a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Werk Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel en gedetailleerd overzicht verwachten van de nieuwste werkstatistieken, inclusief de meest recente gegevens en trends over de arbeidsmarkt.

 • In 2021 was de werkloosheidsgraad in Nederland ongeveer 3,6%.
 • 68,6% van de bevolking tussen 20 en 65 jaar heeft een baan in 2021.
 • Bijna de helft (49,6%) van de werkende Nederlanders heeft een voltijdbaan.
 • In 2020 waren er in totaal ongeveer 10,7 miljoen werkende mensen in Nederland.
 • In 2020 werkten mannen gemiddeld 36 uur per week, terwijl vrouwen gemiddeld 26 uur per week werkten.
 • Ongeveer 2,9 miljoen mensen in Nederland zijn zelfstandige zonder personeel.
 • De bouwsector had in 2021 de sterkste banengroei, met een toename van 32 duizend banen.
 • Het gemiddelde uurloon in Nederland in 2020 was € 36,74.
 • Landbouw, bosbouw en visserij zijn de sectoren met de hoogste aandelen flexibele werknemers (57%).
 • In 2021, de sector met de meeste banen in Nederland was de gezondheids- en welzijnssector, met ongeveer 1,67 miljoen banen.
 • In 2021 had ongeveer 38% van de bevolking een mbo-niveau 4 als hoogst voltooide opleiding.
 • De gemiddelde leeftijd van een werkende persoon in Nederland was 41,6 jaar in 2020.
 • Het aantal langdurige werklozen (een jaar of langer) in Nederland was 81 duizend in het derde kwartaal van 2021.
 • De sector met de langste gemiddelde werkweek van werknemers is de landbouw met 38 uur.
 • In 2021 was het aantal mensen met een vast contract in Nederland ongeveer 5,6 miljoen.

Actuele Werk Statistieken

In 2021 was de werkloosheidsgraad in Nederland ongeveer 3,6%.

U zult wellicht weten dat de werkloosheidsgraad een belangrijke economische indicator is. Wanneer we zeggen dat ‘de werkloosheidsgraad in Nederland in 2021 ongeveer 3,6% was’, betekent dit dat van de gehele beroepsbevolking in Nederland in dat jaar, 3,6% geen werk had maar wel beschikbaar was voor werk en naar werk zocht. De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen die betaald werk kunnen doen en willen doen, inclusief de mensen die al werk hebben. Deze statistiek toont niet alleen aan hoeveel mensen werkloos waren, maar geeft ook een algemeen beeld van de gezondheid van de Nederlandse economie. Een laag werkloosheidspercentage zoals 3,6% kan erop wijzen dat de economie in 2021 relatief gezond was.

68,6% van de bevolking tussen 20 en 65 jaar heeft een baan in 2021.

Deze statistiek duidt erop dat bijna 69 van elke 100 mensen tussen de leeftijd van 20 en 65 jaar in Nederland momenteel werkzaam zijn. Dit betekent dat zij ofwel deeltijds ofwel voltijds werken in het jaar 2021. Het is een weerspiegeling van de arbeidsparticipatie onder mensen in de primaire arbeidsleeftijd, oftewel de leeftijd waarop mensen doorgaans een professionele activiteit verrichten. Dit impliceert dat de rest, ongeveer 31 van de 100 mensen in deze leeftijdsgroep, geen werk heeft. Dit zou kunnen zijn om verschillende redenen, zoals werkloosheid, gezondheidsproblemen, studie, pensioen of persoonlijke keuze. Het vertegenwoordigt de algehele economische activiteit en werksituatie in Nederland voor het specifieke jaar.

Bijna de helft (49,6%) van de werkende Nederlanders heeft een voltijdbaan.

Deze statistiek geeft aan dat bijna de helft (49,6%) van de werkende Nederlanders een voltijdbaan heeft. Dit betekent dat, van alle mensen in Nederland die aan het werk zijn, net geen 50% meer dan dertig uur per week werkt. U kunt deze statistiek zien als een weerspiegeling van de arbeidsverdeling in Nederland. Het kan u een beeld geven van hoeveel mensen in Nederland fulltime werken in verhouding tot mensen die parttime werken, zelfstandig ondernemer zijn of andere werkschema’s hebben. Het laat zien dat de arbeidsmarkt vrij gelijk verdeeld is tussen voltijd en deeltijd posities, aangezien bijna evenveel mensen fulltime als parttime werken.

In 2020 waren er in totaal ongeveer 10,7 miljoen werkende mensen in Nederland.

In de statistiek die u hier ziet, wordt aangegeven dat er in 2020 ongeveer 10,7 miljoen werkende mensen in Nederland waren. Dit betekent dat er 10,7 miljoen mensen in Nederland een vorm van betaald werk verrichtten. Dit getal omvat alle sectoren en beroepen, van parttime- en fulltime werknemers tot zelfstandigen. Het is belangrijk op te merken dat dit alleen de mensen betreft die actief deelnamen aan de arbeidsmarkt, dus mensen zonder werk of degenen die op andere manieren niet werken, zoals gepensioneerden of studenten, zijn niet in deze statistiek opgenomen. Deze statistiek kan u een algemeen idee geven van de omvang van de werkende bevolking in Nederland tijdens het genoemde jaar.

In 2020 werkten mannen gemiddeld 36 uur per week, terwijl vrouwen gemiddeld 26 uur per week werkten.

De statistiek geeft aan dat er in 2020 een opvallend verschil was in de gemiddelde werkuren tussen mannen en vrouwen. Mannen werkten gemiddeld 36 uur per week, wat inhoudt dat ze doorgaans een fulltime baan hadden, als we uitgaan van een standaard werkweek van ongeveer 36 tot 40 uur. Daarentegen werkten vrouwen gemiddeld 26 uur per week, wat duidt op een parttime functie, aangezien de werkweek beduidend korter is dan de volle tijd. Dit verschil in werkuren kan te maken hebben met verschillende factoren zoals de traditionele rolverdeling, de zorg voor kinderen of andere huiselijk verantwoordelijkheden. Het is ook mogelijk dat er sprake is van ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Deze statistieken geven u een inzicht in hoe de arbeidstijd in 2020 verdeeld was tussen de geslachten.

Ongeveer 2,9 miljoen mensen in Nederland zijn zelfstandige zonder personeel.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat er in Nederland ongeveer 2,9 miljoen mensen zijn die als zelfstandige werken zonder personeel in dienst te hebben. Dit betekent dat deze mensen hun eigen bedrijfsactiviteiten ondernemen, meestal als freelancer of onafhankelijk professional. Ze kunnen werken in verschillende sectoren zoals bouw, onderwijs, gezondheidszorg en culturele sector. Het belangrijkste kenmerk dat hen onderscheidt, is dat ze geen werknemers in dienst hebben. Dit groot aantal toont het belang aan van deze groep in de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Daarom is het begrijpen van hun unieke uitdagingen en mogelijkheden essentieel voor het ontwikkelen van beleid en programma’s die hen kunnen ondersteunen.

De bouwsector had in 2021 de sterkste banengroei, met een toename van 32 duizend banen.

In de statistiek wordt aangegeven dat de bouwsector in 2021 de meest krachtige groei in banen heeft ervaren. Dit betekent dat de bouwsector vorig jaar meer banen heeft gecreëerd dan enige andere sector. Deze groei wordt gemeten als een toename van 32 duizend banen. Voor u betekent dit dat er 32 duizend meer banen beschikbaar waren in de bouwsector dan in het voorgaande jaar. Dit kan een indicator zijn van economische groei in deze sector. Het toont aan dat de vraag naar werk in de bouw is toegenomen, wat kan voortvloeien uit verschillende factoren zoals overheidsprioriteiten, investeringen in infrastructuur of een algemeen herstel van de economie na een periode van inzinking, bijvoorbeeld vanwege de pandemie.

Het gemiddelde uurloon in Nederland in 2020 was € 36,74.

Het gemiddelde uurloon is een statistiek die de totale salarisbetalingen over een bepaalde periode, in dit geval een uur, verdeelt over het totaal aantal werkuren. In 2020 was het gemiddelde uurloon in Nederland € 36,74. Dit betekent dat als u alle salarissen van alle werkuren voor alle werknemers in Nederland bij elkaar optelt en vervolgens deelt door het totaal aantal werkuren, u op een gemiddelde van € 36,74 per uur uitkomt. Houd er rekening mee dat dit een gemiddelde is – sommige mensen zullen meer verdienen dan dit bedrag, terwijl anderen minder verdienen. Deze statistiek kan u helpen om een algemeen beeld te krijgen van wat werknemers in Nederland verdienen.

Landbouw, bosbouw en visserij zijn de sectoren met de hoogste aandelen flexibele werknemers (57%).

De statistiek die u naar verwijst, betreft de percentages van flexibele werknemers in verschillende sectoren. Flexibele werknemers zijn personen die geavanceerdere, variabele schema’s hanteren in tegenstelling tot traditionele, gestructureerde en vaste schema’s. Ze kunnen deeltijdwerkers, seizoensgebonden werknemers of werknemers met onvoorspelbare schema’s zijn. Volgens de gegeven statistiek zijn landbouw, bosbouw en visserij de sectoren met het hoogste percentage aan flexibele werknemers, namelijk 57%. Dit betekent dat meer dan de helft van de werknemers in deze sectoren niet met een traditioneel, vast schema werkt. Het kan zijn dat deze flexibiliteit te maken heeft met seizoensgebonden werkbehoeften, variaties in vraag naar producten of diensten, of de aard van het werk zelf die flexibiliteit in werkuren vereist.

In 2021, de sector met de meeste banen in Nederland was de gezondheids- en welzijnssector, met ongeveer 1,67 miljoen banen.

In 2021 was de sector met de meeste banen in Nederland de gezondheids- en welzijnssector. Dit betekent dat meer mensen in Nederland werkzaam waren in deze sector vergeleken met andere sectoren. Het aantal banen in de gezondheids- en welzijnssector beloopt ongeveer tot 1,67 miljoen. Dit aantal kan zowel voltijd als deeltijd banen omvatten, en kan variëren van directe gezondheidszorgfuncties, zoals artsen en verpleegkundigen, tot ondersteunende rollen zoals administratief personeel en facilitaire diensten. Het hoge aantal banen in deze sector weerspiegelt het belang van gezondheidszorg en welzijn in de Nederlandse economie en samenleving. U als lezer moet begrijpen dat deze sector een cruciale rol speelt in de werkgelegenheid in Nederland.

In 2021 had ongeveer 38% van de bevolking een mbo-niveau 4 als hoogst voltooide opleiding.

In dit statistiek wordt aangegeven dat in 2021 ongeveer 38% van de bevolking een mbo-niveau 4 opleiding als hun hoogste voltooide opleidingsniveau had. Dit houdt in dat van alle mensen die hun opleiding hebben afgerond in dat jaar, bijna vier op de tien personen een mbo-niveau 4 opleiding als het hoogste onderwijsniveau beschouwden dat ze bereikten. Dit kan een scala aan opleidingen omvatten in verschillende vakgebieden, van techniek tot gezondheidszorg. Hiermee geeft het dus een indicatie van het educatieve landschap en de spreiding van het onderwijsniveau in de bevolking in dat specifieke jaar, namelijk 2021. U kunt deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de opleidingsverdeling in onze samenleving. Dit kan nuttig zijn om trends in het onderwijs te begrijpen en te identificeren waar mogelijk nieuwe mogelijkheden of behoeften kunnen liggen in het werkveld.

De gemiddelde leeftijd van een werkende persoon in Nederland was 41,6 jaar in 2020.

Uit de opgegeven statistiek kunnen we opmaken dat de gemiddelde leeftijd van een werkende persoon in Nederland in 2020, 41,6 jaar was. Dit betekent dat als we alle leeftijden van de werkende bevolking in dat jaar optellen en vervolgens delen door het totale aantal werkende mensen, het resultaat 41,6 jaar is. Dit is een gemiddelde, dus het betekent niet dat alle werkenden in Nederland van deze leeftijd zijn. Er zullen mensen zijn die jonger of ouder zijn dan dit gemiddelde. Het geeft ons echter een algemeen beeld van de leeftijdsverdeling onder de werkende bevolking in dat specifieke jaar. Het helpt ons om demografisch inzicht te krijgen, zoals de levensfase waarin de meeste werkende mensen zich bevinden, en hoe deze populatie over tijd verandert.

Het aantal langdurige werklozen (een jaar of langer) in Nederland was 81 duizend in het derde kwartaal van 2021.

Uit de verstrekte statistiek blijkt dat er in het derde kwartaal van 2021 in Nederland 81 duizend langdurig werklozen waren. ‘Langdurig werkloos’ betekent dat deze individuen een jaar of langer geen baan hadden op het moment van dit rapport. Dit aantal is een indicator voor de gezondheid van de arbeidsmarkt in ons land. Het kan de impact tonen van economische omstandigheden, zoals de Covid-19 pandemie, op de werkgelegenheid in Nederland. Ook kan het een basis bieden voor beleidsmakers om gericht beleid te ontwikkelen om langdurige werkloosheid aan te pakken. Let wel, deze statistiek omvat alleen de mensen die actief op zoek zijn naar werk, en telt niet de mensen die hebben besloten om te stoppen met zoeken. Dus, zelfs terwijl dit cijfer ons veel vertelt, geeft het niet het volledige beeld van de werkloosheidssituatie in Nederland.

De sector met de langste gemiddelde werkweek van werknemers is de landbouw met 38 uur.

De statistiek die u hier ziet, geeft aan dat de sector met de langste gemiddelde werkweek voor werknemers de landbouwsector is, met 38 uur. Dit betekent dat als we naar alle verschillende beroepssectoren kijken, de werknemers in de landbouwsector gemiddeld de meeste uren per week werken. Dit is het gemiddelde getal, wat betekent dat het berekend wordt door alle werkuren van de werknemers in deze sector op te tellen en dan te delen door het totaal aantal werknemers. Het is belangrijk te onthouden dat dit een gemiddelde is – het betekent niet dat elke landbouwwerker precies 38 uur per week werkt. Sommige kunnen meer werken, en anderen minder, afhankelijk van een scala aan factoren zoals seizoensarbeid, arbeidscontracten en persoonlijke keuzes.

In 2021 was het aantal mensen met een vast contract in Nederland ongeveer 5,6 miljoen.

Uit de statistiek blijkt dat het aantal mensen in Nederland met een vast contract in 2021 uitkwam op ongeveer 5,6 miljoen. Dit betekent dat er 5,6 miljoen mensen een overeenkomst hadden met hun werkgever die voor onbepaalde tijd, dus zonder vooraf vastgestelde einddatum, geldig was. Dit soort contracten biedt doorgaans meer zekerheid dan tijdelijke contracten, omdat de werknemer weet dat ze hun baan zullen behouden totdat ze worden ontslagen of besluiten te vertrekken. De omvang van deze groep kan een indicatie zijn van de stabiliteit van de arbeidsmarkt in Nederland. Houd er echter rekening mee dat statistieken zoals deze het volledige beeld misschien niet volledig vastleggen, omdat ze bijvoorbeeld geen rekening houden met degenen die zelfstandigen zijn of op contractbasis werken.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

Inhoudsopgave