a) Onze redacteuren zijn onafhankelijk van de fabrikanten van de aanbevolen producten. We publiceren wel links naar verschillende webshops waar we mee samenwerken. Lees meer. b) Wij gebruiken cookies om het bezoekersgedrag op deze website te analyseren. Door verder te surfen op deze site geef je toestemming voor het gebruik ervan. Privacybeleid.

Zwerfafval Statistieken: Actueel overzicht [Met nieuwe gegevens]

In deze blogpost kunt u actuele en recent bijgewerkte statistieken, feiten en analyses over zwerfafval verwachten, die u een geïnformeerde kijk geven op de omvang en impact van het zwerfafval probleem wereldwijd.

 • Elke dag gooien Nederlanders samen zo’n 50.000 stuks zwerfafval op straat,
 • 79% van het afval in de wereldzeeën bestaat uit plastic,
 • 80% van het zwerfafval in zee komt van het land af en wordt daar veroorzaakt door onder andere recreatie,
 • Gemiddeld komt er 6 stuks zwerfafval per meter in de Nederlandse natuur voor,
 • Circa 25% van de mensen geeft aan weleens bewust iets op straat te gooien,
 • Vermoedelijk ligt er ongeveer 900 ton afval op de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee,
 • Gemeenten geven elk jaar zo’n 250 miljoen euro uit aan het opruimen en voorkomen van zwerfafval,
 • In 2020 werd er door burgers zo’n 272.631 kg zwerfafval opgeruimd in Nederland,
 • 62% van het zwerfafval bestaat uit feestverpakkingen zoals chips- en snoepwikkels,
 • Statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes kan 70 tot 90% van de drankverpakkingen uit het zwerfafval halen,
 • Ongeveer 56% van het zwerfafval wordt gegooid door mannen en de rest door vrouwen,
 • Ruim 85% van het zwerfafval op straat bestaat uit sigarettenpeuken,
 • Elk jaar halen gemeenten ongeveer 1250 kilo zwerfafval per 1000 inwoners op,

Actuele Zwerfafval Statistieken

Elke dag gooien Nederlanders samen zo’n 50.000 stuks zwerfafval op straat,

Uit de vermelde statistiek komen we te weten dat Nederlanders als groep dagelijks ongeveer 50.000 stuks zwerfafval op straat gooien. Dit betekent dat elke dag er enorme hoeveelheid afval wordt weggegooid, niet in prullenbakken of hergebruikstations, maar op straten, trottoirs, parken en andere openbare ruimtes. Het is een verbijsterend aantal dat aangeeft hoezeer onze huidige gewoontes bijdragen aan de vervuiling van onze lokaal geliefde en gedeelde ruimtes. U, als onderdeel van het Nederlands publiek, speelt een cruciale rol in het beïnvloeden van deze statistiek. Door uw eigen afvalpraktijken te beheren en positief bij te dragen aan het bewustzijn rondom dit onderwerp, kunt u zeker een verschil maken.

79% van het afval in de wereldzeeën bestaat uit plastic,

Beste lezer, de statistiek dat ‘79% van het afval in de wereldzeeën bestaat uit plastic,’ is een schokkend maar belangrijk feit dat toont hoe groot de impact van menselijke activiteit op onze oceanen is. Dit betekent concreet dat bijna vier vijfde van alle afval dat in onze zeeën drijft uit plastic bestaat. Dit is inclusief voorwerpen zoals plastic flessen, tassen, kinderspeelgoed, en alle andere producten die na gebruik in de oceaan terechtkomen. Dit afval kan schade toebrengen aan het mariene leven en ook invloed hebben op menselijke gezondheid en economieën. Het is daarom van cruciaal belang dat we ons bewust worden van onze plastic consumptie en streven naar een duurzamere levensstijl.

80% van het zwerfafval in zee komt van het land af en wordt daar veroorzaakt door onder andere recreatie,

U zou geïnteresseerd kunnen zijn om te weten dat maar liefst 80% van het zwerfafval in zee afkomstig is van het land. Dit afval is voornamelijk het resultaat van verschillende menselijke activiteiten op het land, zoals recreatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld wanneer mensen picknicken of recreëren bij de oever van een rivier of de kust en hun afval niet correct weggooien, het vrijwel zeker in de zee terechtkomt. Hierdoor is het meer dan ooit belangrijk dat we ons allemaal bewust zijn van het feit dat onze acties direct invloed hebben op de gezondheid van de oceanen. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze leuke uitjes de zee niet belasten met onnodig afval.

Gemiddeld komt er 6 stuks zwerfafval per meter in de Nederlandse natuur voor,

De statistiek ‘Gemiddeld komt er 6 stuks zwerfafval per meter in de Nederlandse natuur voor,’ kan op het eerste gezicht misschien verwarrend zijn. Deze statistiek houdt in dat als u een denkbeeldige rechte lijn zou tekenen van één meter lang op willekeurige plaatsen in de Nederlandse natuur, u gemiddeld op die meter zes stuks afval zou aantreffen. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een gemiddelde is, wat betekent dat sommige gebieden veel meer afval kunnen hebben, terwijl andere veel minder of zelfs helemaal geen afval kunnen hebben. Dit gemiddelde is assistent in het benadrukken van de omvang van het zwerfafvalprobleem in Nederland, dat nadelige gevolgen kan hebben voor zowel onze lokale omgeving als de wereldwijde ecologie.

Circa 25% van de mensen geeft aan weleens bewust iets op straat te gooien,

Deze statistiek stelt dat ongeveer een kwart van de mensen aangeeft dat ze bewust iets op straat hebben gegooid. Dit betekent dat als u een groep van 100 mensen zou vragen, ongeveer 25 van hen zouden toegeven dat ze op enig moment bewust afval op de grond hebben gegooid in plaats van het in een vuilnisbak te gooien. Het is belangrijk te begrijpen dat dit niet noodzakelijk aangeeft dat zij dit regelmatig doen, alleen dat ze erkennen dat ze het in het verleden hebben gedaan. Deze statistiek kan gebruikt worden om te begrijpen hoe bewust mensen zijn van hun afvalgedrag en wat de houding van de algemene bevolking is ten opzichte van zwerfvuil.

Vermoedelijk ligt er ongeveer 900 ton afval op de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee,

De statistiek dat er vermoedelijk ongeveer 900 ton afval op de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee ligt, laat zien hoe groot het probleem van zeeafval eigenlijk is. Het geeft aan dat maar liefst 900.000 kilogram van afval, dat kan variëren van plastic en glas tot metaal en textiel, zijn weg heeft gevonden naar de bodem van het deel van de Noordzee dat onder Nederlands toezicht valt. Dit is een zeer zorgwekkende situatie, omdat dit afval de waterkwaliteit verslechtert, de zeebodem verstoort en het leven van zeedieren in gevaar kan brengen. Het benadrukt het belang voor u, als bewuste burger, om bewust te zijn van de impact van afval op onze zee en eventueel uw gedrag aan te passen om bij te dragen aan de oplossing.

Gemeenten geven elk jaar zo’n 250 miljoen euro uit aan het opruimen en voorkomen van zwerfafval,

De statistiek ‘gemeenten geven elk jaar zo’n 250 miljoen euro uit aan het opruimen en voorkomen van zwerfafval’ duidt op het gigantische bedrag dat gemeenten jaarlijks besteden om de straten schoon, veilig en aantrekkelijk te houden. Dit omvat niet alleen de directe kosten van het verzamelen en verwijderen van afgedankte items, maar ook preventieve maatregelen om zwerfafval te verminderen, zoals publiekscampagnes, handhaving en het plaatsen van vuilnisbakken. Zoals u kunt zien, draagt zwerfafval niet alleen bij aan milieuvervuiling, maar vormt het ook een aanzienlijke economische last.

In 2020 werd er door burgers zo’n 272.631 kg zwerfafval opgeruimd in Nederland,

Deze statistiek geeft het totaal gewicht aan van zwerfafval dat door burgers in Nederland gedurende het jaar 2020 werd opgeruimd. Dit cijfer, 272.631 kg, omvat al het afval dat individuele burgers of groepen vrijwillig hebben opgeruimd uit onze straten, parken, stranden en andere openbare ruimtes. Dit betekent dat u en uw medeburgers samen hebben bijgedragen aan een aanzienlijke vermindering van afval, wat bijdraagt aan de bescherming van ons milieu en de schoonheid van onze publieke ruimtes. Dit cijfer toont zowel de betrokkenheid van de burger als het aanhoudende probleem van zwerfafval. Hieruit blijkt dat elke inspanning telt en dat u een groot verschil kunt maken in het behouden van de netheid van onze omgeving.

62% van het zwerfafval bestaat uit feestverpakkingen zoals chips- en snoepwikkels,

Deze statistiek houdt in dat meer dan de helft, om precies te zijn 62%, van het in de openbare ruimte aangetroffen zwerfafval bestaat uit feestverpakkingen, zoals chips- en snoepwikkels. Dit betekent dat, van de totale hoeveelheid zwerfafval, dus alles wat onrechtmatig is weggegooid of achtergelaten, iets meer dan zes op de tien stukken afval afkomstig zijn van deze feestelijke voedselverpakkingen. U kunt deze informatie zien als een indicatie van het type consumptiegoederen dat meestal onverantwoord wordt weggegooid, wat kan verklaren waarom dergelijke artikelen vaak worden gezien bij het opruimen van zwerfafval.

Statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes kan 70 tot 90% van de drankverpakkingen uit het zwerfafval halen,

Het betekent dat als er statiegeld wordt geheven op kleine plastic flessen en blikjes, dit kan leiden tot een aanzienlijke afname van de hoeveelheid afval dat wordt weggegooid. Statistieken wijzen uit dat hiermee 70 tot 90% van de drankverpakkingen die momenteel in zwerfafval terechtkomen, zouden kunnen worden weggenomen. In feite betekent dit dat de verontreiniging door drankverpakkingen drastisch zou verminderen. Statiegeldsysteem moedigt consumenten aan om hun lege flessen en blikjes te retourneren, aangezien ze een bepaald bedrag terug kunnen krijgen. Dit voorkomt dat ze worden weggegooid en in plaats daarvan op een verantwoordelijke manier worden gerecycled. Elk flesje of blikje dat wordt teruggebracht, is er weer een minder in onze omgeving. U, als consument, speelt een cruciale rol in het welslagen van dit initiatief. Door uw lege flessen en blikjes terug te brengen, helpt u mee aan een schonere en meer duurzame wereld.

Ongeveer 56% van het zwerfafval wordt gegooid door mannen en de rest door vrouwen,

Uit de gegeven statistiek blijkt dat ongeveer 56% van het zwerfafval wordt weggegooid door mannen. Dit betekent dat van alle mensen die zwerfafval veroorzaken, iets meer dan de helft mannen zijn. Het resterende percentage, dat is ongeveer 44%, wordt veroorzaakt door vrouwen. Dit toont aan dat er een verdeling is in het veroorzaken van zwerfafval tussen de geslachten. Het is belangrijk om te begrijpen dat hoewel mannen de meerderheid vormen in deze statistiek, het probleem van zwerfafval een verantwoordelijkheid is van iedereen, ongeacht geslacht. Dus, ongeacht of u een man of een vrouw bent, u heeft de kracht om bij te dragen aan de oplossing van dit milieuprobleem door uw afval correct te verwijderen.

Ruim 85% van het zwerfafval op straat bestaat uit sigarettenpeuken,

De statistiek die aangeeft dat ruim 85% van het zwerfafval op straat bestaat uit sigarettenpeuken, is een duidelijke indicatie van het negatieve milieu-impact van roken. Dit percentage illustreert dat de overgrote meerderheid van het afval dat we op onze straten zien liggen, voornamelijk afkomstig is van sigaretten. Deze peuken zijn niet alleen onooglijk, maar ze vervuilen ook het milieu en zijn schadelijk voor dieren die ze per ongeluk kunnen inslikken. U, als lezer, kan uit deze statistiek opmaken dat het bewustzijn over de schadelijke effecten van het weggooien van sigarettenpeuken op straat moet worden verhoogd, zowel om de esthetische integriteit van onze straten te behouden als om ons milieu en fauna te beschermen.

Elk jaar halen gemeenten ongeveer 1250 kilo zwerfafval per 1000 inwoners op,

De statistiek die u ziet, ‘Elk jaar halen gemeenten ongeveer 1250 kilo zwerfafval per 1000 inwoners op’, geeft aan hoeveel zwerfafval er gemiddeld per jaar wordt opgehaald door gemeenten in verhouding tot hun inwonersaantal. Dit betekent dat voor elke 1000 inwoners in een gemeente, er jaarlijks ongeveer 1250 kilo aan zwerfafval wordt verzameld en verwijderd. Dit zwerfafval kan variëren van kleinere items zoals blikjes en verpakkingen tot grotere stukken zoals meubels of apparaten. Hoewel het op het eerste gezicht een hoop afval lijkt, moet u bedenken dat dit verdeeld is over 1000 mensen en een heel jaar, wat het belang onderstreept van afvalbeheer en -preventie in onze gemeenschappen.

Referenties

0. – https://www.plasticsoupfoundation.org

1. – https://vng.nl

2. – https://www.milieucentraal.nl

3. – https://www.nederlandschoon.nl

4. – https://www.noordzee.nl

5. – https://www.mooimakers.be

Inhoudsopgave