a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Werkgelegenheid Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt verwachten dat deze blogpost u een actueel en uitgebreid overzicht biedt van de nieuwste werkgelegenheidsstatistieken, compleet met diepgaande analyses en interpretaties van de meest recente gegevens.

 • Volgens het CBS was de werkloosheid in Nederland in augustus 2021 3,1%, iets meer dan voor de coronacrisis.
 • In 2020 waren er in de EU meer dan 200 miljoen mensen met betaald werk.
 • In het vierde kwartaal van 2020 werkte 70,5% van de personen in de EU in de leeftijdsgroep 20-64 jaar.
 • In 2019 was het aandeel van parttime werk in Nederland 50,1%.
 • In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg het aantal uitzenduren 340 miljoen, een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.
 • In het vierde kwartaal van 2020 waren er gemiddeld 110 duizend openstaande vacatures.
 • Eind 2020 was 6,0% van de totale beroepsbevolking werkloos in Nederland.
 • Op basis van de nationaaldomeinclassificatie waren er in Nederland in het vierde kwartaal van 2020 naar schatting 490.000 ZZP’ers.
 • In 2020 waren er in de EU 33,7 miljoen zelfstandigen, waarvan 30% vrouwen.
 • In 2020 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland 65 jaar en 6 maanden.
 • In het derde kwartaal van 2020 was de arbeidsparticipatie in Nederland 68,8%.
 • In 2020 was de langdurige werkloosheid (langer dan een jaar zonder werk en activement op zoek naar werk) in de EU 2,6%.
 • In 2019 werkte 19% van de werknemers in Nederland vaak of altijd in de avond.
 • In 2019 waren er in de EU 9,5 miljoen mensen met meerdere banen.
 • In 2020 was de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van een fulltime werknemer in Nederland 36,5 uur.

Actuele Werkgelegenheid Statistieken

Volgens het CBS was de werkloosheid in Nederland in augustus 2021 3,1%, iets meer dan voor de coronacrisis.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft gegevens vrijgegeven waaruit blijkt dat de werkloosheid in Nederland in augustus 2021 is gestegen naar 3,1%. Dit betekent dat van de volledige beroepsbevolking in Nederland 3,1% werkloos was in die maand. Dit percentage is iets hoger dan wat werd waargenomen voor de aanvang van de coronacrisis, wat suggereert dat de pandemie en de maatregelen ter bestrijding daarvan een negatieve impact hebben gehad op de werkgelegenheid. Het is belangrijk om te begrijpen dat de werkloosheidscijfers fluctueren en dat ze worden beïnvloed door een scala aan economische en politieke factoren. Daarom is het belangrijk voor u om regelmatig aandacht te besteden aan updates om een volledig beeld te krijgen van de huidige economische omstandigheden.

In 2020 waren er in de EU meer dan 200 miljoen mensen met betaald werk.

De statistiek geeft aan dat er in 2020 meer dan 200 miljoen mensen in de Europese Unie betaald werk hadden. Dit betekent dat zij in dienst waren en inkomsten ontvingen voor het werk dat zij verrichtten. Het aantal omvat alle soorten werk, voltijds en deeltijds, en alle sectoren van de economie. Het omvat niet degenen die niet mogen of willen werken, zoals kinderen, studenten, gepensioneerden of werklozen. Het is een belangrijke maatstaf voor economische activiteit en welvaart. Omdat de EU bestaat uit 27 lidstaten met zeer verschillende economieën, lopen de individuele landstatistieken waarschijnlijk uiteen. Dus, u zou kunnen zien hoe dit getal verandert als een manier om te meten hoe de economie van de EU het in de loop van de tijd doet.

In het vierde kwartaal van 2020 werkte 70,5% van de personen in de EU in de leeftijdsgroep 20-64 jaar.

Deze statistiek verwijst naar het arbeidsparticipatiepercentage – de verhouding van werkende personen tot de totale bevolking – in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in de Europese Unie (EU) tijdens het vierde kwartaal van 2020. Uit het gegeven cijfer kunt u opmaken dat van elke 100 personen in deze leeftijdsgroep, er ongeveer 70,5 werkzaam waren. Dit percentage houdt rekening met zowel deeltijd- als voltijds-medewerkers. Wat het niet aangeeft, zijn factoren als de aard van het werk (of het tijdelijk of permanent is) en ook niet hoeveel uur per week wordt gewerkt. Deze factor is belangrijk omdat hij een indicatie geeft van de omvang en het niveau van de arbeidspopulatie binnen deze leeftijdsgroep op één specifiek moment, wat u kan helpen om inzicht te krijgen in de economische status en de arbeidsmarktdynamiek van de EU.

In 2019 was het aandeel van parttime werk in Nederland 50,1%.

De statistiek geeft aan dat in 2019, 50,1% van de werkenden in Nederland deeltijd werkten. Dit houdt in dat meer dan de helft van de werkende bevolking werkte in een functie die minder uren vereist dan een traditionele fulltime baan, wat meestal betekent dat zij minder dan 36 uur per week werkten. Deze statistiek kan dus benadrukken dat parttime werken in Nederland een gangbare manier van werken is. Het biedt mensen de mogelijkheid om hun werkleven evenwichtiger te combineren met andere verplichtingen, zoals de zorg voor het gezin, studie, of andere persoonlijke belangen en behoeften. U kunt uit deze statistiek opmaken dat de arbeidsmarkt in Nederland flexibel is en bedrijven en individuen de ruimte biedt om te kiezen voor minder dan de traditionele werkweek van vijf volledige dagen, indien dat beter past bij hun specifieke situatie of voorkeuren.

In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg het aantal uitzenduren 340 miljoen, een stijging van ruim 6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

In deze statistiek wordt verwezen naar de arbeidsmarkt. Het stelt dat in het vierde kwartaal van 2020 het aantal uren dat mensen via uitzendbureaus hebben gewerkt gelijk was aan 340 miljoen. Dit is een meting van alle uren waarvoor uitzendkrachten zijn betaald door de uitzendbureaus. Het bijzondere aan deze statistiek is dat het toont dat er een stijging is van ruim 6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat betekent dat er veel meer mensen via uitzendwerk aan de slag waren dan in het voorgaande kwartaal. Het toont een toename in de vraag naar flexibel uitzendwerk. Voor u als lezer kan dit een indicatie zijn van een veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt tijdens deze periode.

In het vierde kwartaal van 2020 waren er gemiddeld 110 duizend openstaande vacatures.

In de wereld van statistieken verwijst het gegeven ‘In het vierde kwartaal van 2020 waren er gemiddeld 110 duizend openstaande vacatures’ naar het gemiddeld aantal openstaande arbeidsposities in de laatste drie maanden van het jaar 2020, dat in dit geval 110 duizend bedraagt. ‘Openstaande vacatures’ zijn posities die bedrijven actief proberen in te vullen, maar waarvoor ze nog geen geschikte kandidaat hebben gevonden. Het is belangrijk om te weten dat ‘gemiddeld’ in dit geval betekent dat de daadwerkelijke aantallen van maand tot maand kunnen variëren, maar dat wanneer deze aantallen over het gehele kwartaal worden samengevoegd en gedeeld door het aantal maanden, het resultaat 110 duizend is. U, als lezer, kunt met deze informatie een beeld krijgen van de vraag naar arbeid in deze specifieke periode.

Eind 2020 was 6,0% van de totale beroepsbevolking werkloos in Nederland.

U zult wellicht geïnteresseerd zijn om te weten dat volgens de statistieken, aan het eind van 2020, 6,0% van de totale beroepsbevolking in Nederland werkloos was. Dit betekent dat van alle mensen in Nederland die in de leeftijdsgroep vallen om te werken (meestal tussen de 15 en 75 jaar) en die willen werken en in staat zijn om te werken, 6,0% op die tijd geen baan had. Dit omvat mensen die actief op zoek zijn naar werk en degenen die tijdelijk zonder werk zitten. Het is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt om de gezondheid van onze arbeidsmarkt en economie te beoordelen.

Op basis van de nationaaldomeinclassificatie waren er in Nederland in het vierde kwartaal van 2020 naar schatting 490.000 ZZP’ers.

Het statistiek dat u voor u ziet, toont het geschatte aantal zelfstandigen zonder personeel, beter bekend als ZZP’ers, in Nederland tijdens het vierde kwartaal van 2020. Volgens de nationaaldomeinclassificatie, een gereedschap dat wordt gebruikt voor het classificeren en ordenen van informatie op nationaal niveau, werd geschat dat er in die periode ongeveer 490.000 ZZP’ers werkzaam waren. Dit betekent dat deze mensen in Nederland zelfstandig een bedrijf runnen zonder in dienst te staan van of personeel in dienst te hebben van een andere organisatie. Het zijn onafhankelijke ondernemers die hun eigen werklast en werkrelaties beheren. Dit is een belangrijke statistiek omdat het een indicatie geeft van de hoeveelheid zelfstandig ondernemerschap en flexibele arbeid in de Nederlandse economie.

In 2020 waren er in de EU 33,7 miljoen zelfstandigen, waarvan 30% vrouwen.

De statistiek die u hier ziet, verwijst naar het aantal zelfstandigen in de Europese Unie in het jaar 2020. Uit deze gegevens blijkt dat er in totaal 33,7 miljoen mensen waren die een individueel bedrijf, een partnerschap, of freelance werk hadden, of op een andere manier zelfstandig werkten. Uit dit totaalaantal waren 30% vrouwen. Dit betekent dat bijna een derde van de mensen die in de EU als zelfstandige werkten, vrouw was. De rest van het percentage, dus 70%, was man. Deze statistiek kan ons inzicht geven in de genderverdeling in de wereld van het zelfstandig ondernemen binnen de Europese Unie.

In 2020 bedroeg de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland 65 jaar en 6 maanden.

De statistiek verwijst naar de gemiddelde leeftijd waarop werknemers in Nederland in 2020 met pensioen gingen. Wanneer men zegt dat de gemiddelde pensioenleeftijd 65 jaar en 6 maanden bedroeg, betekent dit dat wanneer alle pensioenleeftijden van de werknemers in dat jaar opgeteld en gedeeld door het aantal werknemers worden berekend, het resultaat 65,5 jaar is. Hierbij is het belangrijk om te noteren dat dit een gemiddelde is. Het betekent niet dat alle werknemers precies op deze leeftijd met pensioen zijn gegaan. Sommigen gingen wellicht eerder met pensioen en anderen later. Deze statistiek geeft u een algemeen beeld van wanneer werknemers in Nederland in 2020 stopten met werken en met pensioen gingen.

In het derde kwartaal van 2020 was de arbeidsparticipatie in Nederland 68,8%.

Het cijfer van 68,8% dat u ziet, refereert aan de arbeidsparticipatie in Nederland tijdens het derde kwartaal van 2020. Arbeidsparticipatie is een statistische maatstaf die het percentage van de beroepsbevolking (alle personen tussen 15 en 75 jaar) in een land weergeeft dat betaald werk doet of beschikbaar is voor betaald werk. In simpelere termen, als we kijken naar iedereen in Nederland tussen 15 en 75 jaar oud gedurende dat specifieke kwartaal, dan was 68,8% van hen aan het werk of bereid om te werken. Houd er rekening mee dat deze meting niet uitsluitend personen omvat die fulltime werken, maar ook degenen die parttime werken of beschikbaar zijn voor werk.

In 2020 was de langdurige werkloosheid (langer dan een jaar zonder werk en activement op zoek naar werk) in de EU 2,6%.

In 2020 bevond 2,6% van de beroepsbevolking in de Europese Unie zich in een situatie van langdurige werkloosheid. Dit houdt in dat zij langer dan een jaar zonder werk zaten en actief op zoek waren naar een baan. Deze statistiek geeft aan dat een klein deel van de werkloze individuen binnen de EU moeite had met het vinden van werk over een langere periode. Dit kan te wijten zijn aan een reeks factoren, zoals economische omstandigheden, vaardigheidsmismatch of persoonlijke omstandigheden. Als u deze situatie vergelijkt met de algehele werkloosheidscijfers, geeft het u een duidelijker beeld van de arbeidsmarkt en haar uitdagingen. Ook wijst het op de noodzaak van effectievere arbeidsmarktstrategieën en sociale ondersteuning om deze mensen te helpen weer aan het werk te gaan.

In 2019 werkte 19% van de werknemers in Nederland vaak of altijd in de avond.

Uit de statistiek blijkt dat in 2019, 19% van de werkende bevolking in Nederland vaak of altijd in de avond werkte. Dit betekent dat bijna een vijfde van de werknemers werkschema’s had die avonddiensten inhielden, of dat het merendeel van hun werkuren in de avond viel. Hieruit kan worden opgemaakt dat in Nederland een aanzienlijk deel van de werknemers werkzaam is in sectoren of banen waarin avondwerk gebruikelijk is. Het kan variëren van de gezondheidszorg en horeca tot detailhandel en beveiliging, waar werken buiten de standaard kantooruren vaak vereist is. U, als lezer, moet zich realiseren dat dit de veelzijdigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt aantoont en de bereidheid van werknemers om flexibele werktijden aan te nemen.

In 2019 waren er in de EU 9,5 miljoen mensen met meerdere banen.

Uit de statistieken van 2019 blijkt dat er in de Europese Unie 9,5 miljoen mensen waren die meerdere banen hadden. Dit betekent dat deze personen voor meer dan één werkgever of in meer dan één functie werkten gedurende die periode. Het kan zijn dat deze mensen meerdere banen nodig hadden om financieel rond te komen, of dat ze simpelweg diversiteit in hun werkzaamheden zochten. Deze statistiek biedt een inzicht in de arbeidsmarkt van de EU en laat u zien dat het niet ongewoon is voor mensen om meerdere banen te hebben, ondanks de mogelijke uitdagingen die dit met zich meebrengt.

In 2020 was de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van een fulltime werknemer in Nederland 36,5 uur.

De statistiek die u ziet, geeft aan dat in het jaar 2020 een fulltime werknemer in Nederland gemiddeld 36,5 uur per week werkte. Dit betekent dat een werknemer die voltijds, d.w.z. volledig in dienst is van een bedrijf of organisatie, per week gemiddeld 36,5 uur aan werktaken besteedde. Dit aantal kan variëren afhankelijk van de sector en het type werk, maar als we alle fulltime werkers in Nederland bij elkaar optellen en de uren delen, kwamen we in 2020 op de genoemde 36,5 uur. Het belangrijkste om op te merken is dat dit een gemiddelde is, dus sommige mensen werken mogelijk nog meer uren, terwijl anderen minder werken.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://ec.europa.eu

Inhoudsopgave