a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Zelfrijdende Auto Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een up-to-date overzicht verwachten van de meest recente statistieken en ontwikkelingen rondom zelfrijdende auto’s, verrijkt met gloednieuwe gegevens die inzicht geven in de vooruitgang van deze innovatieve technologie.

 • Volgens een rapport van Statista wordt geschat dat het wereldwijde marktvolume van autonome voertuigen tegen 2025 36 miljard dollar zal zijn,
 • Naar schatting zal het aantal zelfrijdende auto’s op de Amerikaanse wegen tegen 2030 ongeveer 4,5 miljoen zijn,
 • In 2018 heeft Waymo, de dochteronderneming van Google voor autonoom rijden, 1,2 miljoen mijl afgelegd op openbare wegen in Californië,
 • Volgens onderzoek zal in 2040 naar schatting 70% van de nieuw geproduceerde auto’s enige vorm van autonome functionaliteit hebben,
 • Ongeveer 58% van de consumenten zegt dat ze bereid zijn zelfrijdende auto’s te testen,
 • Meer dan 60% van de Amerikanen heeft nog nooit in een zelfrijdende auto gereden,
 • Volgens schattingen van de Boston Consulting Group zullen tegen 2025 zelfrijdende voertuigen ongeveer 25% van de totale autokilometers in de VS uitmaken,
 • Het aantal patenten op gebied van autonome voertuigen groeide van 922 in 2016 naar meer dan 3200 in 2018,
 • Onderzoek suggereert dat het potentiële verschil in het aantal verkeersdoden met en zonder zelfrijdende auto’s tegen 2050 oploopt tot ongeveer 585.000,
 • Ongeveer 51% van de mensen gelooft dat zelfrijdende auto’s veiliger zullen zijn dan menselijke bestuurders,
 • Uit onderzoek blijkt dat 37% van de mensen bereid is een hogere prijs te betalen voor zelfrijdende functionaliteit,
 • In de VS wordt verwacht dat tegen 2045 75% van de voertuigen volledig zelfrijdend zal zijn,
 • Van de gebruikers van autonome voertuigen vindt 59% dat zelfrijdende auto’s een betere rijervaring bieden dan traditionele voertuigen,

Actuele Zelfrijdende Auto Statistieken

Volgens een rapport van Statista wordt geschat dat het wereldwijde marktvolume van autonome voertuigen tegen 2025 36 miljard dollar zal zijn,

Uit een rapport van Statista blijkt dat de wereldwijde markt voor autonome voertuigen naar verwachting een groot potentieel heeft. De autonome voertuigenindustrie wordt geschat op een waarde van 36 miljard dollar tegen het jaar 2025. Dit betekent dat de producten en diensten gerelateerd aan autonome voertuigen – van de voertuigen zelf tot de software en technologie die hen aandrijft en ondersteunt – in totaal zo’n omvangrijk bedrag zullen vormen. Deze projectie laat zien dat er een groeiende trend is naar het accepteren en implementeren van autonome voertuigtechnologieën in de komende jaren. Als zodanig laat het de aanzienlijke economische impact zien die deze sector waarschijnlijk zal hebben.

Naar schatting zal het aantal zelfrijdende auto’s op de Amerikaanse wegen tegen 2030 ongeveer 4,5 miljoen zijn,

De statistiek die u aanhaalt, geeft een voorspelling voor de volgende tien jaar over de groei van zelfrijdende auto’s in de VS. Het suggereert dat tegen 2030 er naar schatting 4,5 miljoen zelfrijdende auto’s op de Amerikaanse wegen zullen zijn. Dit betekent dat de technologie voor zelfrijdende auto’s, ook bekend als autonome voertuigen, in het aangegeven tijdsbestek ver genoeg zal zijn ontwikkeld en geaccepteerd om op deze schaal te worden toegepast. De voorspelling impliceert ook de verwachting van een shift in de automarkt, waarbij conventionele auto’s geleidelijk plaatsmaken voor autonome voertuigen. Echter, zoals met elke voorspelling, moet deze met enige voorzichtigheid worden behandeld, aangezien vele variabelen de uiteindelijke uitkomst kunnen beïnvloeden.

In 2018 heeft Waymo, de dochteronderneming van Google voor autonoom rijden, 1,2 miljoen mijl afgelegd op openbare wegen in Californië,

In 2018 wist Waymo, het autonome rijbedrijf dat een dochteronderneming is van Google, een indrukwekkende mijlpaal te bereiken. U moet weten dat dit bedrijf maar liefst 1,2 miljoen mijl heeft afgelegd op de openbare wegen in Californië. Dit betekent dat het bedrijf haar autonome voertuigen heeft getest en ingezet over enorme afstanden, wat het vertrouwen en de vaardigheden in de technologie die ze ontwikkelen kan vergroten. Het is belangrijk om te realiseren dat elke afgelegde mijl op openbare wegen cruciaal is voor het testen en verbeteren van de veiligheid en de efficiëntie van autonome voertuigen. Dit is dus niet alleen een significant cijfer voor Waymo, maar het benadrukt ook de groeiende aanwezigheid van autonoom rijden in onze samenleving.

Volgens onderzoek zal in 2040 naar schatting 70% van de nieuw geproduceerde auto’s enige vorm van autonome functionaliteit hebben,

Uit recent onderzoek blijkt dat er een significante groei wordt voorspeld binnen het veld van autonome voertuigen, vooral over de volgende twee decennia. Met de huidige technologische vooruitgang en innovatie, wordt geschat dat tegen het jaar 2040, bijna 70% van de nieuw geproduceerde auto’s enige vorm van autonome functionaliteit zal bevatten. Dit betekent dat deze auto’s in staat zullen zijn om bepaalde functies zelfstandig uit te voeren zonder menselijke tussenkomst. Dit zou kunnen variëren van eenvoudige rij-assistentie functies tot volledige autonomie waar het voertuig volledig zelfstandig kan rijden. Het is duidelijk dat, als deze voorspellingen uitkomen, we ons moeten voorbereiden op een aanzienlijke verschuiving in de manier waarop we ons transport zien en ervaren.

Ongeveer 58% van de consumenten zegt dat ze bereid zijn zelfrijdende auto’s te testen,

Dit betekent dat als we een willekeurige groep consumenten zouden vragen, iets meer dan de helft (precies 58%) aangeeft dat ze openstaan voor het idee om zelfrijdende auto’s te proberen. Auto’s die zichzelf besturen, zijn een relatief nieuw en opkomend technologisch concept, en dit cijfer toont aan dat consumenten steeds meer bereid worden om mee te gaan met deze innovaties. Echter, het impliceert ook dat er nog steeds een aanzienlijk percentage (42%) van de consumenten is die mogelijk terughoudender of onzeker zijn over deze technologie. Waarschijnlijk hebben zij extra overtuiging nodig of moeten er nog meer veiligheidsgegevens komen voordat zij de sprong durven te wagen. Kortom, u als consument behoort mogelijk tot die 58% die bereid is om deze baanbrekende technologie een kans te geven, of u bevindt zich bij de 42% die nog wat overtuiging nodig heeft.

Meer dan 60% van de Amerikanen heeft nog nooit in een zelfrijdende auto gereden,

Uit de vermelde statistiek blijkt dat meer dan 60% van de Amerikanen nog nooit in een zelfrijdende auto heeft gereden. Dit betekent dat ondanks de snelle ontwikkelingen en de toenemende populariteit van autonome voertuigen, een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking nog geen firsthand ervaring heeft met deze technologie. Men zou kunnen concluderen dat terwijl de technische vooruitgang snel gaat, de acceptatie en adoptie van nieuwe technologieën, zoals autonome voertuigen, door de algemene bevolking op een langzamer tempo gaat. Dit kan allerlei redenen hebben, variërend van gebrek aan toegang en betaalbaarheid tot comfort en vertrouwen in de nieuwe technologie.

Volgens schattingen van de Boston Consulting Group zullen tegen 2025 zelfrijdende voertuigen ongeveer 25% van de totale autokilometers in de VS uitmaken,

Uit onderzoek van de Boston Consulting Group blijkt dat tegen 2025 zelfrijdende voertuigen naar verwachting ongeveer 25% van de totale autokilometers in de Verenigde Staten voor hun rekening zullen nemen. Dit betekent dat een kwart van alle kilometers die met auto’s in de VS worden afgelegd, gereden zullen worden door voertuigen die volledig autonoom zijn. Daarom zouden we over iets meer dan drie jaar een aanzienlijke toename van zelfrijdende auto’s op Amerikaanse wegen kunnen verwachten. Het is belangrijk om dit soort veranderingen in het straatbeeld in de gaten te houden, omdat zij aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor aspecten zoals verkeersveiligheid, infrastructuur en de auto-industrie in het algemeen.

Het aantal patenten op gebied van autonome voertuigen groeide van 922 in 2016 naar meer dan 3200 in 2018,

De statistiek die u heeft gekregen heeft betrekking op de groei in het aantal patenten op het gebied van autonome voertuigen. Een patent geeft een uitvinder of organisatie exclusieve rechten op een uitvinding. Van 922 in 2016 groeide dit aantal naar meer dan 3200 in 2018. Dit betekent dat er een snelle toename is in de ontwikkeling en vernieuwing in het veld van autonome voertuigen. Met andere woorden, er worden steeds meer nieuwe uitvindingen en technologieën ontwikkeld, die via patenten tegen kopieën worden beschermd. Deze groei is een duidelijk signaal van een versnelde focus en investering in deze sector door bedrijven en uitvinders. Dergelijke snelle groei in een korte tijd kan worden geïnterpreteerd als een indicator van belangrijke vooruitgang en innovatie in de industrie van autonome voertuigen.

Onderzoek suggereert dat het potentiële verschil in het aantal verkeersdoden met en zonder zelfrijdende auto’s tegen 2050 oploopt tot ongeveer 585.000,

Het onderzoek waarover u leest, biedt een projectie van het potentiële effect van zelfrijdende auto’s op het aantal verkeersdoden. Dit cijfer van 585.000 is het geschatte verschil in het aantal verkeersdoden dat we tegen het jaar 2050 kunnen verwachten als we verder gaan met reguliere auto’s, in vergelijking met een situatie waarin zelfrijdende auto’s de overhand zouden hebben. Het idee hier is dat zelfrijdende auto’s, met hun geavanceerde sensoren, algoritmen en onvermoeibare aandacht op de weg, minder fouten zouden maken dan menselijke bestuurders en dus zouden leiden tot minder dodelijke verkeersongevallen. Dit is echter een schatting en hangt af van vele variabelen, waaronder technologische ontwikkelingen, wetgeving rond zelfrijdende auto’s en de algemene acceptatie van deze technologie door het publiek.

Ongeveer 51% van de mensen gelooft dat zelfrijdende auto’s veiliger zullen zijn dan menselijke bestuurders,

Uit de genoemde statistiek blijkt dat meer dan de helft van de mensen, ongeveer 51% om precies te zijn, ervan overtuigd zijn dat zelfrijdende auto’s veiliger zullen zijn dan auto’s bestuurd door mensen. Dit geeft aan dat er een algemeen vertrouwen is in de technologie achter zelfrijdende auto’s en de potentiele veiligheidsvoordelen die deze kunnen brengen. Het betekent dat de meerderheid van de mensen geloven dat de algoritmen, sensoren en systemen die zelfrijdende auto’s besturen beter kunnen presteren in termen van veiligheid dan menselijke bestuurders. Dit kan te maken hebben met het feit dat machines niet gevoelig zijn voor menselijke fouten zoals vermoeidheid, afleiding of onjuiste inschattingen.

Uit onderzoek blijkt dat 37% van de mensen bereid is een hogere prijs te betalen voor zelfrijdende functionaliteit,

Uit recent gepubliceerde statistieken blijkt dat een aanzienlijk percentage van de mensen, ongeveer 37%, bereid is meer te betalen voor de optie van een zelfrijdende functionaliteit in een auto. In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat als u een groep van 100 mensen zou nemen, er gemiddeld 37 van hen meer geld zouden uitgeven om toegang te krijgen tot deze technologie. Dit weerspiegelt de toenemende interesse en vertrouwen in automatisering en geavanceerde technologie binnen de auto-industrie. Potentiële voordelen van zelfrijdende auto’s zoals verbeterde veiligheid, energie-efficiëntie en gemak kunnen factoren zijn die bijdragen aan deze bereidheid om een hogere prijs te betalen.

In de VS wordt verwacht dat tegen 2045 75% van de voertuigen volledig zelfrijdend zal zijn,

Uit recente statistieken blijkt dat de toekomst van transport in de Verenigde Staten zich snel ontwikkelt richting zelfrijdende technologie. Tegen het jaar 2045 wordt verwacht dat maar liefst 75% van de voertuigen op de weg volledig zelfrijdend zal zijn. Dit betekent dat drie op de vier auto’s geen menselijke interactie nodig zullen hebben om van punt A naar punt B te reizen. Deze verandering reflecteert de snelle vooruitgang in technologie en het vertrouwen dat men heeft in de veiligheid en efficiëntie van deze systemen. U kunt zich voorstellen dat dit een opmerkelijke verschuiving zal zijn in hoe we mobiliteit begrijpen en gebruiken.

Van de gebruikers van autonome voertuigen vindt 59% dat zelfrijdende auto’s een betere rijervaring bieden dan traditionele voertuigen,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat bijna 60% van de gebruikers van autonome voertuigen vindt dat deze zelfrijdende auto’s een betere rijervaring bieden dan conventionele, mensgestuurde auto’s. Dit suggereert dat een meerderheid van deze gebruikers tevreden is met de ervaring van het rijden in een autonoom voertuig. Ze waarderen waarschijnlijk de technologie, het comfort, de veiligheid, of andere voordelen die zelfrijdende auto’s kunnen bieden boven traditionele auto’s. Het toont ook aan dat acceptatie van nieuwe technologieën binnen onze samenleving plaatsvindt, ondanks eventuele aanvankelijke weerstanden of angsten. Het is echter belangrijk op te merken dat dit percentage niet noodzakelijkerwijs representatief is voor de mening van alle automobilisten, omdat het alleen de meningen van gebruikers van autonome voertuigen weergeeft.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.rand.org

2. – https://www.ificlaims.com

3. – https://www.pewresearch.org

4. – https://www.thinkwithgoogle.com

5. – https://www.businesswire.com

6. – https://www.sae.org

7. – https://www.mckinsey.com

8. – https://www.aipmo.org

9. – https://www.theverge.com

Inhoudsopgave