a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Zelfrijdende Auto’S Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u een actueel overzicht verwachten van de statistieken betreffende zelfrijdende auto’s, inclusief nieuwe gegevens die inzicht geven in de recente ontwikkelingen en trends in deze snel veranderende technologie.

 • Er wordt geschat dat zelfrijdende auto’s naar verwachting 81 miljard mijlen zullen afleggen in 2030.
 • Ongeveer 40% van de consumenten over de hele wereld vindt autonoom rijden heel aantrekkelijk.
 • Tegen 2030 zal naar verwachting 15% van de verkochte nieuwe auto’s volledig autonoom zijn.
 • Er wordt voorspeld dat de markt van zelfrijdende technologie tegen 2025 36 miljard dollar zal bereiken.
 • Naar verwachting zullen zelfrijdende auto’s tegen 2040 verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van alle autokilometers in de VS.
 • Voorlopig acht 50% van de volwassenen in de Verenigde Staten zichzelf onveilig in een zelfrijdende auto.
 • De markt voor autonome voertuigen zal naar verwachting met 18% groeien tussen 2021 en 2030.
 • Tegen 2025 zouden zelfrijdende auto’s jaarlijks tot 3.000 doden op de weg kunnen voorkomen.
 • Een op de vier wagens zal tegen 2030 zelfrijdend zijn.
 • Wereldwijd zouden volledig autonome voertuigen tegen 2030 tot 60% minder voertuigongevallen kunnen veroorzaken.
 • De wereldwijde markt voor autonome voertuigen zal naar verwachting in 2026 556,67 miljard dollar bereiken.
 • De zelfrijdende taxi-markt zal naar verwachting met 81,38% groeien in de periode van 2021 tot 2025.
 • Zelfrijdende auto’s zouden tegen 2050 bijna 40% van de verkeersdeelname kunnen uitmaken.
 • Tussen het tijdperk van 2014 tot 2025 wordt de gemiddelde compound jaarlijkse groei (CAGR) van de autonome voertuigenmarkt geschat op 63,1%.

Actuele Zelfrijdende Auto’S Statistieken

Er wordt geschat dat zelfrijdende auto’s naar verwachting 81 miljard mijlen zullen afleggen in 2030.

Uit onderzoek blijkt dat er wordt geschat dat zelfrijdende auto’s in het jaar 2030 gezamenlijk een afstand van maar liefst 81 miljard mijlen zullen gaan afleggen. Dit is een indrukwekkende schatting die illustreert hoe sterk de verwachting is dat de technologie en acceptatie van zelfrijdende auto’s zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Het getal weerspiegelt de toenemende rol die zelfsturende voertuigen naar verwachting zullen spelen in ons dagelijks leven en het transport over de wereld. Het geeft aan dat we kijkend naar de ontwikkelingen in deze technologie en het evoluerende landschap van transport en mobiliteit, te maken kunnen krijgen met een aanzienlijke toename in het gebruik van zelfrijdende auto’s door de jaren heen.

Ongeveer 40% van de consumenten over de hele wereld vindt autonoom rijden heel aantrekkelijk.

Uit de aangehaalde statistiek blijkt dat ongeveer 40% van de wereldwijde consumenten autonoom rijden zeer aantrekkelijk vindt. Dit betekent dat bijna de helft van de consumenten geïnteresseerd is in voertuigen die zichzelf besturen, zonder menselijke interventie. Het autonoom rijden is een technologie die belooft de mobiliteit te transformeren door het creëren van veiliger en efficiënter transport. Deze aantrekkingskracht kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals het potentieel voor verhoogde productiviteit tijdens het reizen, verbeterde veiligheid en het gemak van het niet zelf hoeven besturen. Deze statistiek is belangrijk om te begrijpen bij het evalueren van de acceptatie en de mogelijk toekomstige marktpenetratie van autonome voertuigen.

Tegen 2030 zal naar verwachting 15% van de verkochte nieuwe auto’s volledig autonoom zijn.

Deze statistiek voorspelt dat tegen het jaar 2030 ongeveer 15% van alle nieuwe auto’s die verkocht worden volledig autonoom zullen zijn. Met ‘volledig autonoom’ bedoelen we dat de auto’s volledig zelfstandig kunnen rijden zonder enige menselijke tussenkomst. Dit zijn auto’s die zijn uitgerust met geavanceerde technologieën zoals radar, sensoren en AI-software die hen in staat stellen om te navigeren, obstakels te vermijden en beslissingen te nemen over snelheid en rijrichting. Het is dus een voorspelling over het potentieel van zelfrijdende voertuigen en hun toenemende populariteit in de nabije toekomst. U dient zich bewust te zijn van deze trend als u overweegt om in de nabije toekomst een nieuwe auto aan te schaffen.

Er wordt voorspeld dat de markt van zelfrijdende technologie tegen 2025 36 miljard dollar zal bereiken.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de markt voor zelfrijdende technologie naar verwachting een enorme groei zal doormaken. Er wordt voorspeld dat deze markt in 2025 een waarde van 36 miljard dollar zal bereiken. Dit impliceert dat er meer investeringen, innovaties en ontwikkelingen in zelfrijdende technologie zullen zijn om aan de stijgende vraag van consumenten en bedrijven te voldoen. Deze voorspelling werpt licht op de veranderende trends in mobiliteit en transport. Als u investeert of zakelijk belang heeft in de automobielsector, kan deze informatie zeer waardevol voor u zijn. De groeiende populariteit en acceptatie van zelfrijdende technologie kan nieuwe kansen creëren en nieuwe marktsegmenten openen.

Naar verwachting zullen zelfrijdende auto’s tegen 2040 verantwoordelijk zijn voor ongeveer een kwart van alle autokilometers in de VS.

Deze statistiek geeft een toekomstvoorspelling met betrekking tot zelfrijdende auto’s en hun rol in de Amerikaanse samenleving in 2040. Het vertelt ons dat tegen 2040, het verwacht wordt dat zelfrijdende auto’s ongeveer een kwart van alle autokilometers in de Verenigde Staten voor hun rekening zullen nemen. Dit betekent dat zelfrijdende auto’s significant aan populariteit zullen winnen en een groot deel van het totale aantal gereden kilometers zullen vertegenwoordigen. Dit kan gezien worden als een indicatie van het belang dat zelfrijdende technologie gaat spelen in ons dagelijks leven en transport. Het kan ook gevolgen hebben voor hoe we over mobiliteit denken en hoe onze steden en infrastructuur zijn ontworpen. Zo’n prognose kan echter enigszins fluctueren afhankelijk van het tempo van technologische vooruitgang, marktacceptatie, en wetgeving die zelfrijdende voertuigen reguleert. Voor u, als lezer, betekent dit dat de manier waarop u reist en mogelijk zelfs werkt en leeft, tegen 2040 behoorlijk veranderd kan zijn vanwege de impact en adoptie van de zelfrijdende technologie.

Voorlopig acht 50% van de volwassenen in de Verenigde Staten zichzelf onveilig in een zelfrijdende auto.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat de helft van de volwassenen in de Verenigde Staten zich momenteel niet veilig voelt in een zelfrijdende auto. Dat wil zeggen, als we een willekeurige groep volwassenen uit de Verenigde Staten nemen, zou volgens deze gegevens ongeveer 50% aangeven zichzelf onveilig te voelen in een autonoom rijdend voertuig. Dit kan worden toegeschreven aan diverse redenen, waaronder onbekendheid met de technologie, angst voor machinaal falen of gebrek aan vertrouwen in de veiligheidsnormen. Deze perceptie heeft significante implicaties, want het zou kunnen betekenen dat de acceptatie en het gebruik van zelfrijdende auto’s trager zou kunnen zijn dan technologen en fabrikanten hopen. Uit deze statistiek kunnen beleidsmakers, bedrijven en belanghebbenden waardevolle inzichten halen over publieke opinie en gevoelens over deze opkomende technologie.

De markt voor autonome voertuigen zal naar verwachting met 18% groeien tussen 2021 en 2030.

De statistiek die u heeft aangehaald voorspelt een groei van 18% in de markt voor autonome voertuigen tussen 2021 en 2030. Dit betekent dat er een gestaag toenemende vraag en ontwikkeling wordt verwacht in deze sector. De groei van 18% kan worden geïnterpreteerd als een stijging in de productie, verkoop en implementatie van autonome voertuigen. Het kan ook duiden op een uitbreiding van de infrastructuren en technologie om deze voertuigen te ondersteunen. U zou dit kunnen zien als een sterke indicatie van de richting waarin de automobielindustrie zich beweegt, waarbij autonome voertuigen een steeds dominantere rol spelen binnen een periode van iets minder dan tien jaar.

Tegen 2025 zouden zelfrijdende auto’s jaarlijks tot 3.000 doden op de weg kunnen voorkomen.

Er wordt voorspeld dat zelfrijdende auto’s tegen 2025 jaarlijks tot wel 3.000 verkeersdoden kunnen voorkomen. Dit houdt in dat de technologie van autonome voertuigen zodanig geavanceerd is dat ze menselijke fouten, die meestal tot ongevallen leiden, kunnen verminderen of zelfs elimineren. Denk bijvoorbeeld aan de risico’s van dronken rijden, afleiding of vermoeidheid achter het stuur. Met zelfrijdende auto’s zou dit alles kunnen worden vermeden. Bovendien zouden deze geavanceerde voertuigen beter kunnen anticiperen op potentieel gevaarlijke situaties op de weg, zoals een abrupt remmend voertuig aan de voorkant, dan een menselijke bestuurder. U moet echter begrijpen dat dit een voorspelling is, en het werkelijke aantal levens dat wordt gered kan variëren afhankelijk van hoe snel de technologie zich ontwikkelt en hoe breed deze wordt aangenomen door de samenleving.

Een op de vier wagens zal tegen 2030 zelfrijdend zijn.

De statistiek ‘Een op de vier wagens zal tegen 2030 zelfrijdend zijn’ geeft aan dat er een aanzienlijke verwachte toename is in de prevalentie van zelfrijdende voertuigen in onze samenleving. U kunt dit begrijpen door uzelf voor te stellen dat u op een weg staat en de volgende vier auto’s telt die voorbijrijden. De verwachting, volgens deze statistiek, is dat één van die vier auto’s in het jaar 2030 de capaciteit zal hebben om automatisch te rijden, zonder menselijke tussenkomst. Dit houdt een technologische vooruitgang in en implicaties voor zaken zoals rijveiligheid en rijwetgeving. Daarbij benadrukt het de omvang en snelheid waarmee onze technologie en maatschappij zich ontwikkelen.

Wereldwijd zouden volledig autonome voertuigen tegen 2030 tot 60% minder voertuigongevallen kunnen veroorzaken.

Deze statistiek houdt in dat volledig zelfrijdende, of autonome, voertuigen de potentie hebben om het aantal auto-ongelukken wereldwijd aanzienlijk te verminderen. U zou kunnen voorstellen dat tegen het jaar 2030, deze voertuigen tot 60% minder verkeersongevallen kunnen veroorzaken vergeleken met de huidige situatie. Dit heeft te maken met de technologische vooruitgang in de autonome voertuigen, zoals sensoren en software die menselijke fouten, die vaak de oorzaak zijn van ongelukken, kunnen verminderen of zelfs elimineren. Het is echter belangrijk te vermelden dat dit resultaat afhangt van de volledige adoptie en optimale werking van de autonome technologie, evenals de naleving door de menselijke bestuurders aan de nieuwe verkeersregels en -normen die kunnen volgen.

De wereldwijde markt voor autonome voertuigen zal naar verwachting in 2026 556,67 miljard dollar bereiken.

De statistiek geeft aan dat de wereldwijde markt voor autonome voertuigen – dat wil zeggen voertuigen die in staat zijn om zonder menselijke interventie te functioneren – naar verwachting in 2026 een waarde van 556,67 miljard dollar zal bereiken. Dit betekent dat de industrie in de komende jaren aanzienlijk zal groeien, als gevolg van factoren zoals technologische vooruitgang, toenemende acceptatie van autonome voertuigen en beleidsinitiatieven die gericht zijn op het bevorderen van dergelijke voertuigen. Voor u, als lezer, kan dit als een kans worden beschouwd als u overweegt om te investeren in sectoren als technologie, automotive of transport. Wees u echter bewust van de risico’s die verband houden met marktschattingen, omdat deze ook kunnen veranderen door onverwachte gebeurtenissen of ontwikkelingen.

De zelfrijdende taxi-markt zal naar verwachting met 81,38% groeien in de periode van 2021 tot 2025.

U kunt deze statistiek als volgt begrijpen: geschat wordt dat de markt voor zelfrijdende taxi’s in de periode van 2021 tot 2025 een groei zal doormaken van maar liefst 81,38%. Dit betekent dat als de waarde van de markt in 2021 bijvoorbeeld €100 was, tegen 2025 de verwachting is dat deze waarde zal zijn gegroeid tot bijna €182. Dit illustreert een significante toename en onderstreept het vertrouwen in de technologie voor zelfrijdende voertuigen en de verwachting dat dit een steeds meer dominante trend zal worden in de taxibranche. Het is tevens belangrijk eraan te herinneren dat deze groei slechts een voorspelling is, gebaseerd op huidige trends en voorspellingen, en de daadwerkelijke groei kan variëren.

Zelfrijdende auto’s zouden tegen 2050 bijna 40% van de verkeersdeelname kunnen uitmaken.

U zou kunnen opmerken dat er in het huidige tijdperk een fascinatie is voor zelfrijdende auto’s. Elk jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen en het lijkt erop dat zelfrijdende auto’s een belangrijk onderdeel van ons leven zullen worden. De voorspelde statistiek stelt dat tegen het jaar 2050, bijna 40% van de verkeersdeelname zou kunnen bestaan uit zelfrijdende auto’s. Dit betekent dat bijna de helft van alle auto’s op de weg tegen die tijd geen menselijke bestuurder meer nodig heeft. Deze groei is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder technologische vooruitgang, overheidsondersteuning en acceptatie door het publiek. Het benadrukt niet alleen de snelheid van technologische innovatie, maar ook de veranderende attitudes ten opzichte van transport en mobiliteit.

Tussen het tijdperk van 2014 tot 2025 wordt de gemiddelde compound jaarlijkse groei (CAGR) van de autonome voertuigenmarkt geschat op 63,1%.

De statistiek die u hier ziet, verwijst naar de voorspelde groei van de markt voor autonome voertuigen over een periode van 11 jaar, van 2014 tot 2025. De gebruikte term ‘Compound Jaarlijkse Groei Rate’ (CAGR) is een gemiddelde groeipercentage dat een investering zou hebben als het steeds opnieuw werd geïnvesteerd tegen het einde van elk jaar gedurende bepaalde periode. Deze groeivoet is hier geschat op 63,1%. Dit wil zeggen, als u deze markt als een investeringskans beschouwt, dan zou gemiddeld genomen uw initiële investering elk jaar met 63,1% groeien, steeds rekening houdend met de winsten van het vorige jaar. Dit percentage weerspiegelt de snelheid waarmee de industrie van autonome voertuigen naar verwachting zal groeien tussen 2014 en 2025 en onderstreept het enorme potentieel van de markt.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.bcg.com

2. – https://www.globenewswire.com

3. – https://www.pewresearch.org

4. – https://www.accenture.com

5. – https://www.prnewswire.com

6. – https://www.rand.org

7. – https://www.businesswire.com

8. – https://marketrealist.com

9. – https://www.ey.com

10. – https://www.mckinsey.com

11. – https://edisonreport.eu

Inhoudsopgave