a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Vrijwilligerswerk Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost krijgt u een actueel en diepgaand overzicht van de meest recente statistieken en data trends omtrent vrijwilligerswerk, dat nuttig kan zijn voor uw inzicht en toekomstige beslissingen met betrekking tot vrijwilligersactiviteiten.

  • Jaarlijks voert bijna een op de twee volwassenen in Nederland minstens een keer vrijwilligerswerk uit. Bron: CBS, 2020.
  • Ongeveer 46% van de Nederlanders heeft in 2019 vrijwilligerswerk gedaan. Bron: SCP, 2020.
  • Mannen doen even vaak aan vrijwilligerswerk als vrouwen (beide ongeveer 46%). Bron: CBS, 2019.
  • Hoogopgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk dan laagopgeleiden (respectievelijk 58% tegenover 36%). Bron: CBS, 2018.
  • 60% van de Nederlanders deed regelmatig vrijwilligerswerk in 2016. Bron: SCP, 2017.
  • 75% van de vrijwilligers in Nederland is ouder dan 40 jaar. Bron: NOV, 2018.
  • Nederland heeft de hoogste vrijwilligerspercentage in Europa, met 50% van de bevolking die betrokken is bij vrijwilligerswerk. Bron: Eurostat, 2019.
  • Het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet in stedelijke gebieden is lager (42%) dan in niet-stedelijke gebieden (51%). Bron: SCP, 2017.
  • Mensen die aangegeven hebben religieus te zijn, doen vaker vrijwilligerswerk dan niet-religieuze mensen (59% tegenover 44%). Bron: CBS, 2018.

Actuele Vrijwilligerswerk Statistieken

Jaarlijks voert bijna een op de twee volwassenen in Nederland minstens een keer vrijwilligerswerk uit. Bron: CBS, 2020.

Dit statistiek, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2020, laat zien dat bijna de helft van de volwassen bevolking in Nederland zich jaarlijks minstens één keer inzet voor vrijwilligerswerk. U, als lezer, kunt dit volgens de gegevens interpreteren als dat voor iedere twee volwassenen die u kent, er waarschijnlijk één is die zich ten minste eenmaal per jaar vrijwillig inzet. Dit getuigt van de betrokkenheid en de bereidheid van de Nederlanders om een bijdrage te leveren aan de samenleving zonder daarvoor betaald te worden. Deze inspanning kan variëren van het helpen bij lokale evenementen, het bijdragen aan goede doelen, of het ondersteunen van kwetsbare groepen in onze maatschappij. Het is een belangrijk aspect dat de solidariteit en sociale cohesie in ons land onderstreept.

Ongeveer 46% van de Nederlanders heeft in 2019 vrijwilligerswerk gedaan. Bron: SCP, 2020.

Uit de gegevens van SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) van 2020 blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking, specifiek 46%, in 2019 actief was in vrijwilligerswerk. Dit betekent dat bijna één op de twee Nederlanders zijn of haar tijd en moeite vrijwillig heeft ingezet om bij te dragen aan verschillende maatschappelijke of burgerinitiatieven, zonder enige financiële vergoeding. Het kan gaan om een breed scala aan activiteiten, variërend van het helpen bij lokale sportclubs tot het bieden van ondersteuning aan ouderen of behoeftigen. Dus, als u Nederlander bent, is er bijna een vijftig procent kans dat u één van de mensen bent die in 2019 vrijwilligerswerk heeft gedaan, of u kent waarschijnlijk iemand die dat wel heeft gedaan.

Mannen doen even vaak aan vrijwilligerswerk als vrouwen (beide ongeveer 46%). Bron: CBS, 2019.

De statistiek uitgegeven door het CBS in 2019 toont aan dat zowel mannen als vrouwen in gelijke mate deelnemen aan vrijwilligerswerk, namelijk ongeveer 46%. Dit betekent dat bijna de helft van de mannen en vrouwen zich inzet voor vrijwilligerswerk. Het aantal mannen dat aan vrijwilligerswerk doet, wordt dus niet overschaduwd door het aantal vrouwen dat vrijwilligerswerk verricht, of andersom. De verschillen in geslacht spelen geen significante rol in de frequentie van vrijwilligerswerk. Dit laat zien dat vrijwilligerswerk een activiteit is die evenveel wordt gewaardeerd en uitgevoerd door mensen van beide geslachten. U kunt uit deze statistiek opmaken dat er een evenredige betrokkenheid is van beiden geslachten in vrijwilligerswerk.

Hoogopgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk dan laagopgeleiden (respectievelijk 58% tegenover 36%). Bron: CBS, 2018.

Volgens de statistieken van het CBS in 2018 doen hoogopgeleiden vaker vrijwilligerswerk dan laagopgeleiden. Om concreet te zijn, doet 58% van de hoogopgeleiden aan vrijwilligerswerk, terwijl dat percentage onder de laagopgeleiden slechts 36% is. Dit betekent dat, van de groep die een hoge opleiding heeft genoten, meer dan de helft een bijdrage levert aan de maatschappij zonder hier financiële compensatie voor te ontvangen. In de groep van lager opgeleiden is dit een derde. Het verschil tussen deze groepen kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals sociale netwerken, beschikbare vrije tijd en andere sociaal-economische omstandigheden.

60% van de Nederlanders deed regelmatig vrijwilligerswerk in 2016. Bron: SCP, 2017.

Volgens een onderzoek uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2017, blijkt dat in 2016 ongeveer 60% van de Nederlanders regelmatig vrijwilligerswerk deed. Dit betekent dat zes op de tien Nederlanders deelnamen aan activiteiten zonder een financiële vergoeding te ontvangen, maar in plaats daarvan beloond werden door een bijdrage te leveren aan de gemeenschap of een doel dat ze belangrijk vinden. Dit kan variëren van werkzaamheden in de lokale sportclub tot helpen bij een ouderenvereniging. U als lezer moet begrijpen dat dit aantoont dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich inzet voor het maatschappelijk welzijn, wat een bewijs is van actief burgerschap binnen het land.

75% van de vrijwilligers in Nederland is ouder dan 40 jaar. Bron: NOV, 2018.

Volgens de statistieken van het NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) in 2018, blijkt dat 75% van de vrijwilligers in Nederland ouder is dan 40 jaar. Dit betekent dat een overgrote meerderheid van de mensen die vrijwilligerswerk doen in onze samenleving, volwassenen van middelbare leeftijd of ouder zijn. Dus als u zich bevindt in deze leeftijdsgroep en ook overweegt om vrijwilligerswerk te doen, bent u zeker niet de enige. Aan de andere kant, als u jonger bent dan 40 en overweegt om vrijwilligerswerk te doen, dan zou uw bijdrage een belangrijke diversiteit in leeftijd kunnen brengen aan het vrijwilligerslandschap in Nederland.

Nederland heeft de hoogste vrijwilligerspercentage in Europa, met 50% van de bevolking die betrokken is bij vrijwilligerswerk. Bron: Eurostat, 2019.

Uit recente gegevens van Eurostat blijkt dat Nederland aan de top staat in Europa wat betreft deelname aan vrijwilligerswerk. Maar liefst 50% van de Nederlandse bevolking is op een of andere manier betrokken bij vrijwilligerswerk. Dit betekent dat de helft van de mensen in Nederland hun tijd en energie vrijwillig en onbetaald inzet om anderen te helpen of om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dit kan variëren van het helpen bij lokale evenementen, participeren in maatschappelijke organisaties tot het uitvoeren van taken voor buurt- of sportverenigingen. Dit illustreert een ongelooflijk niveau van maatschappelijke betrokkenheid en solidariteit onder de Nederlanders. Voor u, als lezer, weerspiegelt dit ook een nationale trend waar vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd en breed geaccepteerd is.

Het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet in stedelijke gebieden is lager (42%) dan in niet-stedelijke gebieden (51%). Bron: SCP, 2017.

Uit de gegevens van het SCP uit 2017 blijkt dat het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet verschilt naargelang de zone waar ze wonen. In stedelijke gebieden verleent 42% van de mensen hun tijd aan vrijwilligerswerk. Dit cijfer is opmerkelijk lager in vergelijking met niet-stedelijke gebieden, waar 51% actief is als vrijwilliger. Dit kan wijzen op het feit dat mensen in minder verstedelijkte gebieden mogelijk meer tijd besteden aan gemeenschapsdiensten of meer kansen daarvoor hebben. U, als lezer, moet echter in gedachten houden dat er talloze factoren kunnen zijn, zoals werkverplichtingen of reistijden, die invloed hebben op iemands mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen.

Mensen die aangegeven hebben religieus te zijn, doen vaker vrijwilligerswerk dan niet-religieuze mensen (59% tegenover 44%). Bron: CBS, 2018.

Uit statistieken van het CBS uit 2018 blijkt dat er een verband is tussen religie en vrijwilligerswerk. De gegevens tonen aan dat mensen die zichzelf identificeren als religieus vaker vrijwilligerswerk doen dan mensen die zichzelf niet als religieus beschouwen. Concreet betekent dit dat van de religieuze mensen, 59% aangeeft vrijwilligerswerk te doen. Van de mensen die aangeven niet-religieus te zijn, zegt 44% aan vrijwilligerswerk te doen. Dit wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat religie mensen aanzet tot vrijwilligerswerk, maar er is wel een statistische aanwijzing dat religieuze mensen er vaker voor kiezen om hun tijd aan vrijwilligerswerk te besteden dan niet-religieuze mensen.

Referenties

0. – https://www.scp.nl

1. – https://www.nov.nl

2. – https://www.cbs.nl

3. – https://ec.europa.eu

Inhoudsopgave