a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Zonne-Energie Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

U kunt een diepgaande analyse en de meest recente statistieken verwachten over de groei, efficiëntie, kosteneffectiviteit en milieueffecten van zonne-energie, waarmee u een volledig en actueel beeld krijgt van deze duurzame energiebron.

 • Volgens het IRENA ‘Renewable Capacity Statistics 2021’ rapport is het wereldwijde geïnstalleerde fotovoltaïsche (PV) capaciteit gestegen van minder dan 40 GW in 2010 naar meer dan 700 GW in 2020.
 • In Nederland groeide de capaciteit van zonnepanelen van ongeveer 4 GW in 2019 naar 10 GW in 2020.
 • Nederland staat op de 9e plaats in Europa voor geïnstalleerde zonnepaneelcapaciteit.
 • De gemiddelde kosten van zonnepanelen zijn de laatste 10 jaar met 75% gedaald.
 • Ongeveer 3% van de wereldwijde elektriciteitsproductie komt van zonne-energie.
 • China is wereldleider op het gebied van zonne-energie, met meer dan 252 GW geïnstalleerde capaciteit.
 • De zonne-energie sector heeft in 2020 meer dan 11 miljoen mensen in dienst.
 • Zonne-energie is verantwoordelijk voor slechts 0,5% van de totale primaire energiebehoefte wereldwijd.
 • Op zonnige dagen leveren zonnepanelen gemiddeld 30% van de totale dagelijkse stroomproductie in Nederland.
 • In 2020 haalde de afvalverwerker Attero tot 15% van zijn energie uit de zon.
 • Nederland behoort tot de top 5 landen in Europa in termen van investeringen in zonne-energie.
 • Het wereldwijde jaarlijkse investeringen in zonne-energie bedroegen in 2020 meer dan 130 miljard dollar.
 • In 2019 werd 8,2% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland opgewekt door hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonne-energie.
 • Nederland heeft het potentieel om jaarlijks 50 petajoule aan energie op te wekken met zonne-energie.

Actuele Zonne-Energie Statistieken

Volgens het IRENA ‘Renewable Capacity Statistics 2021’ rapport is het wereldwijde geïnstalleerde fotovoltaïsche (PV) capaciteit gestegen van minder dan 40 GW in 2010 naar meer dan 700 GW in 2020.

Het rapport ‘Renewable Capacity Statistics 2021’ van IRENA wijst erop dat de wereldwijde capaciteit van geïnstalleerde fotovoltaïsche systemen – dat zijn systemen die zonne-energie omzetten in elektriciteit – aanzienlijk is toegenomen in de laatste tien jaar. In 2010 bedroeg de totale capaciteit minder dan 40 gigawatt (GW). Ter vergelijking, één GW is voldoende om ongeveer 700.000 huishoudens van stroom te voorzien. In 2020 was deze capaciteit echter gestegen naar meer dan 700 GW – een verzeventienvoudiging. Dat betekent dat we mondiaal gezien veel efficiënter zijn geworden in het opwekken van zonne-energie, wat een veelbelovende ontwikkeling is voor de toekomstige duurzaamheid van onze energievoorziening. Als u deze trend voorstelt als een lijn op een grafiek, kunt u zien dat deze bijna verticaal naar boven gaat, wat weerspiegelt hoe snel deze vorm van hernieuwbare energie is geadopteerd en uitgebreid.

In Nederland groeide de capaciteit van zonnepanelen van ongeveer 4 GW in 2019 naar 10 GW in 2020.

De statistiek die u heeft gegeven geeft de groei van de capaciteit van zonnepanelen in Nederland aan tussen 2019 en 2020. Wanneer men spreekt over de capaciteit van zonnepanelen, wordt er verwezen naar het vermogen dat ze kunnen produceren, uitgedrukt in Gigawatt (GW). In 2019 was de totale capaciteit van alle zonnepanelen in Nederland ongeveer 4 GW. Dit betekent dat ze gezamenlijk de potentie hadden om 4 GW aan elektriciteit op te wekken. Echter, in 2020 zag men een aanzienlijke stijging naar 10 GW. Dit toont aan dat Nederland in dat jaar aanzienlijk heeft geïnvesteerd in zonne-energie wat een sterke verhoging in de totale productiecapaciteit van zonne-energie tot gevolg had. Dit kan komen door zowel de installatie van meer panelen als de vervanging van oudere, minder efficiënte panelen door nieuwere modellen.

Nederland staat op de 9e plaats in Europa voor geïnstalleerde zonnepaneelcapaciteit.

Dit betekent dat Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, de negende hoogste hoeveelheid geïnstalleerde zonnestroomcapaciteit heeft. Zonnepaneelcapaciteit verwijst naar de maximale hoeveelheid zonne-energie die kan worden geproduceerd door alle zonnepanelen die in een land zijn geïnstalleerd. Met andere woorden, als alle zonnepanelen in Nederland op hun piekprestaties werken, zou de energieproductie de negende hoogste in Europa zijn. Dat Nederland op de negende plaats staat, betekent dat er acht andere landen zijn met een grotere geïnstalleerde zonnepaneelcapaciteit. Dit kan een indicatie zijn van hoeveel prioriteit Nederland geeft aan zonne-energie in vergelijking met andere vormen van energieproductie.

De gemiddelde kosten van zonnepanelen zijn de laatste 10 jaar met 75% gedaald.

Statistieken tonen aan dat de gemiddelde kosten van zonnepanelen de afgelopen 10 jaar met 75% zijn gedaald. Wat betekent dit nu precies voor u? Het illustreert dat zonnepanelen een steeds betaalbaardere optie worden voor het opwekken van elektriciteit. Tien jaar geleden waren de kosten van de installatie en aankoop van zonnepanelen aanzienlijk hoger dan vandaag. De prijsdaling is te wijten aan een combinatie van technologische vooruitgang, verbeterde productiemethoden en verhoogde marktconcurrentie. Hierdoor zijn zonnepanelen niet alleen economisch voordeliger geworden, maar hebben ze ook de deur geopend naar een duurzamer en milieuvriendelijker huishouden voor velen. U zou kunnen stellen dat dit het ideale moment is om te investeren in zonnepanelen, gezien de significante prijsdaling in de afgelopen 10 jaar.

Ongeveer 3% van de wereldwijde elektriciteitsproductie komt van zonne-energie.

Deze statistiek geeft aan dat ongeveer 3% van de totale elektriciteitsproductie wereldwijd afkomstig is van zonne-energie. Dit betekent dat wanneer we alle elektriciteit die over de hele wereld wordt geproduceerd – of het nu komt van kolen, gas, waterkracht, windenergie, kernenergie of andere bronnen – nemen, het aandeel dat direct van de zon komt slechts 3% is. Hoewel dit percentage klein lijkt, vertegenwoordigt het toch aanzienlijke hoeveelheden energie, gezien de immense schaal van de wereldwijde energieproductie. Bovendien is het belangrijk op te merken dat zonne-energie een duurzame energiebron is en de potentie heeft om in de toekomst een groter percentage van de energiemix uit te maken als de technologieën voor het oogsten en gebruiken ervan verbeteren.

China is wereldleider op het gebied van zonne-energie, met meer dan 252 GW geïnstalleerde capaciteit.

Deze statistiek laat zien dat China momenteel de absolute wereldleider is op het gebied van zonne-energie productie. Met meer dan 252 gigawatt (GW) aan geïnstalleerde capaciteit hebben ze meer mogelijkheden dan welk ander land dan ook om energie op te wekken uit de zon. Om het in perspectief te plaatsen: 1 GW is gelijk aan 1 miljard watt, dus we hebben het over een enorme hoeveelheid energie. Deze capaciteit is het resultaat van de totale vermogen van alle zonnepanelen die geïnstalleerd zijn in heel China. Het betekent niet dat China voortdurend aan 252 gigawatt energie produceert, het weer en andere factoren kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid geproduceerde energie. Maar het toont wel hun enorme potentieel en toewijding aan zonne-energie. U moet begrijpen dat dit een zeer indrukwekkende prestatie is die de toekomst van duurzame energie wereldwijd kan beïnvloeden.

De zonne-energie sector heeft in 2020 meer dan 11 miljoen mensen in dienst.

De statistiek die aangeeft dat de zonne-energie sector in 2020 meer dan 11 miljoen mensen in dienst heeft, betekent dat er in dit jaar wereldwijd meer dan 11 miljoen arbeidsplaatsen waren binnen deze industrie. Dit geeft aan dat de sector zich snel ontwikkelt en een grote bron van werkgelegenheid is. Het biedt mensen de kans om bij te dragen aan een hernieuwbare en duurzame energiebron, terwijl ze een inkomen verdienen. U, als lezer, kan dit zien als een positieve trend gezien het belang van duurzame energie voor de toekomst en de economische mogelijkheden die het biedt aan individuen wereldwijd.

Zonne-energie is verantwoordelijk voor slechts 0,5% van de totale primaire energiebehoefte wereldwijd.

De statistiek die u leest stelt dat slechts 0,5% van de totale primaire energiebehoefte wereldwijd afkomstig is van zonne-energie. Dit kan in eerste instantie verrassend zijn gezien de toenemende bespreking en populariteit van zonne-energie als een alternatieve, duurzame energiebron. Om dit in perspectief te plaatsen, vertegenwoordigt het percentage van 0,5% het deel van de totale energiebehoefte op aarde dat wordt verkregen door zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit betekent dus dat er nog steeds een overweldigende meerderheid van de wereldwijde energiebehoefte wordt gedekt door andere bronnen, zoals fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen), kernenergie en andere hernieuwbare bronnen (wind, water, geothermische energie). De statistiek benadrukt hiermee het potentieel voor een veel hoger gebruik van zonne-energie wereldwijd.

Op zonnige dagen leveren zonnepanelen gemiddeld 30% van de totale dagelijkse stroomproductie in Nederland.

Uit de gegeven statistiek blijkt dat op zonnige dagen, zonnepanelen ongeveer 30% van de totale dagelijkse elektriciteitsproductie in Nederland bijdragen. Dit betekent dat van alle elektriciteit die in heel Nederland op een zonnige dag wordt opgewekt, 30% rechtstreeks afkomstig is van zonnepanelen. Hieruit kunt u afleiden dat zonnepanelen een aanzienlijk deel van de energieproductie in Nederland voor hun rekening nemen, vooral op zonnige dagen. Het toont ook het belang aan van het nastreven van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie om te voldoen aan onze dagelijkse energiebehoeften. Realiseer u echter dat deze cijfers fluctueren afhankelijk van factoren zoals het aantal zonnige dagen en de capaciteit van zonnepanelen die op dat moment operationeel zijn.

In 2020 haalde de afvalverwerker Attero tot 15% van zijn energie uit de zon.

Uit de gegeven statistiek begrijpen we dat in het jaar 2020 Attero, een afvalverwerkingsbedrijf, tot 15% van zijn energie uit zonne-energie heeft gehaald. Dit betekent dat van alle energie die door het bedrijf is verbruikt om zijn processen en activiteiten te ondersteunen, 15% rechtstreeks afkomstig was van zonnepanelen of andere vormen van zonne-energieopwekking. Het is een indicatie van Attero’s inzet voor duurzaamheid en groene energie, aangezien zij een aanzienlijk deel van hun energie uit een hernieuwbare bron halen. Het toont ook aan dat het bedrijf actief stappen onderneemt om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen door minder afhankelijk te zijn van niet-hernieuwbare energiebronnen.

Nederland behoort tot de top 5 landen in Europa in termen van investeringen in zonne-energie.

Dit betekent dat Nederland een van de vijf Europese landen is die het meeste investeren in zonne-energie. Zonne-energie is een vorm van duurzame energie die wordt opgewekt door de zon. Investeren in deze duurzame energiebron draagt bij aan de overgang naar schonere energiebronnen en de bestrijding van klimaatverandering. Dat Nederland in de top 5 van deze investeringen staat, getuigt van het land’s engagement om groene technologieën te bevorderen. U moet hieruit begrijpen dat Nederland een leidende rol speelt in de aanpak van het klimaatprobleem, door aanzienlijk te investeren in duurzame energie bronnen zoals zonne-energie.

Het wereldwijde jaarlijkse investeringen in zonne-energie bedroegen in 2020 meer dan 130 miljard dollar.

De statistiek die aangeeft dat de wereldwijde investeringen in zonne-energie in 2020 meer dan 130 miljard dollar bedroegen, biedt een indrukwekkend beeld van de groei en het belang van hernieuwbare energie. Dit betekent dat bedrijven, overheden en particulieren gezamenlijk dit enorme bedrag hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van zonne-energie. Dit omvat bijvoorbeeld de aankoop en installatie van zonnepanelen, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologie en andere aan zonne-energie gerelateerde projecten. Deze statistiek toont aan dat er mondiaal erkenning is voor zonne-energie als een cruciaal onderdeel van de toekomstige energiemix. Het laat ook zien dat investeerders bereid zijn om in deze sector te investeren, wat verder het vertrouwen in de groei en potentie van zonne-energie bevestigt. Als u overweegt te investeren in hernieuwbare energie, geven deze cijfers u een idee van de omvang en het potentieel van de markt voor zonne-energie.

In 2019 werd 8,2% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland opgewekt door hernieuwbare energiebronnen, waaronder zonne-energie.

In 2019 werd volgens de statistieken 8,2% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland opgewekt door hernieuwbare energiebronnen. Dit betekent dat van alle elektriciteit die we in Nederland verbruikten, iets meer dan 8 van elke 100 eenheden kwam van bronnen zoals wind, zon en waterkracht, die niet worden uitgeput en minder schadelijk zijn voor onze planeet in vergelijking tot traditionele energiebronnen zoals kolen en gas. Specifiek genoteerd in deze gegevens is dat zonne-energie een deel van deze hernieuwbare bronnen uitmaakte. U kunt dus concluderen dat hoewel het merendeel van onze energie nog steeds van niet-hernieuwbare bronnen komt, er een relatief klein maar groeiend deel komt van hernieuwbare bronnen, wat een positieve trend is naar meer duurzaamheid.

Nederland heeft het potentieel om jaarlijks 50 petajoule aan energie op te wekken met zonne-energie.

In de aangehaalde statistiek lezen we dat Nederland de capaciteit of het potentieel heeft om jaarlijks 50 petajoule aan energie op te wekken uitsluitend met behulp van zonne-energie. Soms kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat zo’n getal werkelijk betekent, dus laten we het even afbreken. Een joule is een maateenheid voor energie in het International System of Units. Een petajoule (PJ) is gelijk aan een quadriljoen, of een miljoen miljard joules. Als we dat op een begrijpelijker niveau brengen, betekent dit dat Nederland jaarlijks genoeg zonne-energie zou kunnen produceren om te voldoen aan de energiebehoeften van duizenden huishoudens. Het geeft een idee van de ruimte die er nog is om de productie van zonne-energie in Nederland te verhogen. Het onderstreept hoeveel voordeel we zouden kunnen halen uit een grotere inzet op zonne-energie.

Referenties

0. – https://www.statista.com

1. – https://www.cbs.nl

2. – https://www.attero.nl

3. – https://www.solarpowereurope.org

4. – https://www.bnnvara.nl

5. – https://ourworldindata.org

6. – https://www.irena.org

7. – https://www.energievergelijk.nl

8. – https://about.bnef.com

9. – https://www.bp.com

Inhoudsopgave