a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Zeespiegelstijging Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een diepgaande analyse verwachten, bijgewerkt met de nieuwste gegevens over zeespiegelstijging, compleet met actuele statistieken, trends en voorspellingen, om u een volledig beeld te geven van de huidige toestand van onze planeet.

  • De zeespiegel is sinds 1880 wereldwijd gemiddeld ongeveer 21 tot 24 centimeter gestegen. Bron: National Aeronautics and Space Administration.
  • Wetenschappers verwachten dat de zeespiegel tegen 2100 met 26 tot 77 centimeter zal stijgen – afhankelijk van de succesvolle beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Bron: Intergovernmental Panel on Climate Change.
  • De huidige snelheid van zeespiegelstijging wordt geschat op 3,2 mm per jaar. Bron: Global Climate Change, National Aeronautics and Space Administration.
  • De stijging van de zeespiegel zou tegen het einde van de eeuw $14 biljoen aan schade kunnen kosten, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Communications. Bron: IOP Science.
  • Rond 150 miljoen mensen wereldwijd leven nu op land dat tegen het einde van deze eeuw onder de jaarlijkse overstromingslijn komt te liggen. Bron: Nature Communications.
  • Ongeveer 40% van de bevolking in de Verenigde Staten leeft in kustgebieden die kwetsbaar zijn voor stijgende zeespiegels. Bron: National Oceanic and Atmospheric Administration.
  • De snelste stijging van de zeespiegel wordt waargenomen in de westelijke Stille Oceaan. In sommige delen van de Stille Oceaan is de zeespiegel in de afgelopen decennia tot wel 12 mm per jaar gestegen. Bron: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.

Actuele Zeespiegelstijging Statistieken

De zeespiegel is sinds 1880 wereldwijd gemiddeld ongeveer 21 tot 24 centimeter gestegen. Bron: National Aeronautics and Space Administration.

De door de National Aeronautics and Space Administration geleverde statistiek laat zien dat de zeespiegel wereldwijd sinds 1880 gemiddeld met ongeveer 21 tot 24 centimeter is gestegen. Hoe kunnen we dit interpreteren? Kort gezegd, stelt deze statistiek dat de hoeveelheid water in onze oceanen is toegenomen en dus de gemiddelde hoogte van het zeeoppervlak, gemeten ten opzichte van een vast punt op land, is toegenomen met 21 tot 24 cm. Deze stijging kan het resultaat zijn van verschillende factoren, waaronder het smelten van ijskappen en gletsjers, en thermische uitzetting veroorzaakt door stijgende oceaantemperaturen. Dit is een belangrijke statistiek omdat het een indicator is voor klimaatverandering en de mogelijke gevolgen ervan voor onze wereld. Het is dus van belang voor u om deze ontwikkeling te begrijpen en te volgen.

Wetenschappers verwachten dat de zeespiegel tegen 2100 met 26 tot 77 centimeter zal stijgen – afhankelijk van de succesvolle beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Bron: Intergovernmental Panel on Climate Change.

Als statistiek expert, help ik u graag de voorspellingen over de stijging van de zeespiegel te begrijpen. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change wordt verwacht dat de zeespiegel tegen het jaar 2100 met 26 tot 77 centimeter zal stijgen. Dit is echter niet een vastgestelde meting, maar een bereik dat afhankelijk is van het succes waarmee we de uitstoot van broeikasgassen beperken. Met andere woorden, als we erin slagen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen, kunnen we een stijging van de zeespiegel beperken tot het minimum van dit bereik, dat is 26 centimeter. Echter, als de uitstoot ongecontroleerd blijft, kan de stijging aan de hogere kant van het bereik zijn, dat wil zeggen 77 centimeter. Deze cijfers zijn verbonden aan ons gedrag en onze zorg voor het milieu.

De huidige snelheid van zeespiegelstijging wordt geschat op 3,2 mm per jaar. Bron: Global Climate Change, National Aeronautics and Space Administration.

Uit de gegevens van de National Aeronautics and Space Administration, een toonaangevend instituut in de studie naar klimaatverandering, blijkt dat de zeespiegel momenteel naar schatting met een snelheid van 3,2 millimeter per jaar stijgt. Deze meting is van belang omdat het een indicatie geeft van de gevolgen van de opwarming van de aarde. Deze opwarming zorgt voor het smelten van ijskappen en gletsjers, wat resulteert in een stijging van de zeespiegel. Een stijging van 3,2 mm per jaar lijkt wellicht minimaal, maar opgeteld over meerdere jaren kan deze stijging significante effecten hebben op laaggelegen gebieden en kustlijnen. Dit levert risico’s op voor mens en milieu. U als lezer moet zich bewust zijn van deze verandering, aangezien dit direct of indirect gevolgen kan hebben op ons leven en op de planeet waarin wij leven.

De stijging van de zeespiegel zou tegen het einde van de eeuw $14 biljoen aan schade kunnen kosten, volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Communications. Bron: IOP Science.

Uit de gegevens die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Communications, is gebleken dat de schade die mogelijk wordt veroorzaakt door de stijging van de zeespiegel, tegen het einde van de eeuw $14 biljoen zou kunnen bedragen, volgens IOP Science. Dit betekent dat de economische impact van klimaatverandering, in dit geval vertegenwoordigd door stijgende zeespiegels, enorm zou kunnen zijn. Deze schade kan inhouden dat infrastructuur moet worden verplaatst of vervangen, huizen beschadigd raken, landbouwgrond verloren gaat en andere economische activiteiten worden verstoord. De cijfers zijn een krachtige herinnering aan het feit dat wij, als samenleving, ons moeten inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering om dergelijke torenhoge kosten te vermijden.

Rond 150 miljoen mensen wereldwijd leven nu op land dat tegen het einde van deze eeuw onder de jaarlijkse overstromingslijn komt te liggen. Bron: Nature Communications.

Deze statistiek, afkomstig van Nature Communications, geeft aan dat er naar schatting 150 miljoen mensen wereldwijd wonen op terrein dat volgens de huidige projecties tegen het einde van deze eeuw te maken krijgt met jaarlijkse overstromingen. Dit betekent dat de gebieden waar deze mensen wonen, onder de verwachte jaarlijkse vloedlijn komen te liggen als gevolg van zeeniveau stijging. Het is belangrijk voor u om te weten dat het hierbij wordt uitgegaan van de huidige klimaatveranderingsscenario’s en projecties, en dat er uiteraard variaties kunnen zijn afhankelijk van veranderingen in deze scenario’s en projecties. Ook moet u zich ervan bewust zijn dat dit aanzienlijke implicaties kan hebben voor de mensen die in deze gebieden wonen, en het kan grote migratiebewegingen en socio-economische uitdagingen met zich meebrengen.

Ongeveer 40% van de bevolking in de Verenigde Staten leeft in kustgebieden die kwetsbaar zijn voor stijgende zeespiegels. Bron: National Oceanic and Atmospheric Administration.

Uit de gegevens van de National Oceanic and Atmospheric Administration blijkt dat ongeveer 40% van de bevolking van de Verenigde Staten woont in kustgebieden die kwetsbaar zijn voor stijgende zeespiegels. Dit betekent dat bijna de helft van de Amerikanen woont in gebieden die in de toekomst mogelijk onder water kunnen komen te staan als gevolg van klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel. Dit onderstreept de ernst van deze milieukwestie, aangezien een groot deel van de bevolking direct wordt bedreigd door deze mogelijke verandering. Het is daarom van belang dat er zowel op nationaal als internationaal niveau maatregelen worden genomen om deze stijging van de zeespiegel zo veel mogelijk te beperken.

De snelste stijging van de zeespiegel wordt waargenomen in de westelijke Stille Oceaan. In sommige delen van de Stille Oceaan is de zeespiegel in de afgelopen decennia tot wel 12 mm per jaar gestegen. Bron: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.

De statistiek van de Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation wijst erop dat de meest aanzienlijke toename van de zeespiegel kan worden waargenomen in de westelijke Stille Oceaan. In deze context houdt de toename van de zeespiegel verband met de hoeveelheid water die stijgt en zijn oppervlakte uitbreidt boven de gemiddelde zeeniveau. Dit is een cruciale indicator van klimaatverandering. U moet weten dat in sommige delen van de Stille Oceaan de zeespiegel de afgelopen decennia tot wel 12 mm per jaar is toegenomen. Dit betekent dat de zeespiegel in deze regio sneller is gestegen dan het wereldwijde gemiddelde, een feit dat aanzienlijke gevolgen heeft voor de kustgemeenschappen die in dit gebied wonen. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze veranderingen, omdat ze een directe invloed kunnen hebben op onze wereld en de manier waarop we ons aan de veranderende klimaten moeten aanpassen.

Referenties

0. – https://www.ipcc.ch

1. – https://www.nature.com

2. – https://www.cmar.csiro.au

3. – https://climate.nasa.gov

4. – https://iopscience.iop.org

5. – https://oceanservice.noaa.gov

Inhoudsopgave