a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Woningtekort Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een grondige analyse verwachten van de meest recente woningtekort statistieken in Nederland, inclusief gedetailleerde inzichten en interpretaties van de actuele markttrends en hun potentiële impacts.

 • In Nederland is er een tekort aan ongeveer 331.000 woningen.
 • Het woningtekort wordt rond 2035 geschat op 200.000 woningen.
 • De grootste tekorten zijn in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, en Den Haag.
 • Ongeveer 45% van de huishoudens in Amsterdam heeft te maken met een woningtekort.
 • De grootste woningtekorten worden verwacht in de provincie Noord-Holland.
 • Naar schatting ontbreken er in 2020 in Utrecht ongeveer 16.000 woningen.
 • In 2021 is het aantal nieuwbouwwoningen met 3% afgenomen, wat het woningtekort verergert.
 • Ongeveer 1 op de 5 jongvolwassenen kan geen betaalbare woning vinden als gevolg van het woningtekort.
 • Ongeveer 40% van de alleenstaanden in Nederland heeft te maken met het woningtekort.
 • In 2021 werden er 69.300 nieuwbouwwoningen gebouwd, maar dit voldoet nog steeds niet aan de vraag.
 • De verwachting is dat het woningtekort in 2022 zal stijgen tot 418.000 woningen.
 • Senioren zijn een groeiende groep in de woningmarkt, en er is een tekort aan geschikte seniorenwoningen.
 • Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat zij moeite hebben om een geschikte woning te vinden.
 • Ongeveer 27% van de mensen in de grootste steden woont in een huis dat eigenlijk te klein is voor hen.

Actuele Woningtekort Statistieken

In Nederland is er een tekort aan ongeveer 331.000 woningen.

Het statistiek dat in Nederland er een tekort is aan ongeveer 331.000 woningen houdt in dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen het aantal beschikbare woningen en het aantal mensen dat een woning nodig heeft. Dit woningtekort kan verschillende oorzaken hebben, zoals beperkte bouwactiviteiten, groeiende bevolking, of veranderingen in woonvoorkeuren. Dit gebrek aan aanbod kan leiden tot een toename van de woningprijzen en kan het voor veel mensen moeilijk maken om degelijke huisvesting te vinden. Het is een complex probleem met sociale, economische, en ruimtelijke gevolgen. Zoals u kunt zien, is huisvesting een urgent thema dat aandacht vereist van zowel lokale als nationale beleidsmakers.

Het woningtekort wordt rond 2035 geschat op 200.000 woningen.

De statistiek geeft aan dat er tegen 2035 een tekort aan 200.000 woningen wordt verwacht. Dit betekent dat er niet voldoende woningen beschikbaar zullen zijn om aan de vraag te voldoen. Het kan een gevolg zijn van verschillende factoren zoals een groeiende bevolking, veranderingen in het beleid op de woningmarkt of beperkte bouwmogelijkheden. Voor u als individu kan dit invloed hebben op zaken als huizenprijzen, de beschikbaarheid van huurwoningen en de kwaliteit van het wonen. Dit is een belangrijk kengetal om in de gaten te houden, omdat het een grote impact kan hebben op vrijwel iedereen in de samenleving.

De grootste tekorten zijn in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, en Den Haag.

U kunt uit deze statistiek afleiden dat de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag momenteel met de grootste tekorten te maken hebben. Hoewel de statistiek niet specifiek aangeeft waar deze tekorten betrekking op hebben, kunnen dit tekorten zijn in diverse gebieden zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, of gezondheidszorg. Het kan aangeven dat de vraag in deze steden het aanbod aanzienlijk overtreft. Deze situatie kan leiden tot allerlei problemen, van toenemende prijzen tot langere wachtlijsten. Het vergt diepgaand onderzoek en effectieve maatregelen om deze tekorten aan te pakken en te proberen het evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen. Hoe dan ook, deze statistiek onderstreept de urgentie van de situatie in deze vier steden.

Ongeveer 45% van de huishoudens in Amsterdam heeft te maken met een woningtekort.

Het statistiek dat u ziet, “Ongeveer 45% van de huishoudens in Amsterdam heeft te maken met een woningtekort” is vrij onthullend. Dit betekent concreet dat bijna de helft van de mensen die in Amsterdamse huishoudens wonen, geconfronteerd wordt met een tekort aan geschikte woonruimte. Dit kan variëren van helemaal geen woning hebben, leven in een overbevolkte woning, of in een woning die niet voldoet aan bepaalde basisnormen van kwaliteit en veiligheid. Deze statistiek benadrukt het toenemende probleem van woningtekort in stedelijke gebieden, in dit geval, de stad Amsterdam. Hogere eisen aan het wonen, stijgende vastgoedprijzen en beperkte beschikbaarheid van grond om nieuwe woningen te bouwen zijn enkele factoren die bijdragen aan dit probleem.

De grootste woningtekorten worden verwacht in de provincie Noord-Holland.

De opmerking ‘De grootste woningtekorten worden verwacht in de provincie Noord-Holland’ betekent dat er in de toekomst een vermoedelijke discrepantie zal zijn tussen het aantal beschikbare woningen en het aantal mensen dat een woning nodig heeft in deze specifieke provincie. Het woord ‘grootste’ geeft aan dat dit verwachte tekort omvangrijker zal zijn in Noord-Holland dan in andere provincies van Nederland. Dit kan te maken hebben met een scala aan factoren zoals een toenemende bevolking, urbanisatie, immigratie of beleidsfactoren die de bouw van nieuwe woningen beperken. Dit betekent voor u dat het wellicht moeilijker kan zijn om een geschikte woning te vinden in Noord-Holland dan in andere provincies, vooral als deze trend zich doorzet.

Naar schatting ontbreken er in 2020 in Utrecht ongeveer 16.000 woningen.

Beste lezer, de statistiek die naar voren wordt gebracht geeft aan dat er in 2020 in Utrecht naar schatting ongeveer 16.000 woningen ontbreken. Dit verwijst naar het tekort aan beschikbare woningen, in verhouding tot de vraag. Het kan zijn dat er simpelweg niet genoeg huizen zijn gebouwd, of dat bestaande woningen onbewoonbaar zijn vanwege renovatie of afbraak. Het tekort aan woningen kan leiden tot verschillende maatschappelijke problemen, zoals een stijging van de huizenprijzen, overbevolking in bepaalde gebieden of verhoogde druk op sociale huurwoningen. Deze specifieke statistiek benadrukt de ernst van de huisvestingscrisis, met name in stedelijke gebieden zoals Utrecht.

In 2021 is het aantal nieuwbouwwoningen met 3% afgenomen, wat het woningtekort verergert.

Uit de genoemde statistiek blijkt dat in 2021 het aantal nieuw gebouwde woningen met 3% is afgenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit betekent dat er minder nieuwe huizen zijn bijgekomen dan het geval was in het vorige jaar, wat helaas heeft geleid tot een verslechtering van het bestaande woningtekort. Wanneer er sprake is van een woningtekort, betekent dit dat er simpelweg niet genoeg woningen beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. Dus, u ziet dat een afname in het aantal nieuwe huizen die worden gebouwd direct bijdraagt aan dit probleem, omdat er minder opties beschikbaar zijn voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning. Het is dus van groot belang dat er voldoende nieuwe woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te kunnen voldoen en het woningtekort op te lossen.

Ongeveer 1 op de 5 jongvolwassenen kan geen betaalbare woning vinden als gevolg van het woningtekort.

Uit de statistiek ‘Ongeveer 1 op de 5 jongvolwassenen kan geen betaalbare woning vinden als gevolg van het woningtekort’ blijkt dat van elke vijf jongvolwassenen, één persoon moeilijkheden ondervindt bij het vinden van een betaalbare woning. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het tekort aan betaalbare woningen in de woningmarkt. Dit betekent dat ongeveer 20% van de jongvolwassenen momenteel moeizame omstandigheden doormaakt bij het zoeken naar betaalbare huisvesting, wat mede kan leiden tot uitdagingen zoals financiële spanning, verhoogde woon-werkafstanden en problemen met huisvestingszekerheid. Het is belangrijk dat u dit begrijpt, omdat het een aanzienlijk maatschappelijk probleem benadrukt dat effect kan hebben op de kwaliteit van leven van jongvolwassenen, hun economisch potentieel en sociale stabiliteit binnen de samenleving.

Ongeveer 40% van de alleenstaanden in Nederland heeft te maken met het woningtekort.

Het statistiek dat stelt dat ‘Ongeveer 40% van de alleenstaanden in Nederland te maken heeft met het woningtekort’ beschrijft de huidige situatie op de Nederlandse huizenmarkt voor alleenstaande burgers. Dit betekent dat ongeveer twee op de vijf alleenstaanden moeite hebben met het vinden van een geschikte woning vanwege het huidige woningtekort in Nederland. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren zoals hoge prijzen, beperkte beschikbaarheid of strikte eisen van huiseigenaren. Dus als u een alleenstaande bent, is er een kans van 40% dat u deze uitdaging zult tegenkomen bij het zoeken naar een woning. U bent zeker niet alleen in deze strijd, aangezien dit een groeiend probleem is voor veel Nederlanders.

In 2021 werden er 69.300 nieuwbouwwoningen gebouwd, maar dit voldoet nog steeds niet aan de vraag.

In 2021 is aangetoond dat er 69.300 nieuwe woningen zijn gebouwd in Nederland. Hoewel dit aantal op het eerste gezicht misschien indrukwekkend lijkt, is het belangrijk te begrijpen dat dit nog steeds niet voldoet aan de huidige vraag naar woningen in het land. Dit betekent dat er meer mensen op zoek zijn naar een woning dan er beschikbaar zijn. Dit heeft allerlei implicaties, waaronder mogelijk hogere prijzen vanwege de grotere concurrentie om de beschikbare huizen en een toename van de wachtlijsten voor sociale huisvesting. Dus ondanks de indrukwekkende nieuwbouwproductie, heeft Nederland nog steeds een woningtekort. U, als burger, kunt dit ervaren als u op zoek bent naar een nieuw huis of appartement en wordt geconfronteerd met hoge prijzen, concurrentie of lange wachttijden.

De verwachting is dat het woningtekort in 2022 zal stijgen tot 418.000 woningen.

De statistiek die u hier ziet, voorspelt een aanzienlijk toenemend woningtekort in Nederland in 2022. Wanneer een statistiek aangeeft dat het tekort zal stijgen tot 418.000 woningen, betekent dit dat er na alle verwachte bouwactiviteiten nog steeds een deficit zal zijn van dit aantal huizen. Dit wil zeggen, er zullen 418.000 meer huishoudens zijn dan beschikbare woningen. Dit getal kan een samentrekking zijn van verschillende factoren, zoals bevolkingsgroei, veranderingen in het aantal gezinnen en de huidige woningbouwproductie. Het is een serieuze indicatie van de druk en de uitdagingen waar de Nederlandse huizenmarkt mee te maken heeft.

Senioren zijn een groeiende groep in de woningmarkt, en er is een tekort aan geschikte seniorenwoningen.

U zult merken dat de demografie van de woningmarkt aan het veranderen is. Onder deze veranderingen is de opmerkelijkste misschien wel de groeiende groep senioren, die een steeds groter deel van de markt inneemt. Deze groei komt niet zonder problemen. Het huidige aanbod aan woningen sluit namelijk niet altijd goed aan bij de behoeften van deze groep. Senioren hebben bijvoorbeeld vaak behoefte aan huizen die gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn, maar dergelijke woningen zijn vaak dun gezaaid. Deze mismatch tussen vraag en aanbod resulteert in een tekort aan geschikte seniorenwoningen in de woningmarkt. Dit tekort doet zich voor wanneer de vraag naar geschikte woningen voor senioren het aanbod overstijgt. Dit zorgt voor uitdagingen in het vinden van geschikte huisvesting voor deze belangrijke bevolkingsgroep.

Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat zij moeite hebben om een geschikte woning te vinden.

Deze statistiek illustreert de uitdagingen in de huidige Nederlandse woningmarkt. Als u tot die bijna 40% van de Nederlandse huishoudens behoort, dan ervaart u moeilijkheden om een geschikte woning te vinden. Dit kan betekenen dat u geen woning vindt die binnen uw budget past, die aan uw behoeften voldoet in termen van locatie, grootte en andere voorzieningen, of dat er simpelweg een gebrek aan beschikbare woningen is in uw gewenste gebied. Het weerspiegelt een bredere maatschappelijke kwestie, aangezien een dergelijk groot percentage van de bevolking worstelt om een elementaire behoefte zoals huisvesting te vervullen.

Ongeveer 27% van de mensen in de grootste steden woont in een huis dat eigenlijk te klein is voor hen.

Deze statistiek wijst erop dat ongeveer 27% van de mensen die in de grootste steden wonen, in huizen verblijven die eigenlijk te klein zijn voor hun behoeften. Dit kan betekenen dat ze niet genoeg kamers hebben om comfortabel te leven, te weinig opslagruimte hebben, of dat de leefruimtes krap zijn. Wat de specifieke redenen ook zijn, u moet zich realiseren dat zo’n groot percentage van stadsbewoners in minder dan ideale leefomstandigheden verkeert. Dit kan worden veroorzaakt door diverse factoren zoals hoge vastgoedprijzen in stedelijke gebieden, bevolkingsdichtheid of de beschikbaarheid van huizen.

Referenties

0. – https://www.nvm.nl

1. – https://www.anbo.nl

2. – https://www.cbs.nl

3. – https://www.nul20.nl

4. – https://www.eigenhuis.nl

5. – https://www.nrc.nl

6. – https://www.binnenlandsbestuur.nl

7. – https://www.uu.nl

8. – https://www.rabobank.nl

9. – https://nos.nl

10. – https://www.ad.nl

Inhoudsopgave