a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Werken Vanuit Huis Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In de blogpost over Werken Vanuit Huis Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens], kunt u actuele, gedetailleerde gegevens en analyses verwachten over trends, voordelen, uitdagingen en prognoses met betrekking tot thuiswerken.

 • Volgens het CBS werkte in 2019 ongeveer 14% van de beroepsbevolking van Nederland gewoonlijk vanuit huis.
 • Uit onderzoek van het CBS blijkt ook dat de percentages van mensen die vanuit huis werken sterk varieëren tussen sectoren – de informatie- en communicatiesector heeft de hoogste percentages.
 • Volgens een studie van Deloitte gelooft meer dan de helft van de werknemers dat ze ook na de pandemie minstens enkele dagen per week zullen blijven thuiswerken.
 • Ongeveer 38% van werkgevers in Nederland zei flexibelere werkregelingen te overwegen, zoals thuiswerken, blijkt uit een enquête van Manpower Group.
 • Uit een onderzoek van Wrike blijkt dat 80% van de Nederlandse werknemers liever deels op kantoor en deels thuis wil werken.
 • Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat 73% van de werknemers denkt dat ook na de coronacrisis thuiswerken de norm zal zijn.
 • In een enquête van FNV gaf 75% van de werknemers aan dat ze na de pandemie enkele dagen per week willen blijven thuiswerken.
 • Uit een onderzoek van I&O Research blijkt dat mensen die thuiswerken gemiddeld een hogere werkdruk ervaren dan mensen die dat niet doen.
 • Volgens onderzoek van Harvard Business Review melden werknemers die thuiswerken hogere jobtevredenheid en minder uitputting en stress.
 • Volgens onderzoek gepubliceerd in Nature Communications kan een toename van het thuiswerken leiden tot een jaarlijkse vermindering van 24 miljard kilometers aan reisafstanden in Nederland.
 • Volgens Eurofound wordt thuiswerken in Nederland meer geassocieerd met overwerken dan op kantoor.
 • Eurofound meldt ook dat ongeveer 37% van de mensen in Nederland die thuiswerken, zegt dat ze niet kunnen stoppen met piekeren over hun werk.
 • Uit het Nationaal Thuiswerkonderzoek blijkt dat 56% van de thuiswerkers liever in stilte werkt.
 • Volgens een onderzoek van Effectory voelt 42% van de thuiswerkers zich minder betrokken bij hun organisatie.
 • Volgens onderzoek van TNO voelt 36% van de thuiswerkers eenzaamheid als gevolg van het thuiswerken.

Actuele Werken Vanuit Huis Statistieken

Volgens het CBS werkte in 2019 ongeveer 14% van de beroepsbevolking van Nederland gewoonlijk vanuit huis.

Uit de statistiek van het CBS blijkt dat in 2019 ongeveer 14% van de beroepsbevolking van Nederland gewoonlijk vanuit huis werkte. Wat zegt dit? Simpel gezegd betekent dit dat van alle mensen in Nederland die werkzaam zijn (de beroepsbevolking), er ongeveer 14 op elke 100 gewoonlijk hun arbeid verrichtten vanuit hun eigen huis. Dit omvat een breed scala aan werkzaamheden, van freelance schrijven tot consulting en meer. Het is belangrijk om op te merken dat ‘gewoonlijk’ betekent dat dit hun normale routine was, niet noodzakelijk dat ze nooit op een andere locatie werken. Deze gegevens geven inzicht in werkgewoonten en de acceptatie van thuiswerken in Nederland voorafgaand aan de COVID-19-pandemie.

Uit onderzoek van het CBS blijkt ook dat de percentages van mensen die vanuit huis werken sterk varieëren tussen sectoren – de informatie- en communicatiesector heeft de hoogste percentages.

Het CBS voert diverse onderzoeken uit om ons inzicht te geven in verschillende aspecten van de samenleving, waaronder werkgewoonten. Uit hun onderzoek is gebleken dat het percentage mensen dat vanuit huis werkt, varieert tussen verschillende sectoren. Met andere woorden, mensen in sommige sectoren hebben de mogelijkheid of de voorkeur om thuis te werken meer dan mensen in andere sectoren. In het bijzonder is geconstateerd dat de informatie- en communicatiesector de hoogste percentages thuiswerkers heeft. Dit kan te maken hebben met de aard van het werk in deze sector, dat vaak flexibel en gedigitaliseerd is, en daardoor gemakkelijk vanuit huis kan worden gedaan.

Volgens een studie van Deloitte gelooft meer dan de helft van de werknemers dat ze ook na de pandemie minstens enkele dagen per week zullen blijven thuiswerken.

Uit een studie van Deloitte blijkt dat meer dan de helft van de werknemers verwacht na de pandemie minstens enkele dagen per week thuis te blijven werken. Dit betekent dat de pandemie, en de aanpassingen die nodig waren om ermee om te gaan, mogelijk een blijvende verandering in onze werkpatronen heeft veroorzaakt. Het toont ook aan dat veel werknemers het thuiswerken hebben omarmd en de voordelen ervan inzien, zoals de vermindering van reistijd en grotere flexibiliteit in hun werkschema’s. Het is echter belangrijk te onthouden dat dit een algemene trend weergeeft en dat individuele ervaringen en voorkeuren sterk kunnen variëren. U moet zich dus afvragen hoe deze bevindingen van toepassing kunnen zijn op uw specifieke situatie of organisatie.

Ongeveer 38% van werkgevers in Nederland zei flexibelere werkregelingen te overwegen, zoals thuiswerken, blijkt uit een enquête van Manpower Group.

Uit de recente enquête van Manpower Group blijkt dat ongeveer 38% van de werkgevers in Nederland serieus overweegt om flexibele werkschema’s aan te bieden, zoals de mogelijkheid om thuis te werken. Dit betekent dat bijna twee op de vijf werkgevers openstaan voor het idee om hun werknemers vanuit huis te laten werken of flexibele uren te laten houden om aan hun individuele behoeften en omstandigheden te voldoen. Dat hoeft niet te betekenen dat al deze werkgevers direct overgaan op volledig flexibele regelingen, maar ze kijken wel naar het introduceren van meer flexibiliteit in hun bestaande werkomgeving. Zij zijn zich bewust van de mogelijke voordelen van dergelijke regelingen, zoals een betere balans tussen werk en privéleven voor hun werknemers, en zijn bereid dit in overweging te nemen.

Uit een onderzoek van Wrike blijkt dat 80% van de Nederlandse werknemers liever deels op kantoor en deels thuis wil werken.

Uit de statistiek die afkomstig is van een onderzoek uitgevoerd door Wrike, blijkt dat er een aanzienlijke meerderheid (80%) van de Nederlandse werknemers een voorkeur heeft voor een gecombineerd werkregime, waarbij ze deels op het kantoor en deels vanuit huis werken. Dit suggereert dat werknemers waarde hechten aan de balans tussen het persoonlijke en professionele leven die deze werkmethode biedt. Ze genieten van de sociale interactie en structuur die het kantoor biedt, maar waarderen ook de flexibiliteit en het comfort van thuiswerken. Deze ontwikkeling biedt bedrijven inzicht in hoe ze hun werkpraktijken kunnen aanpassen om de productiviteit en tevredenheid van werknemers te verbeteren.

Uit onderzoek van Intermediair blijkt dat 73% van de werknemers denkt dat ook na de coronacrisis thuiswerken de norm zal zijn.

Uit onderzoek dat onlangs is uitgevoerd door Intermediair, blijkt dat een aanzienlijke meerderheid van de werknemers, oftewel 73%, gelooft dat thuiswerken nog steeds de norm zal zijn, zelfs na het einde van de coronacrisis. Dit toont aan dat veel werknemers hebben ervaren dat thuiswerken wellicht voordelen kan bieden, zoals flexibiliteit in werktijden en het vermijden van woon-werkverkeer, en zij geloven dat dit het nieuwe normaal zal worden. Hieruit kan ook worden afgeleid dat bedrijven mogelijk hun beleid en infrastructuur moeten aanpassen om thuiswerken op de lange termijn mogelijk te maken. U, als lezer, kunt dit onderzoek gebruiken om inzicht te krijgen in de perceptie van werknemers over de toekomst van werken na de pandemie.

In een enquête van FNV gaf 75% van de werknemers aan dat ze na de pandemie enkele dagen per week willen blijven thuiswerken.

Uit een recente enquête van de FNV blijkt dat de meerderheid van de werknemers, ofwel 75% om precies te zijn, aangeeft na de pandemie enkele dagen per week thuis te willen blijven werken. Dit betekent dat drie op de vier werknemers de voorkeur geven aan een hybride werkmodel, waarbij ze een gedeelte van hun werkweek op locatie doorbrengen en een gedeelte thuis. De resultaten van deze enquête kunnen implicaties hebben voor bedrijven en hun beleid ten aanzien van thuiswerken na de pandemie. Het is een indicatie dat veel werknemers de mogelijkheid tot flexibel werken op prijs stellen en dit mogelijk als een belangrijke factor beschouwen bij het beoordelen van hun werkplezier en -tevredenheid.

Uit een onderzoek van I&O Research blijkt dat mensen die thuiswerken gemiddeld een hogere werkdruk ervaren dan mensen die dat niet doen.

Het onderzoek van I&O Research heeft aangetoond dat er een significante correlatie is tussen thuiswerken en werkdruk. Volgens de verzamelde gegevens ervaren mensen die vanuit huis werken, gemiddeld een hogere werkdruk dan hun collega’s die niet thuiswerken. Hiermee wordt bedoeld dat deze groep vaker stress en druk voelt met betrekking tot hun werkzaamheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk worden thuiswerkers geconfronteerd met meer afleidingen, vinden ze het moeilijk om werk en privé te scheiden, of voelen ze de constant druk om aan te tonen dat ze productief zijn. Hoewel thuiswerken flexibiliteit en comfort biedt, kan het dus ook leiden tot verhoogde stress en druk. Het is belangrijk voor u om te weten dat werkdruk vaak negatieve effecten kan hebben op zowel de mentale als fysieke gezondheid en daarom moeten strategieën voor effectief thuiswerken ook stressmanagement omvatten.

Volgens onderzoek van Harvard Business Review melden werknemers die thuiswerken hogere jobtevredenheid en minder uitputting en stress.

Uit een onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat werknemers die vanuit huis werken, een hogere mate van tevredenheid met hun werk ervaren en minder last hebben van uitputting en stress. Dit suggereert dat thuiswerken een positieve invloed kan hebben op de mentale en emotionele gezondheid van werknemers. Omdat werknemers in een vertrouwde, comfortabele omgeving werken, kunnen ze zich meer ontspannen en focussen op hun taken, wat leidt tot hogere tevredenheid. Ook het wegvallen van de dagelijkse woon-werkverkeer kan stress en uitputting verminderen. Deze bevindingen benadrukken het belang van flexibiliteit in de werkplek voor het welzijn van werknemers.

Volgens onderzoek gepubliceerd in Nature Communications kan een toename van het thuiswerken leiden tot een jaarlijkse vermindering van 24 miljard kilometers aan reisafstanden in Nederland.

Uit onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications blijkt dat een toename van het thuiswerken potentieel kan leiden tot een significante daling in de totale reisafstand in Nederland op jaarbasis. Meer specifiek, verwacht men dat als meer mensen thuiswerken, de gecombineerde afstand die Nederlanders jaarlijks afleggen met 24 miljard kilometer kan verminderen. Dit wordt berekend door rekening te houden met de gemiddelde afstand die werknemers normaal gesproken afleggen om naar hun werk te reizen en deze te vermenigvuldigen met het aantal werkdagen. U kunt zich dus voorstellen dat wanneer meer mensen de mogelijkheid krijgen om thuis te werken en van deze mogelijkheid gebruik maken, er minder woon-werkverkeer nodig is. Hierdoor neemt de totale jaarlijkse reisafstand significant af.

Volgens Eurofound wordt thuiswerken in Nederland meer geassocieerd met overwerken dan op kantoor.

De statistiek die u aangehaald heeft, komt van Eurofound en geeft aan dat thuiswerken in Nederland vaker in verband wordt gebracht met overwerken dan werken op kantoor. Dit betekent dat mensen die vanuit huis werken vaak meer uren besteden aan hun werk dan strikt noodzakelijk of verwacht. Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien hebben mensen thuis minder afleiding en kunnen ze zich beter concentreren, of misschien vinden ze het moeilijk om een duidelijke scheiding te maken tussen hun werktijd en hun persoonlijke tijd. Het kan ook zijn dat er een gebrek aan toezicht is waardoor ze langer werken. Wat de reden ook is, deze statistiek toont aan dat thuiswerken niet noodzakelijk een kortere werkdag betekent en dat het, net als op kantoor, ook kan leiden tot overwerken.

Eurofound meldt ook dat ongeveer 37% van de mensen in Nederland die thuiswerken, zegt dat ze niet kunnen stoppen met piekeren over hun werk.

Volgens Eurofound, een Europese stichting die zich richt op het verbeteren van werkomstandigheden, geeft ongeveer 37% van de mensen in Nederland die vanuit huis werken aan dat ze niet kunnen stoppen met piekeren over hun werk. Met andere woorden, ongeveer 37 op de 100 mensen die thuiswerken in Nederland ervaren een bepaalde mate van bezorgdheid of stress die hen niet loslaat na werkuren. Dit geeft u een idee van de emotionele druk die werken vanuit huis kan opleveren. Deze statistiek benadrukt het belang van het managen van werk-gerelateerde stress, vooral in de thuiswerkomgeving waar de grenzen tussen werk en persoonlijk leven vaak vervagen. Het is een belangrijk aandachtspunt voor zowel de werknemers als de werkgevers om een gezonde werkbalans te behouden.

Uit het Nationaal Thuiswerkonderzoek blijkt dat 56% van de thuiswerkers liever in stilte werkt.

Het Nationaal Thuiswerkonderzoek heeft recentelijk een interessante statistiek naar voren gebracht: 56% van de thuiswerkers geeft de voorkeur aan werken in een stille omgeving. Dit betekent dat meer dan de helft van de mensen die vanuit huis werken liever geen achtergrondgeluid hebben zoals muziek, televisie of andere vormen van geluid. Het zijn overwegend de mensen die zich beter kunnen concentreren en effectiever zijn in hun taken als de omgeving stil is. Deze statistiek is een indicatie van hoe belangrijk het is om, als u thuiswerkt, een stiltezone in uw woning te creëren om zo de productiviteit te verhogen.

Volgens een onderzoek van Effectory voelt 42% van de thuiswerkers zich minder betrokken bij hun organisatie.

Uit onderzoek door Effectory, blijkt dat 42% van de mensen die vanuit huis werken zich minder betrokken voelen bij hun organisatie. Dit betekent dat bijna de helft van de thuiswerkers het gevoel heeft niet zo nauw verbonden te zijn met hun werkgever, hun collega’s of de doelstellingen van hun bedrijf. Het kan in verband worden gebracht met een gebrek aan face-to-face interactie, team-bijeenkomsten of de fysieke aanwezigheid op de werkvloer. Het kan ook een weerspiegeling zijn van hoe de organisatie communiceert en betrokkenheid creëert bij haar werknemers die op afstand werken. Als u een van deze thuiswerkers bent, bent u dus niet alleen. Het is echter belangrijk voor organisaties om manieren te vinden om de betrokkenheid en het moreel van het team hoog te houden, ongeacht waar ze werken.

Volgens onderzoek van TNO voelt 36% van de thuiswerkers eenzaamheid als gevolg van het thuiswerken.

Uit onderzoek uitgevoerd door TNO blijkt dat 36% van de mensen die vanuit huis werken, zich eenzaam voelen. Dit betekent dat iets meer dan een derde van de thuiswerkers aangeeft gevoelens van eenzaamheid te ervaren als direct gevolg van het thuiswerken. Dit kan een indicatie zijn van een gebrek aan sociaal contact, veroorzaakt door het gebrek aan fysieke interactie met collega’s op een werkplek. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze mogelijkheid, aangezien thuiswerken voor velen momenteel de norm is, en dat u op zoek gaat naar manieren om contact te houden met collega’s en uw sociale welzijn te ondersteunen.

Referenties

0. – https://www.fnv.nl

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://www.wrike.com

3. – https://www.tno.nl

4. – https://www.nature.com

5. – https://www.eurofound.europa.eu

6. – https://www.effectory.nl

7. – https://www.binnenlandsbestuur.nl

8. – https://www.manpowergroup.nl

9. – https://www2.deloitte.com

10. – https://www.ioresearch.nl

11. – https://hbr.org

12. – https://www.intermediair.nl

Inhoudsopgave