a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Zwangerschap Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u actuele, gedetailleerde statistieken en nieuwe gegevens verwachten over zwangerschap, die u een helder inzicht in trends, patronen en factoren met betrekking tot zwangerschap zullen geven.

 • Gemiddeld worden er per jaar ongeveer 170.000 baby’s geboren in Nederland,
 • Een derde van alle vrouwen die een eerste kind krijgen zijn 30 jaar of ouder,
 • Meer dan 95% van alle zwangerschappen in Nederland vinden plaats onder begeleiding van een zorgprofessional,
 • De gemiddelde leeftijd van een vrouw die voor het eerst moeder wordt, is 29,9 jaar,
 • Het merendeel van de bevallingen in Nederland bevindt zich in de leeftijdscategorie 25-35 jaar,
 • Ongeveer 45% van de zwangerschappen wereldwijd worden gekenmerkt als ongepland,
 • Er zijn in Nederland jaarlijks ongeveer 100.000 miskramen,
 • Ongeveer 15% van de erkende zwangerschappen eindigt in een miskraam,
 • De gemiddelde leeftijd voor vrouwen om moeder te worden in Nederland stijgt gestaag en is nu 29,9 jaar,
 • Ongeveer 8% van de baby’s wordt te vroeg geboren in Nederland,
 • In Nederland vinden meer dan de helft van alle geboorten plaats in het ziekenhuis,
 • In 2020 waren er in totaal 167.566 levendgeborenen in Nederland,
 • Zwangerschap onder tieners in Nederland is relatief laag, met ongeveer 3,2 geboorten per 1.000 meisjes tussen de leeftijd van 15 en 19,
 • Het geboortecijfer in Nederland in 2020 was 9,7 per 1000 inwoners,
 • Het percentage meervoudige geboorten in Nederland ligt rond de 2%,

Actuele Zwangerschap Statistieken

Gemiddeld worden er per jaar ongeveer 170.000 baby’s geboren in Nederland,

Dit statistiekcijfer geeft aan dat er in Nederland gemiddeld jaarlijks ongeveer 170.000 baby’s geboren worden. Deze waarde, die als gemiddelde wordt aangegeven, geeft de centrale neiging van het totale aantal geboortes in een jaar tijd weer. Dat betekent dat als u alle geboortes van een reeks opeenvolgende jaren optelt en vervolgens door het aantal jaren deelt, u op het getal 170.000 uitkomt. Dit is slechts een benadering, sommige jaren kunnen hoger zijn, terwijl andere jaren lager kunnen zijn dan dit gemiddelde. Het is belangrijk om te vermelden dat deze data kan variëren op basis van diverse factoren, zoals economische omstandigheden, sociaal beleid, gezondheidszorg, enzovoort.

Een derde van alle vrouwen die een eerste kind krijgen zijn 30 jaar of ouder,

Deze statistiek geeft aan dat van alle vrouwen die een eerste kind krijgen, één derde 30 jaar of ouder is. Met andere woorden, als u honderd vrouwen zou nemen die net voor het eerst moeder zijn geworden, dan waren er dertig van deze vrouwen ten minste 30 jaar oud op het moment dat hun kind geboren werd. Dit kan verschillende implicaties hebben, zoals dat vrouwen mogelijk hun carrière of andere levensdoelen eerst nastreven voordat ze ervoor kiezen om moeder te worden. Het kan ook gerelateerd zijn aan factoren zoals economische omstandigheden, onderwijsniveau, huwelijksstatus of gezondheidszorgtoegang.

Meer dan 95% van alle zwangerschappen in Nederland vinden plaats onder begeleiding van een zorgprofessional,

De genoemde statistiek houdt in dat bijna alle (meer dan 95%) zwangerschappen in Nederland begeleid worden door een zorgprofessional. Dit betekent dat bijna alle zwangere vrouwen in Nederland medische ondersteuning krijgen gedurende hun zwangerschap. Dit kan variëren van regelmatige check-ups en gezondheidsmonitoring tot hulp bij complicaties. Zorgprofessionals kunnen verloskundigen, gynaecologen of andere medische specialisten zijn. Uit deze statistiek blijkt dus dat de toegang tot en het gebruik van prenatale zorg zeer hoog is in Nederland, een belangrijk aspect van gezondheidszorg. Het toont de kwaliteit en efficiëntie van het Nederlandse gezondheidssysteem, met name op het gebied van zwangerschapszorg.

De gemiddelde leeftijd van een vrouw die voor het eerst moeder wordt, is 29,9 jaar,

Deze statistiek geeft aan dat vrouwen gemiddeld 29,9 jaar oud zijn wanneer zij hun eerste kind krijgen. Dit houdt in dat wanneer we de leeftijden nemen van alle vrouwen op het moment dat zij hun eerste kind krijgen, en deze vervolgens bij elkaar optellen en door het totaal aantal vrouwen delen, de uitkomst 29,9 jaar is. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een gemiddelde is, wat betekent dat er vrouwen zijn die voor het eerst moeder worden jonger dan 29,9 jaar, maar ook vrouwen die ouder zijn. Bovendien kan dit cijfer variëren afhankelijk van het land, de cultuur, de economische status en andere factoren. Dit gemiddelde kan ons als samenleving helpen te begrijpen wanneer vrouwen over het algemeen besluiten moeder te worden. Door dergelijke statistieken kunnen we veranderingen in sociaal gedrag en trends in de loop van de tijd volgen.

Het merendeel van de bevallingen in Nederland bevindt zich in de leeftijdscategorie 25-35 jaar,

Deze statistiek geeft aan dat de meerderheid van de vrouwen die bevallen in Nederland zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar bevinden. Dit betekent, u als lezer zult constateren, dat op het moment dat de meeste vrouwen kinderen krijgen, ze zich in deze specifieke levensfase bevinden. Dit kan mogelijk gekoppeld zijn aan diverse factoren, zoals stabiliteit in carrière, financiële zekerheid, of het hebben van een stabiele partner. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit een algemene trend is en individuele keuzes en omstandigheden kunnen sterk variëren.

Ongeveer 45% van de zwangerschappen wereldwijd worden gekenmerkt als ongepland,

De gegeven statistiek laat zien dat bijna de helft van alle zwangerschappen wereldwijd – ongeveer 45% – als ongepland worden beschouwd. Dit betekent dat de betrokken vrouwen of koppels niet van plan waren op dit specifieke moment zwanger te raken, of misschien helemaal niet zwanger wilden worden. Dit kan het gevolg zijn van vele factoren, waaronder het niet gebruiken van anticonceptie, falen van anticonceptie, of onvoorziene omstandigheden. Hoewel dit cijfer behoorlijk hoog lijkt, is het belangrijk op te merken dat “ongepland” niet noodzakelijkerwijs hetzelfde betekent als “ongewenst”. Veel ongeplande zwangerschappen worden nog steeds met vreugde onthaald en gerespecteerd. Maar het is belangrijk als samenleving om het percentage ongeplande zwangerschappen te verminderen door toegang tot en voorlichting over anticonceptie en gezinsplanning.

Er zijn in Nederland jaarlijks ongeveer 100.000 miskramen,

U zult misschien versteld staan van deze statistiek: jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 100.000 miskramen. Dit geeft aan dat er een aanzienlijk aantal zwangerschappen, om uiteenlopende medische redenen, niet volledig voldragen worden. Miskramen kunnen op elk moment tijdens de zwangerschap optreden, maar komen het vaakst voor in de eerste 12 weken. Dit cijfer bevestigt dat miskramen helaas een veelvoorkomend verschijnsel zijn, waar veel vrouwen mee te maken krijgen. Het is daarom essentieel dat er voldoende medische ondersteuning en begeleiding beschikbaar is voor vrouwen die een miskraam doormaken.

Ongeveer 15% van de erkende zwangerschappen eindigt in een miskraam,

De statistiek stelt dat ongeveer 15% van de erkende zwangerschappen eindigt in een miskraam. Dit betekent dat van elke 100 vrouwen die weten dat ze zwanger zijn, 15 een miskraam zullen ervaren. Een miskraam is het verlies van een zwangerschap in de vroege stadia, meestal voor 20 weken zwangerschap. Het is belangrijk op te merken dat dit percentage niet het totale aantal zwangerschappen weerspiegelt, aangezien sommige vrouwen een miskraam ervaren voordat ze zelfs weten dat ze zwanger zijn. Dat betekent dus, dat de werkelijke kans op een miskraam mogelijk hoger is dan 15%. Desalniettemin, beste lezer, geeft deze statistiek een algemene schatting van het risico dat een zwangerschap op een gegeven moment eindigt in een miskraam.

De gemiddelde leeftijd voor vrouwen om moeder te worden in Nederland stijgt gestaag en is nu 29,9 jaar,

Deze statistiek geeft aan dat de leeftijd waarop vrouwen voor de eerste keer moeder worden in Nederland toeneemt, met de gemiddelde leeftijd nu op 29,9 jaar. Dit betekent niet dat alle vrouwen op deze leeftijd moeder worden, maar het is het gemiddelde getal wanneer alle leeftijden bij elkaar worden opgeteld en dan gedeeld worden door het totaal aantal vrouwen. De stijging kan te maken hebben met verschillende factoren, zoals carrièrekeuzes, economie, onderwijs en gezondheidsoverwegingen. Uit de gegevens blijkt dus dat vrouwen in Nederland tegenwoordig op een later moment in hun leven ervoor kiezen om kinderen te krijgen.

Ongeveer 8% van de baby’s wordt te vroeg geboren in Nederland,

Dit betekent dat bijna acht op de honderd baby’s in Nederland te vroeg geboren worden. Vroeggeboorte houdt in dat de baby voor de 37e week van de zwangerschap wordt geboren. Er zijn verschillende redenen waarom een baby te vroeg kan worden geboren, waaronder medische aandoeningen bij de moeder, meervoudige zwangerschappen (bijvoorbeeld tweelingen of drielingen), en een aantal onbekende factoren. Hoewel te vroeg geboren baby’s mogelijk speciale medische zorg nodig hebben kort na de geboorte, is het belangrijk om te onthouden dat het grootste deel van deze baby’s zich uiteindelijk op dezelfde manier ontwikkelt als kinderen die op tijd geboren worden. Het percentage van 8% is een gemiddelde en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder geografie, socio-economische status, en medische geschiedenis. Dus, als u het percentage vroeggeboorte in een specifieke groep of regio wilt weten, kan dit percentage hoger of lager zijn dan 8%.

In Nederland vinden meer dan de helft van alle geboorten plaats in het ziekenhuis,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat in Nederland meer dan de helft van alle geboorten in het ziekenhuis plaatsvindt. Dit betekent dat de meerderheid van de Nederlandse vrouwen ervoor kiest om te bevallen in het veilige en gecontroleerde omgeving van een ziekenhuis. Deze keuze kan worden gemaakt vanwege de beschikbare medische hulp en apparatuur in geval van complicaties tijdens de bevalling. Desalniettemin houdt dit ook in dat er een aanzienlijk percentage van de vrouwen is die ervoor kiest om thuis of in een andere niet-ziekenhuisomgeving te bevallen, mogelijk vanwege persoonlijke voorkeuren of omstandigheden. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze statistieken niet per se de kwaliteit van de geboortezorg aanduiden, maar eerder de locatievoorkeuren voor bevallingen in Nederland.

In 2020 waren er in totaal 167.566 levendgeborenen in Nederland,

U mag zich afvragen wat de term ‘levendgeborenen’ betekent in de context van statistieken. Het verwijst simpelweg naar het aantal baby’s dat levend is geboren. In 2020, volgens de geciteerde statistiek, waren er in Nederland in totaal 167.566 levendgeboren baby’s. Dit betekent dat in dat kalenderjaar 167.566 baby’s met succes het geboorteproces hebben doorlopen en levend zijn geboren. Dit cijfer is van belang voor demografen en beleidsmakers, omdat het helpt bij het berekenen van geboortecijfers, het aanpakken van bevolkingskwesties en het formuleren van beleid rond gezinsplanning, gezondheidszorg en andere relevante zaken.

Zwangerschap onder tieners in Nederland is relatief laag, met ongeveer 3,2 geboorten per 1.000 meisjes tussen de leeftijd van 15 en 19,

U moet begrijpen dat de genoemde statistiek verwijst naar de frequentie van tienerzwangerschappen in Nederland. Wanneer we zeggen dat er ongeveer 3,2 geboorten zijn per 1.000 meisjes tussen de leeftijden van 15 en 19, dan betekent dit dat voor elke 1.000 meisjes in deze leeftijdsgroep, er gemiddeld 3,2 zwangerschappen zijn. Dit cijfer is relatief laag in vergelijking met andere landen en geeft aan dat Nederland succesvol heeft gewerkt aan het beperken van tienerzwangerschappen door middel van uitgebreide seksuele voorlichting en gemakkelijke toegang tot anticonceptie. Het woord ‘relatief’ is hier belangrijk omdat het indiceert dat deze frequentie lager is in vergelijking met andere landen of gemiddelden. Al met al, het is een illustratie van in welke mate tienerzwangerschap voorkomt in Nederland.

Het geboortecijfer in Nederland in 2020 was 9,7 per 1000 inwoners,

Het geboortecijfer is een statistiek die het aantal levendgeboren baby’s aangeeft per 1000 inwoners in een specifiek jaar. In dit geval is het geboortecijfer in Nederland in 2020 9,7. Dit betekent dat er dat jaar voor elke 1000 inwoners in Nederland 9,7 baby’s geboren zijn. Dit getal is niet het exacte aantal baby’s dat geboren is, maar een gemiddelde dat aangeeft hoeveel baby’s er gemiddeld geboren worden in Nederland. Dit cijfer helpt ons om de groei van de bevolking over de tijd te volgen en te voorspellen. Ook helpt het ons begrijpen hoe de bevolkingsstructuur verandert, aangezien het geboortecijfer samen met sterftecijfers en migratietrends helpt om veranderingen in de leeftijdsverdeling van de bevolking te beoordelen.

Het percentage meervoudige geboorten in Nederland ligt rond de 2%,

De statistiek die aangeeft dat het percentage meervoudige geboorten in Nederland rond de 2% ligt, houdt in dat van elke 100 geboren kinderen er ongeveer 2 deel uitmaken van een meerling. Dit kan een tweeling, drieling, of in zeldzame gevallen een nog grotere groep zijn. Dus uit elke groep van 100 pasgeborenen in Nederland, kunt u verwachten dat er gemiddeld 2 kinderen zijn die een broer of zus hebben die op hetzelfde moment is geboren. Het specifieke percentage kan variëren afhankelijk van het jaar en andere factoren, maar over het algemeen blijft dit cijfer rond de 2%.

Referenties

0. – https://www.cbs.nl

1. – https://www.volksgezondheidenzorg.info

2. – https://www.perined.nl

3. – https://www.guttmacher.org

4. – https://www.vumc.nl

5. – https://www.unicef.nl

6. – https://www.trouw.nl

Inhoudsopgave