dat onderwijs de sector is waar het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan (13%).
  • Uit de cijfers van het Nationaal Vrijwilliger Onderzoek blijkt dat 84% van de vrijwilligers jonger is dan 65 jaar.
  • In ditzelfde onderzoek geeft 39% van de ondervraagde vrijwilligers aan dat zij meer dan 10 uur per week als vrijwilliger werken.
  • 44% van de vrijwilligers begint met vrijwilligerswerk door persoonlijk gevraagd te worden, volgens het vrijwilligerswerk onderzoek.
  • Het CBS geeft aan dat in 2019 49% van de vrouwen en 48% van de mannen vrijwilligerswerk deed.
  • Volgens het NOV onderzoek bleven vrijwilligers gemiddeld 6 jaar bij dezelfde organisatie.
  • Uit het Vrijwilligerswerk Onderzoek blijkt ook dat 80% van de vrijwilligers aangeeft tevreden te zijn met het vrijwilligerswerk dat ze doen.

Actuele Vrijwilliger Statistieken

Volgens het CBS heeft ongeveer de helft van de bevolking in Nederland in de afgelopen 12 maanden minstens een keer vrijwilligerswerk gedaan.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft vastgesteld dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 12 maanden minstens één keer vrijwilligerswerk heeft gedaan. Dit betekent dat ongeveer 50% van de mensen in Nederland zich inzetten als vrijwilliger in diverse sectoren, zoals bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of bij sportverenigingen. Ze werken zonder betaling om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Het kan hierbij gaan om allerlei activiteiten, van het organiseren van evenementen tot het bieden van persoonlijke ondersteuning of hulp. Kortom, u woont in een land waar een groot deel van de bevolking betrokken is bij vrijwilligerswerk, wat de cohesie en sociale saamhorigheid in de samenleving ten goede komt.

Uit dezelfde bron blijkt dat onderwijs de sector is waar het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan (13%).

Uit de statistiek die u heeft meegebracht, kunt u opmaken dat de onderwijssector de sector is waar de meeste vrijwilligersactiviteiten worden uitgevoerd. Het is gebleken dat 13% van het totale vrijwilligerswerk plaatsvindt binnen deze sector. Met andere woorden, van alle sectoren waar vrijwilligerswerk wordt gedaan, is het onderwijs de sector met de grootste deelname. Dit kan zijn vanwege een reeks redenen, zoals de hoge vraag naar hulp in het onderwijs, de beschikbaarheid van mogelijkheden, of het feit dat mensen het belangrijk vinden om in het onderwijs te investeren. Het kan ook een combinatie van deze factoren zijn. Echter, zonder aanvullende informatie, kunnen we alleen bevestigen dat op basis van de beschikbare gegevens, de onderwijssector de meerderheid van het vrijwilligerswerk trekt.

Uit de cijfers van het Nationaal Vrijwilliger Onderzoek blijkt dat 84% van de vrijwilligers jonger is dan 65 jaar.

Uit de resultaten van het Nationaal Vrijwilliger Onderzoek blijkt dat het vrijwilligerskorps in Nederland voor een heel groot deel uit jonge mensen bestaat. De statistiek toont aan dat maar liefst 84% van de vrijwilligers in Nederland jonger is dan 65 jaar. Dit betekent dat het grootste deel van de mensen die hun tijd en energie steken in vrijwilligerswerk, zich in de leeftijdscategorie bevinden tot 65 jaar. Het kan zijn dat deze mensen zich mogelijk in de actieve werkende fase van hun leven bevinden, wat kan bijdragen aan hun bereidheid en het vermogen om bij te dragen als vrijwilliger. Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat vrijwilligerswerk zeer populair is onder de jongere bevolking tot 65 jaar.

In ditzelfde onderzoek geeft 39% van de ondervraagde vrijwilligers aan dat zij meer dan 10 uur per week als vrijwilliger werken.

In de gepresenteerde statistiek wordt aangegeven dat 39% van de vrijwilligers die deelnamen aan het onderzoek meldden meer dan 10 uur per week als vrijwilliger te werken. Dit betekent simpelweg dat als u een willekeurige groep vrijwilligers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zou kiezen, ongeveer 39 op de 100 personen zouden aangeven dat ze meer dan 10 uur per week vrijwilligerswerk doen. Het is belangrijk op te merken dat dit specifiek van toepassing is op de groep vrijwilligers die in dit onderzoek zijn ondervraagd, en de resultaten kunnen variëren wanneer andere groepen vrijwilligers worden onderzocht.

44% van de vrijwilligers begint met vrijwilligerswerk door persoonlijk gevraagd te worden, volgens het vrijwilligerswerk onderzoek.

Uit het recente onderzoek naar vrijwilligerswerk blijkt dat bijna de helft van de vrijwilligers (44%) begint met hun vrijwilligerswerk omdat ze persoonlijk zijn gevraagd. Dit betekent dat ze rechtstreeks zijn benaderd door een organisatie of een individu om hun tijd en vaardigheden bij te dragen aan een bepaald doel of project. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals face-to-face, telefonisch of elektronisch. Dit gegeven onderstreept het belang van persoonlijk contact en directe communicatie in het werven van vrijwilligers. Overweeg dus de volgende keer dat u vrijwilligers nodig heeft voor uw organisatie, om potentiële kandidaten direct en persoonlijk te benaderen. Het kan een effectieve manier zijn om mensen aan te moedigen om deel te nemen aan vrijwilligerswerk.

Het CBS geeft aan dat in 2019 49% van de vrouwen en 48% van de mannen vrijwilligerswerk deed.

Volgens statistieken van het CBS deed in 2019 bijna de helft van de Nederlandse bevolking vrijwilligerswerk. De cijfers tonen aan dat de groepsverdeling hiervan relatief gelijk verdeeld is tussen de geslachten; 49% van de vrouwen en 48% van de mannen namen in dat jaar deel aan een vorm van vrijwilligerswerk. U kunt dit interpreteren als een indicatie van het maatschappelijk engagement in Nederland, waarbij het verschil tussen mannen en vrouwen in hun bijdrage aan vrijwilligerswerk bijna verwaarloosbaar is. Het toont ook aan dat vrijwilligerswerk een activiteit is die door een aanzienlijk deel van de bevolking wordt ondernomen, ongeacht het geslacht.

Volgens het NOV onderzoek bleven vrijwilligers gemiddeld 6 jaar bij dezelfde organisatie.

Uit het onderzoek dat is uitgevoerd door het NOV (de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) blijkt dat vrijwilligers gemiddeld 6 jaar actief blijven bij dezelfde organisatie. Met andere woorden, als iemand besluit om vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie, blijft deze persoon gemiddeld genomen 6 jaar bij deze organisatie betrokken. Dit betekent niet dat elke vrijwilliger precies 6 jaar blijft; het is een gemiddelde. Sommige vrijwilligers blijven korter, anderen langer. Dit gemiddelde geeft een indicatie over de duur van betrokkenheid die u kunt verwachten wanneer u vrijwilligers in dienst neemt. Het kan helpen bij het plannen van uw vrijwilligersmanagement en het ontwikkelen van strategieën om vrijwilligers te behouden.

Uit het Vrijwilligerswerk Onderzoek blijkt ook dat 80% van de vrijwilligers aangeeft tevreden te zijn met het vrijwilligerswerk dat ze doen.

Uit het Vrijwilligerswerk Onderzoek blijkt dat 80% van de vrijwilligers aangeeft tevreden te zijn met het vrijwilligerswerk dat ze doen. Dit betekent dat een groot merendeel van de mensen die vrijwilligerswerk doen, blij is met het werk dat ze uitvoeren. Ze vinden het voldoening geven, krijgen er waardering voor en ervaren wellicht een zekere mate van plezier of voldoening in het helpen van anderen of bijdragen aan een doel. Het is een hoog percentage, wat aangeeft dat vrijwilligerswerk in het algemeen als positief wordt ervaren. Overigens impliceert dit ook dat 20% van de vrijwilligers wellicht niet helemaal tevreden is, wat ruimte biedt voor verbetering en optimalisatie binnen het vrijwilligerswerk veld.

Referenties

0. – https://vrijwilligerswerk.nl

1. – https://www.cbs.nl

Inhoudsopgave